Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Chuyên Gia

151. Yoon, Y., & Uysal, M. (2005), ‘An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model’, Tourism Management , 26 (1), 45-56. 152. Yu, Y. T., & Dean, A. (2001), ‘The contribution of emotional satisfaction to consumer loyalty’, ...

Hạn Chế Và Hướng Nghiên Cứu Trong Tương Lai

Nhà Nước cần có các chính sách và chiến lược cụ thể trong việc phát triển du lịch. Có những chính sách ưu đãi cụ thể để phát triển loại hình du lịch tâm linh, khuyến khích cho các tổ chức, các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài ...

Nâng Cao Tính Hấp Dẫn Của Điểm Đến Du Lịch Tâm Linh

Bên cạnh các tổ chức tôn giáo có đăng ký hoạt động với nhà nước, việc người dân và một số dân tộc còn có nhiều phong tục, tập quán và tín ngưỡng phổ biến và lâu đời như tục thời thành hoàng, đình làng hay thời các vị ...

Kết Quả Đánh Giá Của Du Khách Với “Cơ Sở Hạ Tầng”

Cơ sở hạ tầng Kết quả đánh giá cơ sở hạ tầng tại các địa điểm du lịch tâm linh ở mức khá tốt, đa số các giá trị cao trên 3,5 điểm. Trong đó khía cạnh được đánh giá cao nhất là hệ thống giao thông tốt để đi điểm du ...

Kết Quả Phân Tích Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính (Chuẩn Hóa)

103 Thông tin truyền miệng Môi trường và các hoạt động du lịch 0,435 Chi –square/df = 3,595, CFI = 0,860, IFI = 0,861, RMSEA = 0,073 0,960 Điều kiện tự nhiên 0,850 0,784 0,744 Cơ sở hạ tầng 0,830 Hỗ trợ của chính quyền 0,897 Niềm tin tín ngưỡng ...

Phân Tích Cfa Chuẩn Hóa Thang Đo Hình Ảnh Điểm Đến

4.3. Kết quả đánh giá chính thức thang đo Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo với cỡ mẫu 137 cho thấy các khái niệm nghiên cứu đạt tính tin cậy cần thiết và phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Dữ liệu chính thức (n = 551) được đánh ...

Những Địa Danh Du Lịch Tâm Linh Tiêu Biểu Tại Việt Nam

(Bắc Ninh), nhà thờ Phát Diệm, Chùa Bái Đính (Ninh Bình), Kinh đô Trà Kiệu, khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam), Thánh địa La Vang (Quảng Trị), Thánh thất Cao Đài (Tây Ninh),… Các thánh tích này ngày càng được đầu tư nâng cấp, cải tạo, tu ...

Hiệu Chỉnh Thang Đo Được Kế Thừa

Sử dụng như một thang đo đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động du lịch và xu hướng phát triển phù hợp của điểm đến. Hình ảnh của điểm đến du lịch là cảm nhận về điểm đến, được phản ánh qua tính tương tác của những ...

Mô Hình Và Các Giả Thuyết Nghiên Cứu

Có những trải nghiệm từ hoạt động du lịch. Những khía cạnh thường được xem xét về điều kiện tự nhiên là danh lam thắng cảnh tự nhiên, đặc điểm môi trường tự nhiên, khí hậu đặc trưng của điểm đến du lịch (Lin và cộng ...

Các Cấp Độ/giai Đoạn Của Trung Thành Khách Hàng

Thương hiệu được xác định. Định nghĩa lòng trung thành cũng được có những cách khác nhau theo hai hướng (1) định nghĩa khái niệm ở dạng trừu tượng được mô tả như những khái niệm khái quát; (2) định nghĩa theo kiểu đo lường ...

Khái Niệm Khai Thác Và Phát Triển Du Lịch Tâm Linh

Danh cụ thể có tài nguyên du lịch tâm linh thu hút du khách viếng thăm đem lại cho họ những trải nghiệm, khám phá về phong cảnh, con người và các yếu tố văn hóa tâm linh để đáp ứng nhu cầu du lịch và tâm linh của du khách. Khách du lịch ...

Mô Hình Đo Lường Lòng Trung Thành Điểm Đến Của Wu (2015)

Hình ảnh điểm đến được xem xét từ nhiều khía cạnh và định nghĩa khác nhau, liên quan đến nhận thức của một cá nhân và nhóm người đối với một địa điểm, là ẩn tượng tổng thế với một vài điều kiện liên quan đến cảm ...

Các Nghiên Cứu Về Sự Hài Lòng Và Trung Thành Của Du Khách

Và văn hóa phong phú. Nhiều khách hàng muốn kết hợp với cộng đồng địa phương ở một điểm đến, trải nghiệm lối sống của họ. Những cá nhân này muốn tự khám phá vị trí của mình mà không cần sự chỉ dẫn của các nhà khai thác ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số