Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 5


2.3.2.1. Khả năng tìm kiếm và khai thác thị trường


Hiện nay, các HKD vay vốn tại ACB chủ yếu là những khách hàng cũ tái tục món vay hoặc vay thêm, một số khách hàng chủ động tìm đến ngân hàng và rất ít khách hàng là do PFC và CA tìm kiếm. Vì vậy, số lượng hồ sơ là các HKD vay vốn lần đầu tại ACB là khá nhỏ. Số HKD vay vốn tại ACB chỉ đạt 317 hộ, so sánh với con số

12.500 hộ của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì ACB chỉ mới chiếm 2,54%. Bên cạnh đó, chủ yếu các HKD này hoạt động trên địa bàn thành phố Huế nhưng lại rải rác ở hai bờ Nam – Bắc sông Hương và có 39 HKD hoạt động ở các huyện và thị xã lân cận. Điều này phần nào phản ánh nhân viên của chi nhánh còn chưa tích cực trong việc tìm kiếm khách hàng mới để đáp ứng nhu cầu vốn cho các HKD.

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng, trong khối các NHTM tư nhân, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ACB trong hoạt động cho vay hộ kinh doanh đó là NHTMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank. Ngân hàng này ngoài sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh còn đưa ra một gói sản phẩm hướng đến mục tiêu cụ thể đó là sản phẩm cho vay tiểu thương theo nhiều hình thức mà chủ yếu là cho vay trả góp. Sản phẩm này tương đối cạnh tranh với ACB thông qua việc hằng ngày, nhân viên ngân hàng đến từng sạp hàng của các tiểu thương để thu tiền. Điều này phản ánh Sacombank đã xác định mục tiêu rõ ràng cho hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh. Từ đó, có thể thấy ACB – CN Huế còn nhiều hạn chế trong việc trong việc xác định thị trường mục tiêu cũng như đưa ra những phương pháp để tiến hành khai thác thị trường. Chính những hạn chế này về lâu dài sẽ gây khó khăn cho chi nhánh, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng vì đối thủ cạnh tranh của ACB – CN Huế đang không ngừng gia tăng.

2.3.2.2. Sự tuân thủ quy trình cho vay


Như đã trình bày ở trên, NHTMCP Á Châu có một quy trình cho vay khá nghiêm ngặt. Công tác thẩm định khách hàng, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, nhắc/thúc nợ khách hàng, … được quy định phải thực hiện một cách nghiêm túc nhằm hạn chế rủi ro. Về cơ bản, quy trình tín dụng được nhân viên ACB tuân thủ thực hiện


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 46 trang tài liệu này.

nghiên túc, thực tế hoạt động đã chỉ ra một số vấn đề trong việc thực hiện quy trình cho vay tại ACB – CN Huế, đó là:

Thứ nhất: công tác tiếp nhận hồ sơ, tư vấn khách hàng vay vốn. Nhân viên tín dụng luôn đảm bảo tư vấn khách hàng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và theo quy định của ACB. Bên cạnh đó, ACB sử dụng chương trình MS – Mystery Shopping – Khách hàng bí mật để đánh giá sự tuân thủ quy trình của nhân viên tín dụng. Đây là một chương trình đánh giá chất lượng nhân viên tương đối khách quan thông qua những đánh giá của khách hàng bí mật này.

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 5

Thứ hai: công tác thẩm định tín dụng. Chủ yếu các khoản vay HKD tại ACB – CN Huế là của những khách hàng truyền thống, vì vậy khi tái tục các khoản vay, một số hồ sơ nhân viên tín dụng không tiến hành thẩm định. Chỉ đối với những khách hàng mới thì nhân viên tín dụng mới tiến hành thẩm định kỹ. Mặt khác, để giảm thời gian xử lý hồ sơ, nhân viên tín dụng tiến hành đánh giá nhu cầu thị trường, dự báo doanh thu, … của khách hàng trong vòng 1, 2 ngày đã làm rủi ro của các khoản vay tiềm ẩn ở mức cao. Điều này cho thấy công tác thẩm định tín dụng tại chi nhánh chưa được thực hiện một cách nghiêm túc đặc biệt là đối với khách hàng cũ. Bên cạnh đó, hạn chế trong kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm thẩm định của một số nhân viên phân tích cũng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng các khoản vay.

Thứ ba: công tác thu hồi vốn hoặc/và lãi vay. Định kỳ vào cuối tháng, ACB sẽ đánh giá tình hình nợ quá hạn cho vay mà mỗi nhân viên tín dụng chịu trách nhiệm. Vì vậy, công tác nhắc/thúc nợ của nhân viên ACB được thực hiện rất nghiêm túc. Tuy nhiên, chính áp lực này đã khiến nhân viên tín dụng phải tìm cách giải quyết đối với các khoản nợ quá hạn, đó là trả nợ thay khách hàng. Đối với những khoản nợ quá hạn do khách hàng gặp khó khăn thì đây là một cách thức để hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên đối với những khách hàng không tích cực trong hoàn trả nợ thì điều này sẽ tạo tâm lý ỷ lại cho khách hàng, về lâu dài thì ngân hàng sẽ phải gánh chịu những rủi ro.

Thứ tư: công tác kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, tái thẩm định khách hàng. Đối với những khách hàng mới, những khoản vay giá trị lớn, nhân viên tín dụng thường thực hiện công tác này một cách nghiêm túc nhằm hạn chế rủi ro. Tuy nhiên,


đối với những khách hàng cũ, nhân viên tín dụng thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn, tái thẩm định một cách sơ sài. Điều này phần nào làm giảm chất lượng cho vay HKD và thực tế giai đoạn 2009 – 2011 đã thể hiện rõ khi nợ xấu cho vay HKD ngày càng tăng lên qua các năm.

Thứ năm: công tác xử lý nợ. Việc không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong việc thẩm định, kiểm tra mục đích sử dụng vốn, thu hồi vốn vay, tái thẩm định khách hàng của nhân viên tín dụng phần nào tạo nên những khoản nợ quá hạn, nợ xấu cho chi nhánh. Tuy nhiên, công tác xử lý nợ của ACB còn chưa được triệt để, một số hồ sơ tỷ lệ nợ vay trên giá trị tài sản đảm bảo nhỏ, bên cạnh đó thời gian chờ Tòa án xử lý hồ sơ tương đối dài, do đó vấn đề xử lý nợ xấu của chi nhánh gặp phải những khó khăn.


2.3.3. Đánh giá chung về chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng thương

mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế


2.3.3.1. Mặt tích cực


- Mặc dù chịu nhiều tác động của nền kinh tế và sự điều tiết chính sách vĩ mô dẫn đến sự biến động bất thường trong doanh số cho vay và doanh số thu nợ cho vay nhưng dư nợ cho vay HKD giai đoạn 2009 – 2011 của ACB – CN Huế luôn tăng trưởng với tốc độ rất nhanh với mức tăng 10,43% năm 2010 và 55,22% năm 2011. Tăng dư nợ cho vay sẽ đảm bảo yêu cầu đặt ra của ACB đó là tăng trưởng tín dụng.

- Dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn trung dài hạn có xu hướng tăng dần tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay HKD của ACB – CN Huế, từ 35,01% năm 2009 tăng lên 48,74% năm 2011. Gia tăng kỳ hạn trung dài hạn sẽ góp phần hỗ trợ, giảm thiểu gánh nặng trả nợ cho khách hàng, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu tối đa hóa lợi nhuận cho vay của ACB.

- Dư nợ cho vay HKD chủ yếu tập trung vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Đối với HKD thì đây là nguồn vốn quan trọng trong việc duy trì hoạt động lâu dài, đồng thời là nguồn vốn thời gian thu hồi nhanh sau mỗi chu kỳ kinh doanh. Vì vậy, gia tăng cho vay HKD bổ sung vốn lưu động sẽ đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay của chi nhánh.


- Dư nợ cho vay HKD theo hạn mức tín dụng ngày càng gia tăng về giá trị và về tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay HKD. Cho vay theo HMTD tăng lên vừa đảm bảo khả năng thu hồi nợ cao, vừa thể hiện tính chất ổn định trong hoạt động của các HKD và đây là hình thức cấp tín dụng giảm thiểu tối đa rủi ro cho chi nhánh.

- Ngành nghề kinh doanh của các HKD được ACB cấp tín dụng chủ yếu tập trung ở ngành nghề kinh doanh dịch vụ thương mại. Điều này là phù hợp với tình hình chung của kinh tế Thừa Thiên – Huế cũng như chính sách của ACB đặt ra. Bên cạnh đó, những ngành kinh doanh này là những ngành kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, nguồn thu nhập tương đối ổn định và do đó giảm thiểu rủi ro cho ACB – CN Huế.

- ACB – CN Huế chủ yếu cho vay HKD có tài sản đảm bảo là BĐS. Thế chấp BĐS sẽ đảm bảo cho các khoản vay trả nợ đúng hạn vì vấn đề về đất đai là vấn đề nhạy cảm đối với người dân Huế. Một hình thức khác trong đảm bảo tiền vay HKD là cầm cố giấy tờ có giá và thường là sổ tiết kiệm. Với hai hình thức bảo đảm này thì ACB – CN Huế sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay.

- Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay HKD có xu hướng giảm dần qua các năm và góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu về tỷ lệ nợ quá hạn trong hoạt động cho vay do ACB đề ra (trình bày tại Phụ lục 4). Điều này phản ánh chi nhánh đã tích cực trong việc nhắc/thúc nợ nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay của ngân hàng.

- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay HKD ở mức dưới 0,5%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống các NHTM trên địa bàn. Điều này cho thấy ACB – CN Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc hạn chế nợ xấu trong hoạt động cho vay HKD nói riêng và hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh nói chung.

- Vòng quay vốn cho vay HKD của chi nhánh có xu hướng giảm dần và có dấu hiệu giữ ổn định ở mức 1,5 đến 2 vòng. Việc duy trì ổn định số vòng quay vốn cho vay ở mức này sẽ đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của chi nhánh.

- Đối với những hồ sơ vay là những HKD lần đầu vay vốn tại ACB – CN Huế thì nhân viên tín dụng thực hiện quy trình tín dụng một cách nghiêm túc và chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay của chi nhánh.


2.3.3.2. Những vấn đề còn tồn tại


- Dư nợ cho vay HKD tại ACB – CN Huế mặc dù tăng trưởng qua các năm nhưng xét về số HKD vay vốn thì chi nhánh chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ khoảng 2,5% trong tổng số HKD trên địa bàn. Mặt khác, các HKD này phân bố rải rác trên địa bàn, không tập trung vào một thị trường cụ thể. Điều này cho thấy ACB chưa đưa ra một chiến lược cụ thể để xác định thị trường mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế để tiến hành khai thác.

- Dư nợ cho vay các HKD có GPKD đang giảm dần tỷ trọng trong các hồ sơ cho vay, trong khi đó, ACB – CN Huế đã rất tích cực giải ngân cho những HKD có quy mô nhỏ không đăng ký GPKD ở địa phương – những HKD nhỏ lẻ, tự phát, hoạt động kinh doanh còn nhiều hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm trong việc đánh giá nhu cầu thị trường, dự báo doanh thu, quản lý hàng hóa, ... Xét về dài hạn, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến việc đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay HKD của ACB

– CN Huế.


- Sự gia tăng trong dư nợ cho vay HKD kéo theo sự gia tăng nợ quá hạn mà trong đó chủ yếu là các khoản nợ xấu, bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay HKD có xu hướng gia tăng qua các năm. Nguyên nhân của sự gia tăng nợ xấu là do khách hàng không tích cực trong việc hoàn trả nợ đúng hạn, khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, hoạt động kinh doanh không hiệu quả và một phần do khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. Điều này cho thấy việc cân đối giữa yêu cầu tăng trưởng tín dụng và đảm bảo an toàn trong cho vay HKD của ACB – CN Huế còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn là tương đối thấp so với toàn hệ thống NHTM trên địa bàn.

- Hiệu quả sử dụng vốn cho vay HKD giảm dần qua các năm từ năm 2009 đến năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập lãi cho vay của ACB tăng với tốc độ chậm hơn so với tốc độ tăng dư nợ cho vay. Thu nhập lãi giảm phần lớn do chính sách lãi suất cho vay của ACB chịu sự điều tiết chính sách lãi suất của NHNN theo hướng giảm dần, một phần do cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn và một phần nhỏ do các khoản nợ xấu chưa thu được lãi.


- Mức sinh lời cho vay HKD ngày càng giảm do thu nhập lãi thuần cho vay HKD tăng với tốc độ chậm hơn so với tốc độ tăng dư nợ cho vay. Chi nhánh huy động vốn tương đối lớn, tốn kém nhiều chi phí nhưng lại chưa tích cực trong hoạt động cho vay để thu lợi nhuận; bên cạnh đó, ảnh hưởng từ những đối thủ cạnh tranh đã khiến chi nhánh thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay. Vì vậy, mức sinh lời cho vay HKD của ACB đã sụt giảm.

- Công tác thẩm định, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn, tái thẩm định khách hàng của nhân viên tín dụng còn sơ sài để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt là đối với những khách hàng truyền thống, có quan hệ lâu dài với ACB. Tuy đây là đối tượng khách hàng uy tín đối với chi nhánh, nhưng công tác này cần phải được thực hiện nghiêm túc vì rủi ro trong hoạt động của các HKD luôn tiềm ẩn, việc không phát hiện kịp thời sai phạm trong quá trình sử dụng vốn của khách hàng sẽ gây tổn thất cho ngân hàng.

- Nhằm hỗ trợ khách hàng, đối với một số khoản vay, nhân viên tín dụng trả nợ giúp khách hàng. Điều này đã tạo một thói quen tiêu cực cho khách hàng trong việc hoàn trả nợ vay. Về lâu dài, các khoản nợ này sẽ trở thành nợ xấu và làm giảm chất lượng cho vay HKD của chi nhánh.

- Công tác xử lý nợ của ACB còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chi nhánh còn gặp phải khó khăn trong việc xử lý các khoản vay có giá trị nhỏ và công tác xử lý nợ còn phụ thuộc vào Tòa án.

Như vậy, nhìn chung xét về những chỉ tiêu định lượng thì hoạt động cho vay của ACB – CN Huế đảm bảo những yêu cầu đặt ra của ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt đó là tăng trưởng tín dụng, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài những mặt tích cực thì chất lượng cho vay HKD vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại. Yêu cầu đặt ra đối với ACB – CN Huế là cần nhìn nhận những vấn đề này một cách chính xác và khách quan để từ đó đưa ra những giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cho vay HKD.


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH HUẾ

3.1. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế về hoạt động cho vay hộ kinh doanh

3.1.1. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế về hoạt động tín dụng

Là một trong những chi nhánh của hệ thống NHTMCP Á Châu, ACB – CN Huế luôn thực hiện đúng theo định hướng chung của ACB về hoạt động tín dụng:

- Mở rộng quy mô hoạt động, tăng trưởng tín dụng tối đa theo sự chỉ đạo của Hội sở, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao cho từng nhân viên và hoạt động bán hàng của nhân viên luôn được giám sát chặt chẽ.

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ phải đảm bảo dưới 1,08% đối với KHDN và dưới 0,6% đối với KHCN.


3.1.2. Định hướng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Huế về hoạt động cho vay hộ kinh doanh

- ACB – CN Huế luôn khẳng định cho vay HKD là sản phẩm trọng tâm trong các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân. Vì vậy, chi nhánh đang không ngừng phát triển cho vay HKD nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng của toàn chi nhánh.

- Đối với hoạt động cho vay HKD, ACB – CN Huế đưa ra chỉ đạo chung hạn chế rủi ro, giảm tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động cho vay HKD.

Như vậy, những định hướng chung này đều nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng cho vay HKD trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu về tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động cho vay của chi nhánh.


3.2. Những giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại NHTMCP Á Châu – CN Huế

3.2.1. Những giải pháp tăng trưởng tín dụng


3.2.1.1. Tăng cường các hoạt động quảng bá thương hiệu


ACB mặc dù đã hoạt động và phát triển trên địa bàn gần 7 năm qua, tuy nhiên đối với không ít những HKD ở các huyện, thị trấn lân cận thì thương hiệu này còn khá mờ nhạt. Một phần là do ACB chỉ tập trung hoạt động trên địa bàn thành phố Huế, một phần là do tâm lý khách hàng vẫn thường lựa chọn những NHTM truyền thống của địa phương. Vì vậy, để có thể mở rộng hoạt động cho vay HKD, ACB – CN Huế cần phải tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu dưới nhiều hình thức: quảng cáo trên các kênh truyền thông, quảng cáo bằng pano, áp phích, băng rôn trên đường phố, …

3.2.1.2. Mở rộng và phát triển hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch


Hiện nay, ACB trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ có 1 chi nhánh và 2 phòng giao dịch nhưng các chi nhánh và phòng giao dịch chỉ tập trung ở trung tâm thành phố. Vì vậy, việc mở thêm các phòng giao dịch ở những khu quy hoạch mới, ở những huyện, thị trấn lân cận, … là điều mà ACB – CN Huế cần phải quan tâm. Có như thế thì thương hiệu ACB mới được nhiều người biết đến và giúp những khách hàng có thể chủ động tìm đến ngân hàng.

3.2.1.3. Nhân viên tín dụng phải tích cực, chủ động hơn trong việc tìm kiếm những hộ kinh doanh cho nhu cầu về vốn

Trước thực tế số hộ kinh doanh vay vốn tại ACB chỉ chiếm 2,54% thị trường HKD của Thừa Thiên – Huế thì việc phát huy khả năng trong việc khai thác thị trường bán lẻ này là yêu cầu đặt ra đối với nhân viên của ACB – CN Huế. Chuyên viên phân tích tín dụng (CA) là người đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vai trò của những chuyên viên và nhân viên tư vấn tài chính cá nhân (PFC) đang ngày càng được nâng cao. Mặc dù vậy, những kết quả đạt được của ACB – CN Huế đã cho thấy chi nhánh vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình.


3.2.2. Những giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả


3.2.2.1. Phát triển đối tượng khách hàng là các HKD hoạt động trong những ngành sản xuất, chế biến

Mặc dù tập trung cho vay đối với các HKD hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là phù hợp với điều kiện tình hình chung của kinh tế Huế nhưng đây là những ngành nghề vẫn còn mang tính tự phát và không ổn định. Việc phát triển cho vay đối với các HKD hoạt động trong lĩnh vực sản xuất một mặt sẽ phân tán rủi ro, mặt khác sẽ hỗ trợ ngành sản xuất, chế biến của Thừa Thiên – Huế phát triển, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế địa phương.

3.2.2.2. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên

Hoạt động tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro. Việc ra quyết định cấp tín dụng cho khách hàng không tốt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cho vay của chi nhánh. Vì vậy, việc phân tích thẩm định hồ sơ vay vốn đòi hỏi nhân viên tín dụng phải có trình độ và kinh nghiệm để có thể đưa ra quyết định chính xác và có thể hạn chế rủi ro cho ngân hàng.

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên trong vấn đề thẩm định tư cách khách hàng, thẩm định hoạt động kinh doanh của HKD, phân tích dự báo doanh thu, thẩm định tài sản đảm bảo, … cần được chú ý quan tâm. Đặc biệt là đối với những nhân viên mới còn ít kinh nghiệm, chưa nắm bắt hết hoạt động của những ngành nghề kinh doanh khác nhau thì chi nhánh cần có những hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng nhân viên cũng cần có sự điều chỉnh. Chi nhánh cần phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhân viên mới được tuyển dụng trong thời gian thử việc để nhân viên có thể phát huy hết năng lực của mình. Đối với những nhân viên yếu kém, chi nhánh cần phải mạnh dạn chuyển công tác sang các bộ phận phù hợp với năng lực của nhân viên hoặc từ chối ký hợp đồng lao động chính thức đối với nhân viên đó.


3.2.2.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân


Thực tế hoạt động cho vay của ACB – CN Huế đã cho thấy công tác kiểm tra, giám sát khách hàng sau khi giải ngân vẫn chưa được nhân viên tín dụng thực hiện một cách đầy đủ. Chính điều này đã dẫn đến sự gia tăng rủi ro cho chi nhánh vì đã không kịp thời phát hiện sai phạm trong hoạt động của HKD. Vì vậy, nhân viên tín dụng cần phải tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của HKD một cách nghiêm túc, không được có tình trạng ỷ lại, làm thay khách hàng.

3.2.2.4. Tăng cường công tác xử lý nợ


Bên cạnh công tác nhắc/thúc nợ quá hạn được nhân viên thực hiện nghiêm túc thì công tác xử lý nợ xấu của ACB – CN Huế còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Đối với những khoản nợ xấu, nhân viên tín dụng cần phải tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.

Đối với những HKD không trả được nợ do tình hình hoạt động kinh doanh gặp phải những rủi ro khách quan hoặc khó khăn trong kinh doanh mà nhân viên tín dụng nhận thấy khách hàng có thiện chí trả nợ thì cần cơ cấu lại nợ, giảm bớt gánh nặng trả nợ để khách hàng có thể hoàn trả nợ trong thời gian dài hơn. Tuy nhiên cũng cần phải hạn chế tình trạng nhân viên trả nợ thay khách hàng. Đối với những HKD không có thiện chí trong việc hoàn trả nợ đúng hạn thì chi nhánh cần đưa ra biện pháp cảnh cáo.

Đối với những HKD không trả được nợ do sử dụng vốn sai mục đích thì chi nhánh cần phải gấp rút tiến hành xử lý nợ và xử lý một cách triệt để, tránh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm gia tăng các khoản nợ không thu hồi được, giảm chất lượng cho vay của ngân hàng.


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận


1.1. Kết quả đạt được của đề tài


- Tổng hợp lại một số lý thuyết về chất lượng cho vay hộ kinh doanh của

NHTM.


- Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại NHTMCP Á Châu - CN

Huế thông qua phân tích các chỉ tiêu tình hình cho vay, nợ quá hạn, nợ xấu cho vay HKD theo các tiêu chí kỳ hạn vay, mục đích sử dụng vốn vay, hình thức cho vay, ngành nghề của các HKD, tài sản đảm bảo và theo hình thức hoạt động của HKD; phân tích hiệu quả sử dụng vốn, vòng quay vốn và mức sinh lời cho vay HKD của ACB – CN Huế.

- Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay HKD tại NHTMCP Á Châu – CN Huế.

1.2. Hạn chế và hướng phát triển đề tài


-Hạn chế


- Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa trên phương pháp phân tích số liệu thứ cấp nên tính chính xác của việc phân tích còn phụ thuộc vào chất lượng số liệu do ACB – CN Huế cung cấp.

- Trong quá trình phân tích, đánh giá đặc biệt là đối với những chỉ tiêu định tính, còn một số nhận định dựa trên quan sát và học hỏi thực tế hoạt động của chi nhánh, tuy nhiên do thời gian thực tập còn ngắn và bản thân tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nên những đánh giá còn mang tính chủ quan và chưa thật sự chính xác.

- Do có những quy định không thống nhất giữa các NHTM trong việc tách biệt giữa hộ kinh doanh và các DNTN trong khối KHCN, đồng thời bản thân tác giả chưa có điều kiện để tổng hợp số liệu của các NHTM khác trên địa bàn để tiến hành so sánh nên những đánh giá còn nhiều thiếu sót và chưa mang tính khách quan.


-Hướng phát triển đề tài


- Phân tích sâu hơn về chất lượng cho vay HKD thông qua việc tổng hợp, thu thập số liệu của đối thủ cạnh tranh để phân tích, so sánh, đánh giá một cách khách quan kết quả đạt được của ACB – CN Huế.

- Tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động cho vay HKD thông qua các chỉ tiêu định tính bằng phương pháp điều tra cụ thể. Đặc biệt phải đánh giá khách quan công tác thực hiện quy trình cho vay của chi nhánh.

2. Kiến nghị


2.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

- Những quy định, chính sách của NHNN ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế nói chung và ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTM nói riêng. Vì vậy, NHNN cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo ra những chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái, tăng trưởng tín dụng…mềm dẻo, linh hoạt đồng thời phải đảm bảo cho hoạt động của các NHTM được ổn định. Đó sẽ là cơ sở để chất lượng hoạt động cho vay của các NHTM được đảm bảo và không ngừng nâng cao.

- NHNN cần tổ chức lại hoạt động thanh tra, giám sát một cách chặt chẽ để tránh tình trạng lách luật, cạnh tranh không lành mạnh giữa các NHTM gây thiệt thòi cho một số ngân hàng. Điều này sẽ tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng từ đó góp phần tích cực hỗ trợ cho hoạt động tín dụng của NHTM.

2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu


- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nhân viên một mặt nâng cao chất lượng nhân viên, mặt khác tạo cơ hội cho nhân viên của toàn hệ thống ACB có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- ACB nên đưa ra chính sách về phúc lợi, khen thưởng cho nhân viên thỏa

đáng đồng thời nên có những chính sách thu hút và giữ chân những cán bộ giỏi./.

Xem tất cả 46 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí