Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Lê Thị Hồng Điệp Phát Triển Nguồn Nhân Lực Chất Lượng Cao Để Hình Thành Nền Kinh Tế Tri Thức Ở Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hà Nội, 2010 Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường ...

Luận án tiến sĩ kinh tế Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Các Trường Đại Học Khối Kinh Tế Của Việt Nam Thông Qua Các Chương Trình Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế - 1 Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các trường Đại học khối Kinh tế của Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế

1 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Phan Thđy Chi Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Các Trường Đại Học Khối Kinh Tế Của Việt Nam Thông Qua Các Chương Trình Hợp Tác Đào Tạo Quốc Tế Chuyên Ngành : ...

Thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn Ban Quản lý dự án Điện 1 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Bùi Thị Dậu Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Từ Thực Tiễn Ban Quản Lý Dự Án Điện 1 - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam Luận Văn Thạc Sỹ Chính ...

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển, bài học cho Việt Nam

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Dương Duy Đạt Kinh Nghiệm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Của Hàn Quốc Trong Lĩnh Vực Quản Lý Tài Nguyên, Môi Trường Biển, Bài Học Cho Việt Nam Chuyên Ngành Đào Tạo: Kinh Tế ...