Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VinaHost - 1

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH MSSV 1721002131 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN 1

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH MSSV: 1721002131

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAHOST

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Huỳnh Thị Thu Sương

LỜI CẢM ƠN

Trong bốn năm sinh viên tại trường Đại học Tài chính-Marketing, em được học tập kiến thức và trau dồi kỹ năng để có được hành trang vững chắc cho chặng đường vào đời của em. Trước tiên, em xin cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể quý thầy cô Khoa quản trị kinh doanh đã tận tụy truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em cũng như bao thế hệ sinh viên.

Đặc biệt hơn, em xin chân thành cảm ơn Cô TS. Huỳnh Thị Thu Sương - giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của em, người đã dìu dắt và hỗ trợ em rất tận tình. Em cảm ơn cô đã hướng dẫn và sửa chữa những sai sót dù là nhỏ nhất trong suốt thời gian làm khóa luận.

Đồng thời, em cũng xin cảm ơn đơn vị thực tập - Công ty Trách nhiệm hữu hạn VinaHost cùng các anh chị trong công ty đã trực tiếp hỗ trợ và hướng dẫn em tận tình, tỉ mỉ trong công việc cũng như khóa luận tốt nghiệp.

Trong quá trình thực tập và viết báo cáo khóa luận, với kinh nghiệm còn non nớt, hiểu biết còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong cô cùng đơn vị thực tập thông cảm và hướng dẫn để em có thể khắc phục lỗi và làm tốt hơn cho công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Trần Thị Ngọc Ánh

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của riêng em, được em tự viết ra dưới sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn cùng đơn vị thực tập. Các số liệu, kết quả được nêu trong khóa luận là trung thực và chưa được công bố ở công trình khác. Những sách tham khảo và tài liệu nghiên cứu trong khóa luận tốt nghiệp đều có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

Người cam đoan

Trần Thị Ngọc Ánh

NHẬN XÉT NƠI THỰC TẬP

Công ty Trách nhiệm hữu hạn VinaHost xác nhận:

Sinh viên Trần Thị Ngọc Ánh, MSSV: 1721002131, trường Đại học Tài chính- Marketing đã thực tập tại bộ phận Marketing của công ty Trách nhiệm hữu hạn VinaHost từ ngày 01/03/2021 đến ngày 30/5/2021

- Về thái độ thực tập: ................................................................................................

- Về năng lực và kiến thức: ......................................................................................

- Về kỹ năng làm việc: .............................................................................................

- Nội dung SV nghiên cứu: ......................................................................................

....................................................................................................................................

- Các số liệu, thông tin, hình ảnh trong khóa luận: ..................................................

....................................................................................................................................

- Đánh giá chung về đề xuất, kiến nghị của SVTT: .................................................

....................................................................................................................................

- Người hướng dẫn tại nơi thực tập: .........................................................................

- Số điện thoại liên hệ:..............................................................................................

Trưởng phòng Marketing

Ngày ……tháng…… năm……

Giám đốc

Nguyễn Thị Thanh Nga

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHIẾU THEO DÕI THỰC TẬP

Ngày liên hệ

Hình thức / Địa điểm

Nội dung

Xác nhận của

GV – SV

01/03/2021 -

05/03/2021

Phòng Marketing

Bắt đầu thực tập, giới thiệu các phòng ban, tìm hiểu văn hóa của công ty

08/03/2021 –

12/03/2021

Phòng Marketing

Đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc

15/03/2021

Văn phòng khoa QTKD

Gặp GVHD lần 1. Thống nhất tên đề tài và bắt đầu soạn đề cương KLTN.

15/03/2021 -

19/03/2021

Phòng Marketing

Đào tạo và thực hành lập bộ từ khóa Adwords.

22/03/2021 -

26/03/2021

Phòng Marketing

Đào tạo và thực hành phân tích dữ liệu từ Google Analytics. Chỉnh sửa đề cương.

29/03/2021

Văn phòng khoa QTKD

Gặp GVHD lần 2. Chỉnh sửa đề cương, bắt đầu viết chương 1,2,3.

29/03/2021 -

02/04/2021

Phòng Marketing

Đào tạo và thực hành lập báo cáo và lập kế hoạch marketing.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 55 trang tài liệu này.

 

Tìm hiểu về SEO và các công cụ SEO.

05/04/2021-

09/04/2021

Phòng Marketing

Đào tạo, thực hành tích hợp Google Tag Manager.

Xin số liệu từ phòng Kế toán, phòng Kinh doanh, phòng HCNS, phòng Marketing.

12/04/2021 -

14/04/2021

Phòng Kinh doanh

Quan sát và tìm hiểu quá trình làm việc của bộ phận Kinh doanh.

15/04/2021 -

16/04/2021

Phòng Marketing

Thực hiện chiến dịch khuyến mãi mừng đại lễ 30/4-1/5. Xin báo cáo chiến dịch tháng 3/2021.

04/05/2021

Văn phòng khoa QTKD

Gặp GVHD lần 3. Chỉnh sửa 3 chương 1, 2, 3. Bắt đầu viết chương 4, hoàn thiện khóa luận.

04/05/2021 -

07/05/2021

Phòng Marketing

Thực hiện chiến dịch tháng 5. Thực hành làm landing page và video quảng cáo chiến dịch mới.

10/05/2021 -

13/05/2021

Phòng Marketing

Tìm hiểu thêm về SEO, theo dõi chiến dịch tháng 5.

17/05/2021 -

20/05/2021

Phòng Marketing

Lập danh sách đối tượng, lập bộ từ khóa.

Xin mộc.

22/05/2021

Online MSTeam

GVHD chỉnh sửa đề tài lần cuối.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH- MARKETING KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP

STT

Nội dung

Kết luận

(Đạt/Không đạt/Làm lại)

Ngày … tháng … năm 2021

Đại diện Hội đồng đánh giá

ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. NHẬN XÉT Quá trình thực tập: Báo cáo thực tập:

2. ĐIỂM

ĐIỂM QUÁ TRÌNH

Điểm

1. Tuân thủ qui định của Trường, của Khoa

… / 1.5

2. Thực hiện tiến độ THNN và viết báo cáo

… / 3.0

3. Sự năng động, hiểu biết, sáng tạo, vượt khó

… / 3.0

4. Văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong, chấp hành những chỉ dẫn của GVHD

… / 2.5

Tổng cộng

… / 10

ĐIỂM BÁO CÁO

Điểm

1. Hình thức (format đúng qui định, trình bày đẹp, không có lỗi chính tả, số trang trong khoảng cho phép, đóng cuốn theo qui định)

… / 3.0

2. Bố cục hợp lý, Trình bày dễ hiểu, văn phong chỉnh chu

… / 1.0

3. Phương pháp nghiên cứu và công cụ phân tích phù hợp

… / 1.0

4. Lý thuyết, thông tin, dữ liệu (chính xác, toàn diện, cập nhật)

… / 2.0

5. Phân tích và đánh giá đúng thực tiễn

… / 2.0

6. Giải pháp đề xuất có tính thực tiễn, sáng tạo và phù hợp

… / 1.0

Tổng cộng

… / 10

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

1. NHẬN XÉT Hình thức:

Nội dung:

2. ĐIỂM

ĐIỂM BÁO CÁO

Điểm

1. Hình thức (format đúng qui định, trình bày đẹp, không có lỗi chính tả, số trang trong khoảng cho phép, đóng cuốn theo qui định)

… / 3.0

2. Bố cục hợp lý, Trình bày dễ hiểu, văn phong chỉnh chu

… / 1.0

3. Phương pháp nghiên cứu và công cụ phân tích phù hợp

… / 1.0

4. Lý thuyết, thông tin, dữ liệu (chính xác, toàn diện, cập nhật)

… / 2.0

5. Phân tích và đánh giá đúng thực tiễn

… / 2.0

6. Giải pháp đề xuất có tính thực tiễn, sáng tạo và phù hợp

… / 1.0

Tổng cộng

… / 10

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

5. BỐ CỤC ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 4

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 4

1.1.1. Khái niệm của hoạt động bán hàng 4

1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng 5

1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động bán hàng 6

1.1.4. Tầm quan trọng của hoạt động bán hàng 6

1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 6

1.2.1. Cơ sở khoa học của hoạt động bán hàng 6

1.2.2. Các nguyên tắc trong hoạt động bán hàng 7

1.3. NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ DIGITAL MARKETING 8

1.3.1. Khái niệm 8

1.3.2. Tổng quan về Digital Marketing 9

1.4. XU HƯỚNG ỨNG DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 12

1.4.1. Các phương pháp bán hàng 13

1.4.2. Một số công cụ Digital Marketing 15

1.4.3. Các công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing 21

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAHOST 23

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAHOST 23

2.1.1. Thông tin chi tiết về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VinaHost 23

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 23

2.1.3. Mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty 24

2.2. BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAHOST

...............................................................................................................................24 2.2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức .................................................................................24

2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 25

2.3. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VINAHOST 28

2.3.1. Các yếu tố nguồn lực 28

2.3.2. Các sản phẩm của công ty 31

2.3.3. Thị trường và khách hàng của công ty 31

2.4. SƠ NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2018-2020 32

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINAHOST 37

3.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINAHOST 37

3.1.1. Cơ sở khoa học của hoạt động bán hàng đã được áp dụng tại công ty 37

3.1.2. Những nguyên tắc và phương pháp công ty đã áp dụng 38

3.1.3. Các công cụ Digital Marketing được vận dụng trong hoạt động bán hàng của công ty 40

3.1.4. Các công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động Digital Marketing trong bán hàng

....................................................................................................................47

3.1.5. Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện hoạt động bán hàng tại công ty.49

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINAHOST 51

3.2.1. Đối với công ty 51

3.2.2. Đối với nhân viên 52

3.2.3. Đối với khách hàng 52

3.3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINAHOST 53

3.3.1. Ưu điểm 53

3.3.2. Nhược điểm 53

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VINAHOST 56

4.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VINAHOST TRONG NHỮNG NĂM TỚI 56

4.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CHO CÔNG TY 56

4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC VẬN DỤNG DIGITAL MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY ..58

4.3.1. Hoàn thiện Digital Marketing 58

4.3.2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý cho từng thời kỳ 58

4.3.3. Hoàn thiện con người 59

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn Digital Marketing: Tiếp thị số Marketing online: Tiếp thị trực tuyến Content: Nội dung

UX/UI: User Interface/User Experience SEM: Search Engine Marketing HCNS: Hành chính nhân sự

CSKH: Chăm sóc khách hàng

Viết tắt

Từ gốc

Nguyên nghĩa

SEO

Search Engine Optimization

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

PPC

Pay Per Click

Hình thức quảng cáo mất phí theo số lượt nhấp chuột

CPC

Cost Per Click

Hình thức chi phí quảng cáo dựa trên mỗi lượt nhấp chuột vào quảng cáo

CTR

Click Through Rate

Tỷ lệ nhấp chuột

CPM

Cost Per Mille

Hình thức tính chi phí dựa trên 1000 lần hiển thị của quảng cáo

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tình hình nhân sự Công ty TNHH VinaHost 29

Bảng 2.2: Cơ cấu nhân sự Công ty TNHH VinaHost 30

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty TNHH VinaHost giai đoạn năm 2018

– 2020 ..........................................................................................................................32

Bảng 3.1: Tình hình thực hiện kế hoạch dựa vào doanh thu bán hàng giai đoạn năm 2018 – 2020 37

Bảng 3.2: Báo cáo chiến dịch Server từ Google Adwords của công ty VinaHost tháng 3/2021 42

Bảng 3.3: Doanh thu bán hàng từ việc sử dụng công cụ Google Adwords của công ty VinaHost tháng 3/2021 42

Bảng 3.4: Báo cáo tổng quan Google Annalytics công ty VinaHost tháng 3/2021 48

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Hai thành phần cấu thành Digital Marketing 9

Hình 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn VinaHost 25

Hình 3.1: Mẫu quảng cáo Google Adword của công ty VinaHost 41

Hình 3.2: Mẫu quảng cáo Facebook Ads của Công ty VinaHost 44

Hình 3.3: Kênh Youtube VinaHost Company 45

Hình 3.4: Mẫu quảng cáo Display Marketing của công ty VinaHost 45

Hình 3.5: Banner quảng cáo thiết kế website công ty VinaHost 46

Hình 3.6: Banner chiến dịch Tên miền .vn tháng 4/2021 47

Hình 3.7: Sơ đồ quy trình bán hàng của nhân viên Công ty VinaHost 49

Xem tất cả 55 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí