Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế

Xem tất cả 46 trang, được chia thành 5 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 5

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 5

2.3.2.1. Khả năng tìm kiếm và khai thác thị trường Hiện nay, các HKD vay vốn tại ACB chủ yếu là những khách hàng cũ tái tục món vay hoặc vay thêm, một số khách hàng chủ động tìm đến ngân hàng và rất ít khách hàng là do PFC và CA tìm ...

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 4

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 4

- Phân tích dư nợ cho vay HKD theo ngành nghề kinh doanh Theo cách phân loại của ACB thì HKD hoạt động trong 24 ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, những khoản vay tại ACB – CN Huế thời gian qua chủ yếu tập trung trong 8 ngành nghề được trình bày ...

Dư Nợ Cho Vay Trên Nguồn Vốn Huy Động Của Acb – Cn Huế

Dư Nợ Cho Vay Trên Nguồn Vốn Huy Động Của Acb – Cn Huế

Năm 2011 lại có dấu hiệu tăng trở lại đạt 864.274 triệu đồng. Doanh số cho vay và thu nợ của ACB – CN Huế năm 2010 giảm là do sau giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ năm 2009, năm 2010 NHTM phải chịu nhiều tác động của chính sách ...

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 2

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 2

Điều này. - Các khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3 - Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; - Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các ...

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 1

Đánh giá chất lượng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh Huế - 1

Phần I: Đặt Vấn Đề 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Là Một Trong Những Tỉnh Thành Của Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Trung Bộ Đồng Thời Là Một Trung Tâm Du Lịch Của Việt Nam, Thừa Thiên – Huế Đang Ngày Càng Khẳng Định Và Phát Huy Vai ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top