Nhóm Các Giải Pháp Khai Thác Và Sử Dụng Có Hiệu Quả Nguồn Nhân Lực Du Lịch

+ Cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn đảm bảo an toàn thực phẩm: Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy quá trình trưởng thành lành mạnh và tăng trưởng chiều cao của thế hệ trẻ hiện tại mà còn có thể duy trì, bảo tồn ưu thế di truyền chủng tộc cho các thế hệ tiếp theo. Vì vậy tỉnh cần: đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chú ý đến chế độ dinh dưỡng và cải thiện bữa ăn hàng ngày; tiến hành khảo sát thực trạng dinh dưỡng và nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng hàng ngày hợp lý cho đối tượng học sinh tiểu học để bổ sung khẩu phần dinh dưỡng cho học sinh; thành lập một số trung tâm dự báo về phát triển chiều cao thân thể và hướng dẫn dinh dưỡng cho mọi người, nhất là các bà mẹ; tuyên truyền và vận động người dân thay đổi dần thói quen sử dụng phân hoá học bằng phân hữu cơ trong trồng trọt, thuốc kích thích, thuốc tăng trọng trong chăn nuôi... gây tổn hại đến sức khoẻ của cá nhân và cộng đồng

+ Khuyến khích phát triển thể dục, thể thao để nâng cao tầm vóc: Để nâng cao thể lực và tầm vóc của NNL, ngay từ bây giờ tỉnh Thừa Thiên Huế cần chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao trong trường học, ở các cơ quan, doanh nghiệp và trên phạm vi toàn tỉnh.

+ Nâng cao chất lượng dân số: Mặc dù đã đạt được các thành tựu quan trọng công tác dân số, tỷ suất sinh năm sau giảm hơn năm trước, nhưng do xuất phát điểm mức sinh cao nên tỷ lệ tăng dân số vẫn còn cao. Vì vậy, tỉnh cần thực hiện quyết liệt các giải pháp như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kế hoạch hoá gia đình; giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh tình trạng vi phạm cân bằng giới tính khi sinh...

- Thứ ba, Nâng cao ý thức, tác phong, kỷ luật lao động của người lao động

Tác phong, kỷ luật lao động của người lao động không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với chính người LĐ. Vì vậy:

+ Các doanh nghiệp, các cơ quan sử dụng LĐ cần thực hiện nhiều biện pháp xây dựng cho họ tinh thần, tác phong công nghiệp và phải bắt đầu từ khâu tuyển dụng LĐ. Ngoài thông tin cần thiết như: yêu cầu công việc, mức lương…, doanh

nghiệp và các cơ quan tuyển dụng LĐ cần thông tin rõ ràng cho người LĐ những nội quy, quy chế, hình thức xử phạt khi người LĐ vi phạm kỷ luật, hợp đồng LĐ.

+ Triển khai rộng rãi công tác hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về lựa chọn nghề nghiệp, cơ hội việc làm, con đường phát triển nghề nghiệp trong ngành du lịch cho học sinh phổ thông bằng nhiều hình thức (giới thiệu tại các trường phổ thông hoặc qua phương tiện thông tin đại chúng, tham gia hội chợ việc làm...)

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự để xây dựng hình ảnh tốt đẹp về điểm đến, con người thành phố với khách quốc tế. Chú trọng phối hợp liên ngành tăng cường công tác an ninh du lịch, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, đeo bám và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cướp giật, xâm hại tài sản, thân thể du khách.

+ Các cơ quan sử dụng LĐ, doanh nghiệp cũng cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, động viên, đề ra các chế độ, chính sách đãi ngộ thoả đáng… giúp người LĐ nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, cơ quan.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 155 trang tài liệu này.

3.2.3. Nhóm các giải pháp khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực du lịch

- Thứ nhất, để khai thác và sử dụng có hiệu quả NNL đã qua đào tạo:

Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế - 14

+ Tạo mọi điều kiện để NNL đã qua đào tạo, đặc biệt là NNL có trình độ cao có nhiều cơ hội để làm việc. Trước hết là phải phát triển thị trường LĐ một cách hoàn chỉnh. Hiện nay, người LĐ được tiếp cận với rất nhiều kênh thông tin khác nhau về LĐ - việc làm, nhưng các thông tin thị trường LĐ ở các tỉnh miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế còn sơ khai, chưa có một hệ thống thông tin hoàn chỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng nên tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, nhà khoa học có thời gian nâng cao trình độ, nhưng vẫn đảm bảo được công việc ở cơ quan sử dụng LĐ và các chế độ cho người LĐ.

+ Khuyến khích NNL có trình độ CMKT đến làm việc ở các vùng sâu, vùng xa. Tỉnh nên thực hiện một số các chính sách như: ưu đãi đặc biệt đối với sinh viên sau khi ra trường tình nguyện về các vùng nông thôn làm việc; chính sách ưu đãi

đào tạo tại chỗ, đào tạo theo dạng cử tuyển; tạo mọi điều kiện thuận lợi để LĐ dễ dàng di chuyển nơi làm việc từ nông thôn về thành thị.

-Thứ hai, tạo môi trường và động lực để phát huy khả năng sáng tạo của nguồn nhân lực

Môi trường xã hội thuận lợi cũng là một nhân tố kích thích khả năng sáng tạo của LĐ trí tuệ. Bởi vì, đặc điểm của của LĐ trí tuệ đó là những sản phẩm LĐ trực tiếp của họ là những ý tưởng, những tri thức khoa học, những giá trị tinh thần... Vậy, để tạo lập môi trường xã hội tốt nhất cho LĐ trí tuệ cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc theo yêu cầu của công việc, tạo ra môi trường thuận lợi về tâm sinh lý cho người lao động.

+ Tạo ra bầu không khí dân chủ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa những người quản lý, lãnh đạo với người lao động, giữa những người lao động với nhau để người lao động cảm nhận được sự tôn trọng và phát huy hết mọi tiềm năng của mình.

+ Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp, tạo ra những dấu ấn đặc trưng cho doanh nghiệp như tính dân chủ, ý thức tập thể, sự quan tâm và có ý thức trách nhiệm với nhau trong công việc. Điều đó vừa góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và ý thức trách nhiệm của người lao động.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khoẻ, có kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho nhân viên. Việc làm này sẽ giúp cho nhân viên có một sức khoẻ tốt để họ tận tình với công việc và cảm thấy doanh nghiệp quan tâm nhiều đến mình.

+ Phát huy cao độ tư duy độc lập sáng tạo của LĐ trí tuệ, phải thừa nhận sự phong phú đa dạng của tư duy sáng tạo cá nhân như: khuyến khích tranh luận, chấp nhận những kiến giải khác nhau về học thuật, tôn trọng và bảo lưu ý kiến của mỗi người, không lấy đa số áp đặt đối với cá nhân hoặc thiểu số.

+ Được đảm bảo các quyền tự do đưa ra các ý tưởng, các phát minh, sáng kiến, trao đổi mua bán, ứng dụng các sản phẩm KH - CN, văn hoá, nghệ thuật như một loại hàng hoá trên thị trường.

+ Nâng cao trình độ dân trí, phát triển xã hội học tập, hình thành truyền thống tư duy khoa học. Đây là những nhân tố nhằm xây dựng một môi trường xã hội thuận lợi để phát huy năng lực sáng tạo của LĐ trí tuệ.

- Thứ ba, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội (ASXH)

Hệ thống an sinh xã hội với các bộ phận cấu thành của nó như bảo hiểm xã hội (bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bắt buộc…), cứu tế xã hội, các chế độ trợ cấp từ quỹ công cộng, các chế độ trợ cấp gia đình, các quỹ dự phòng, sự bảo vệ do người sử dụng lao động cung cấp, các dịch vụ liên quan đến ASXH…sẽ đảm bảo cho mọi người thực hiện được các quyền của con người, được sống trong hòa bình, được tự do làm ăn, cư trú, di chuyển; được bảo vệ và bình đẳng trước pháp luật; được học tập, được có việc làm, có nhà ở; được đảm bảo thu nhập để thỏa mãn những nhu cầu sinh sống thiết yếu khi bị rủi ro, tai nạn, tuổi già… Một hệ thống ASXH được tổ chức tốt sẽ góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng NNL ở tỉnh.

- Thứ tư, bố trí và phân công lao động thích hợp tại các bộ phận doanh nghiệp

Vị trí làm việc là một động lực thúc đẩy nhân viên vận dụng được khả năng trí tuệ của họ vào công việc mà học đang đảm nhiệm.

+ Phải xem xét, đánh giá trình độ chuyên môn của nhân viên du lịch để đảm bảo bố trí đúng người đúng việc, giảm được số lao động gián tiếp, đồng thời phát huy được hết năng lực vốn có của mỗi cá nhân.

+ Việc bố trí nhân viên cho các bộ phận của doanh nghiệp du lịch phải căn cứ vào tình hình thực tế về công việc, trách nhiệm của bộ phận đó. Phải bố trí sao cho khối lượng công việc mà mỗi cá nhân đảm đương phù hợp với khả năng thực tế của họ. Hơn nữa, việc bố trí lao động hợp lý như bố trí người có tay nghề cao kèm cặp hướng dẫn người có tay nghề thấp trong quá trình làm việc sẽ giúp lao động có điều kiện nâng cao tay nghề tại chỗ, các nhân viên mới có thể nắm ngay được cách thức giải quyết công việc, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm được chi phí đào tạo lại, có thể đào tạo được nhiều người ở nhiều bộ phận cùng một thời gian. Trên cơ sở đánh giá trình độ nhân viên thì cần mạnh dạn giao công việc cũng như quyền hạn, trách nhiệm cho nhân viên để họ có thể độc lập tự chủ trong công việc.

- Thứ năm, thực hiện quyết liệt chính sách trọng dụng và thu hút NNL

Để có được sự thay đổi vượt bậc thì Huế cần phải thay đổi tư duy, quan điểm về cách trọng dụng người tài. Thực tế đáng buồn trong nhiều năm qua, Huế chưa hề có một chính sách nào để thu hút nhân tài từ các địa phương khác đến công tác mà ngay cả việc giữ chân người giỏi cũng chưa có chính sách thỏa đáng. Do đó, trong thời gian tới, Huế cần phải quyết liệt hơn, nói phải đi đôi với hành động , cụ thể là:

+ Xây dựng các chính sách và ban hành các quy định rõ ràng về thu hút nhân tài từ các địa phương khác đến làm việc tại Huế.

+ Thực hiện các chính sách đãi ngộ để thu hút người tài như: được nhận một khoản hỗ trợ tương ứng với học hàm, học vị; mua chung cư trả góp, hỗ trợ hoăc miễn giảm tiền thuê nhà theo từng đối tượng cụ thể.

+ Tỉnh công khai danh mục các ngành ưu tiên tiếp nhận người tài để có những chính sách đãi ngộ hợp lý.

+ Tỉnh sẽ hỗ trợ thêm một khoản kinh phí khoảng 30- 50% học bổng đối với sinh viên đã có học bổng đi học nước ngoài với cam kết sau khi tốt nghiệp họ sẽ trở về phục vụ quê hương.

+ Cần xây dựng cơ chế, chính sách thích hợp trong việc phát hiện, lựa chọn những người có tài, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có nhân cách và đạo đức tốt để tạo nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

-Thứ sáu, có chính sách hợp lý về tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và đào thải lao động

Đây là khâu có tính chất quyết định trong quá trình phát triển NNL. Theo kinh nghiệm của các địa phương và trên thế giới, nếu thiếu một chính sách về tuyển chọn sử dụng và đãi ngộ lao động tốt cả ở tầm vĩ mô và vi mô thì không thể phát triển NNL được.

Trước hết, chính sách tuyển dụng phải xác định tuyển người phù hợp với công việc, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, không phân biệt đối với người được tuyển chọn, đồng thời công khai minh bạch thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc, sự đãi ngộ và quá trình tuyển chọn. Đồng thời cần phải có người tuyển chọn giỏi mà

nếu chúng ta thiếu thì có thể thuê tư vấn và áp dụng chế độ thử việc.

Sử dụng đúng người vào đúng công việc làm cho lao động phát huy được năng lực, thỏa mãn nhu cầu nghề nghiệp, và quan trọng hơn tạo ra nhu cầu phải hoàn thiện phát triển cho họ. Các địa phương căn cứ vào nhu cầu thay đổi kỹ thuật, công nghệ sản xuất và tổ chức quản lý của doanh nghiệp và địa phương sẽ ký hợp đồng với các trường đại học hay trung tâm. Kết quả thu được sẽ dành một phần để tái đầu tư nghiên cứu.

Đãi ngộ về lương bổng vật chất, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến làm cho lao động gắn bó với công việc và phát huy tốt nhất khả năng của họ.

Những lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc, không hoàn thành phải bị đào thải, tạo điều kiện cho các ứng viên khác phát huy được khả năng của họ. Đây cũng là quá trình tất yếu của sự phát triển, tạo ra áp lực để mọi người không ngừng hoàn thiện và nâng cao khả năng của mình.

Ngoài các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, các doanh nghiệp cũng cần xây dựng các nội quy lao động phù hợp góp phần tăng cường tính kỹ luật, thái độ ý thức làm việc của người lao động, tạo ra tính công bằng trong công việc.

Tóm lại, đào tạo và phát triển nhân lực ngành du lịch là nhiệm vụ quan trọng, cần phải được xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai, áp dụng một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhằm hình thành, phát triển đội ngũ nhân lực có chất lượng cao cho ngành, cho đất nước. Đào tạo và phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn đến năm 2020 phải được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong lĩnh vực quan trọng này.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Nguồn nhân lực là nguồn lực quý giá nhất trong các nguồn lực. Đối với ngành du lịch, vai trò của NNL lại càng quan trọng hơn do đặc điểm của một ngành dịch vụ và đặc điểm riêng của sản phẩm du lịch. Ngành du lịch Việt Nam nói chung, của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng còn rất non trẻ, đang ở chặng đầu tiên của quá trình phát triển. Thời gian qua, quá trình phát triển NNL trong ngành du lịch đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.Tuy nhiên, quá trình phát triển đó cũng đã bộc lộ một số điểm yếu kém, bất cập trong công tác phát triển các nguồn lực, đặc biệt là NNL. Vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển NNL du lịch là cần thiết.

Trên cơ sở những kết quả đã trình bày, có thể khẳng định đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay” đã đạt được mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề ra:

- Luận văn đã nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về nguồn nhân lực; các tiêu chí đánh giá NNL; các yếu tố ảnh hưởng đến NNL và sự cần thiết phải phát triển NNL trong ngành du lịch; Đặc biệt nêu bật kinh nghiệm thực tiễn phát triển NNL trong ngành du lịch của một số nước trên thế giới và một số tỉnh ở nước ta, đồng thời đã rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở khoa học để vận dụng trong thực tiễn đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Luận văn đánh giá được thực trạng NNL trên các phương diện: quy mô, số lượng, chất lượng, tình hình đào tạo và tình hình sử dụng NNL trong ngành du lịch; đồng thời rút ra được thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế về NNL ngành du lịch của tỉnh.

- Luận văn nêu lên phương hướng và mục tiêu, đặc biệt là các giải pháp trong công tác phát triển NNL trong ngành du lịch nhằm đạt được mục tiêu đưa kinh tế du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và có tính khả thi trong thực tiễn công tác phát triển NNL du lịch ở Huế.

Đề tài là một mảng khoa học hết sức rộng lớn, một lĩnh vực được đề cập từ lâu nay, song cũng hết sức mới mẻ vì tính cấp thiết của nó đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu là có hạn, phạm vi nghiên cứu khá rộng,...nên một số vấn đề chưa được phân tích cụ thể và sâu sắc. Hướng nghiên cứu chỉ mới tập trung vào một số ngành, lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của NNL đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, với quan điểm con người là mục tiêu và động lực phát triển của xã hội, là nhân tố thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư vững chắc cho tương lai. Điều đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ phát triển NNL đảm bảo số lượng, có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo công tác quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả cả trước mắt và lâu dài.

Để thực hiện mục tiêu phát triển NNL trong ngành du lịch mang tính khả thi và phù hợp với thực tiễn thì vấn đề đặt ra là công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn lực, sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt của tỉnh, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương đối với công tác phát triển NNL là hết sức quan trọng.

2. Kiến nghị

2.1. Đối với Trung ương

- Kiến nghị Tổng cục Du lịch bổ sung chức năng của Hội đồng cấp chứng chỉ du lịch Việt nam (VTCB) để VTCB có chức năng tương tự như Hội đồng đào tạo du lịch quốc tế của các nước. Mặt khác, Tổng cục Du lịch cần cụ thể hóa tiêu chuẩn NNL trong quy định về xếp hạng khách sạn theo sao.

- Kiến nghị Bộ Tài chính xém xét, điều chỉnh định mức cấp ngân sách và khung thu học phí tại các cơ sở đào tạo du lịch (Đặc biệt là đào tạo nghề và trung học) phù hợp với đặc điểm riêng của ngành nghề (hao phí nhiều nguyên liệu, điện, nước, nhiên liệu...) nhằm thực hiện được mục tiêu nâng cao năng lực, kỹ năng thực hành cho học sinh. Mặt khác, Bộ cần có quy định cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho các trường vì tỷ lệ học sinh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí khá cao đặc biệt là ở các truờng đào tạo đóng trên địa bàn các tỉnh nghèo, khó khăn.

Xem tất cả 155 trang.

Ngày đăng: 03/06/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí