Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 26

Tại điểm đến 24 HATT2 Sự thân thiện của người dân địa phương đối với du khách 1 2 3 4 5 25 HATT3 Điểm đến thú vị, hấp dẫn và thoải mái 1 2 3 4 5 26 HATT4 Trải nghiệm tổng thể về điểm đến được cung cấp phù hợp với nhu cầu ...

Kiểm Soát Hành Vi Của Du Khách Đối Với Điểm Đến

- Các thành viên trong gia đình của du khách đồng tình với chuyến thăm các điểm đến du lịch này của du khách. - Hầu hết bạn bè và người quen của du khách đều nghĩ rằng việc chọn các điểm đến du lịch này là một ý tưởng hay. - Du ...

Chuẩn Chủ Quan Của Du Khách Đối Với Điểm Đến

2021; NguyễnTiến Thành và Lê Văn Huy; 33 Hình ảnh điểm đến Đà Nẵng và ý định quay lại của du khách nội địa 2021; Hồ Minh Phúc và Trịnh Thị Kim Chung; - Hình ảnh nhận thức; - Hình ảnh tình cảm Hình ảnh toàn diện Ý định quay lại SEM ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 22

Du lịch văn hóa Bạc Liêu ấn tượng; - Thái độ phục vụ và tính an toàn; - Khả năng tìm hiểu giá trị văn hóa; - Đồng phục của lịch văn hóa trọng- mức độ thể hiện hài lòng) phục nhân viên. nhân viên - Tài nguyên thiên nhiên; - Văn ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 21

Quan trước đây Sự hình thành khái niệm hình ảnh điểm đến được phát 2013; Paul C.Fakeye và John L.Cromton; Sự khác biệt về hình ảnh 28 điểm đến đối với những lần viếng thăm Texas (Hoa KǶ) 6 nhóm nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến x ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 20

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ‌ Stt Tên công trình Năm Xuất bản 1 Xác định sản phẩm đặc thù và quảng bá chéo lẫn nhau tại các điểm đến du lịch tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long. 2018 ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 19

176. Mano, H., & Oliver, R. L. (1993). Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: evaluation, feeling, and satisfaction. Journal of Consumer research , 20 (3), 451- 466. 177. Madden, T. J., Ellen, P. S., & Ajzen, I. (1992). A Comparison of the Theory of ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 18

89. Caneen, J. M. (2004). Cultural determinants of tourist intention to return. Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure , 267- 275. 90. Cardozo, Richard N. (1965), ‘An Experimental Study of Consumer Effort, Expectation and Satisfaction’, Journal of Marketing Research, 2 ...

Kết Quả Xây Dựng Và Đánh Giá Bộ Thang Đo Nghiên Cứu‌

Mối quan hệ giữa các thành phần cụ thể như sau: Biến độc lập tiềm ẩn (Thái độ AT; Chuẩn chủ quan SN; Kiểm soát hành vi nhận thức PBC; Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực TCTN; Hình ảnh điểm đến ...

Thảo Luận Kết Quả Phân Tích Crobach’S Alpha Và Efa

SN2 Tổng phương sai trích (%) = 56,28% ≥ 50% 72,06 77,098 Eigenvalues = 1,486 ≥ 1 2,16 2,31 Hệ số KMO (0,5 ≤ KMO ≤ 1); Hệ số KMO = 0,810 0,706 0,755 Phương pháp trích: Principal Axis Factoring. Phép xoay: Promax with Kaiser Normalization. Nguồn: Kết quả khảo sát ...

Thảo Luận Kết Quả Nghiên Cứu Định Lượng Sơ Bộ‌

Bảng 3.12. Kết quả kiểm định thang đo ý định quay trở lại INT‌ Biến Trung bình nếu loại Phương sai nếu loại biến Tương quan biến Độ tin cậy nếu loại biến Độ tin cậy Số biến biến tổng INT1 9,87 6,078 ,956 ,983 INT2 9,86 5,953 ,974 ...

Đánh Giá Độ Tin Cậy Thang Đo Qua Nghiên Cứu Sơ Bộ

(Discriminant) (Maximum Shared Variance) < Phương sai trung bình được trích AVE (Average Variance Extracted) Square Root of AVE (SQRTAVE) > Inter- Construct Correlations Nguồn: Hair và cộng sự, 2006 3.3.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM Mô hình hóa ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 8

Chính thức để kiểm định lại dữ liệu có phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu đặt ra hay không. Sau đó, dữ liệu này sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu (Chương 5). 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH ...

Hướng Tiếp Cận Sự Hài Lòng Và Giả Thuyết Nghiên Cứu

Lý du lịch và đồng nghiệp. Al Ziadat (2014) cǜng nhấn mạnh hiệu quả đáng kể của các chỉ tiêu chủ quan về ý định thăm lại một điểm đến. Nói cách khác, những người được hỏi trong những nghiên cứu đó có nhiều khả năng đến ...

Xây Dựng Và Đề Xuất Giả Thuyết Nghiên Cứu‌

Của người tham dự lễ hội đối với ý định quay lại điểm đến: trường hợp lễ hội ẩm thực và rượu vang, đã chỉ ra rằng những người tham dự theo định hướng mục tiêu có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các giá trị trải ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 2

PHỤ LỤC 14 55 PHỤ LỤC 15 57 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT‌ Từ Viết Tắt Từ Đầy Đủ Tiếng Việt Tiếng Anh AMOS Phần mềm Phân tích cấu trúc Analysis of Moment Structures tuyến tính AT Thái độ Attitude CFA Phân tích nhân tố khẳng định Confirmatory ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: Trường hợp 3 tỉnh ven biển Tây Nam sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng Việt Nam - 1

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh Trường Đại Học Trà Vinh Iso 9001:2015 Đoàn Tuấn Phong Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Ý Định Quay Lại Điểm Đến Du Lịch Của Du Khách: Trường Hợp 3 Tỉnh Ven Biển Tây Nam Sông Hậu Là Cà Mau, Bạc Liêu Và Sóc ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số