Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp - 14

PHỤ LỤC


BẢNG HỎI KHÁCH DU LỊCH


Nhằm mục tiờu phục vụ Quý khỏch tốt hơn, xin Quý khỏch vui lũng trả lời cỏc cõu hỏi sau. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Quý khách và xin chân thành cám ơn.


1. Độ tuổi?

Dưới 20 tuổi


20-40 tuổi

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.


40-60 tuổi

Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp - 14


Trờn 60 tuổi


2. Giới tớnh?

Nam


Nữ


3. Nghề nghiệp?

Học sinh/sinh viờn


Kinh doanh


Nhân viên văn phũng


Nghỉ hưu


Nội trợ


Khỏc


4. Nơi cư trú tại Phỏp?

Miền Bắc

Miền Nam

Miền ĐĐông

Miền Tõy

Paris


5. Bạn có biết đến các hoạt động xúc tiến VN tại Pháp

Khụng


6. Bạn biết tới hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam qua phương tiện gỡ?

Truyền thông đại chúng

Bạn bố, người thân

Tham gia trực tiếp

Khỏc....................................................


7. Các nhân tố tác động đến quyết định đi Việt Nam của Bạn ?

Người thân Các chương trình xúc tiến của du lịch Việt Nam


Các hãng lữ hành tại Pháp

Sách hướng dẫn du lịch

Khỏc


8. Quý khỏch đi du lịch theo hỡnh thức nào?

Tour trọn gúi

Tự do

Khỏc


9. Đây là lần thứ mấy Quý khách đến Việt Nam?

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ 3

Hơn ba lần


Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý khỏch. Xin kớnh chỳc Quý khỏch chuyến du lịch vui vẻ!

PHỤ LỤC


QUESTIONAIRES

Dans le but de mieux vous servir, nous vous prions de completer les questions suivantes. Grand Merci.


1. Age?

Moins de 20 ans


20-40 ans


40-60 ans


Plus de 60 ans


2. Sex?

Masculin


Feminin


3. Profession?

Etudiant


Employe


Foyer

Commercant

Retraite

Autres


4. Addresse?

Nord


Sud


Est


OuEste


Paris


5. Savez vous des activites de promotion de Vietnam en France?

Oui Non


6. Par quel moyen que vous savez des activites de protion touristique du Vietnam?

Communication

Parentes

Participation directe

Auitre..............


7. Quelle raison de visiter au Vietnam?

Parentes Activites de promotion du Vietnam

Agence de voyage

Livre de guide

Autres


8.Type de voyager au Vietnam?

Groupe

Sac a dos

Autre


Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý khỏch. Xin kớnh chỳc Quý khỏch chuyến du lịch vui vẻ!


PHỤ LỤC


BẢNG HỎI KHÁCH DU LỊCH


Nhằm mục tiêu phục vụ Quý khách tốt hơn, xin Quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi sau. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của Quý khách và xin chân thành cám ơn.


1. Độ tuổi?

Dưới 20 tuổi


20-40 tuổi


40-60 tuổi


Trên 60 tuổi


2. Giới tính?

Nam Nữ


3. Nghề nghiệp?

Học sinh/sinh viên


Kinh doanh


Nhân viên văn phòng


Nghỉ hưu


Nội trợ


Khác


4. Nơi cư trú tại Pháp?

Miền Bắc

Miền Nam

Miền ĐĐông

Miền Tây

Paris5. Bn có biết đến các hoạt động xúc tiến VN tại Pháp

Không


6. Bạn biết tới hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam qua phương tiện gì?

Truyền thông đại chúng

Bạn bè, người thân

Tham gia trực tiếp

Khác....................................................


7. Các nhân tố tác động đến quyết định đi Việt Nam của Bạn ?

Người thân Các chương trình xúc tiến của du lịch Việt NamCác hãng lữ hành tại Pháp

Sách hướng dẫn du lịch

Khác


8. Quý khách đi du lịch theo hình thức nào?

Tour trọn gói

Tự do

Khác


9. Đây là lần thứ mấy Quý khách đến Việt Nam?

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ 3

Hơn ba lần


Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý khách.

Xin kính chúc Quý khách chuyến du lịch vui vẻ!


PHỤ LỤC


questionaires

Dans le but de mieux vous servir, nous vous prions de completer les questions suivantes. Grand Merci.


1. Age?

Moins de 20 ans


20-40 ans


40-60 ans


Plus de 60 ans


2. Sex?

Masculin Feminin


3. Profession?

Etudiant


Employe


Foyer

Commercant

Retraite

Autres


4. Addresse?

Nord


Sud


Est


OuEste


Paris5. Savez vous des activites de promotion de Vietnam en France?

Oui Non


6. Par quel moyen que vous savez des activites de protion touristique du Vietnam?

Communication

Parentes

Participation directe

Auitre..............


7. Quelle raison de visiter au Vietnam?

Parentes Activites de promotion du Vietnam

Agence de voyage

Livre de guide

Autres


8.Type de voyager au Vietnam?

Groupe

Sac a dos

Autre


9. m?


Lần thứ nhất


Lần thứ hai


Lần thứ 3


Hơn ba lần


Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Quý khách.

Xin kính chúc Quý khách chuyến du lịch vui vẻ!

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN DU KHÁCH

=================

Mục đích của phiếu điều tra này là khảo sát các hoạt động xúc tiến quảng bá của du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp rất mong nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quý vị. Chúng tôi cam kết rằng, toàn bộ thông tin thu thập được từ phiếu điều tra này đều nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, không nhằm một mục tiêu nào khác.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý vị

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin ông bà vui lòng cho biết các thông tin cá nhân sau đây:

- Họ và tên: …………………………………Tuổi……………. Nam Nữ

- Địa chỉ (tỉnh, thành): ……………………………….…………………....………….

-Nghề nghiệp:………………………………………………………………………....


1. Quý vị đã đến Việt Nam để du lịch được mấy lần ?

a. Lần đầu tiên b. Lần thứ 2

c. Lần thứ 03 d. Trên 03 lần

2. Có bao nhiêu người cùng đến Việt Nam để du lịch với Quý vị

a. Từ 1-5 b. Từ 5- 15 c. Trên 15 lần

3. Quý vị có biết đến các hoạt động xúc tiến, quảng cáo của du lịch Việt Nam tại Pháp không

a. Có

b. Không (chuyển sang câu 5)

4a. Quý vị biết đến các hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam qua kênh nào?

a. Qua phương tiện truyền thông đại chúng

b. Qua người thân

c. Tham gia trực tiếp

d. Qua kênh khác (cụ thể ) ......................................................................

………………………………………………………………………

4b. Hoạt động nào quý vị thích nhất trong các chương trình xúc tiến quảng bá của du lịch Việt Nam tại Pháp?

a. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật

b. Các triển lãm

c. Các chương trình giới thiệu về du lịch Việt Nam

d. Các chương trình khác (cụ thể ) .................................................

………………………………………………………………………

5. Nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đi du lịch Việt Nam của quý vị

a. Các chương trình xúc tiến, quảng bá của du lịch Việt Nam

b. Bạn bè / người thân

c. Quảng cáo / sách hướng dẫn du lịch

d. Các hãng lữ hành

e. Nguồn khác (cụ thể ) .........................................................

Xin cảm ơn sự đóng góp quí báu của quí vị!

Xem tất cả 115 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 09/06/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *