Dư Nợ Cho Vay Trên Nguồn Vốn Huy Động Của Acb – Cn Huế

Năm 2011 lại có dấu hiệu tăng trở lại đạt 864.274 triệu đồng. Doanh số cho vay và thu nợ của ACB – CN Huế năm 2010 giảm là do sau giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ năm 2009, năm 2010 NHTM phải chịu nhiều tác động của chính sách ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí