Dư Nợ Cho Vay Trên Nguồn Vốn Huy Động Của Acb – Cn Huế

Năm 2011 lại có dấu hiệu tăng trở lại đạt 864.274 triệu đồng. Doanh số cho vay và thu nợ của ACB – CN Huế năm 2010 giảm là do sau giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ năm 2009, năm 2010 NHTM phải chịu nhiều tác động của chính sách ...