Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 28


Descriptives

FAC2_AEN


Mean


Std. Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Từ 18 -25

204

-,1273399

,98264929

,06879921

-,2629926

,0083128

-2,77301

1,68639

Từ 25 đến 30

115

,0392075

1,04510024

,09745610

-,1538522

,2322673

-2,36701

1,66367

Từ 31 đến 40

133

,1645798

,99760448

,08650328

-,0065322

,3356919

-1,60806

1,65076

Trên 40

31

-,0135689

,87573303

,15728629

-,3347904

,3076525

-1,54343

1,64127

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-2,77301

1,68639

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 234 trang: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến: Nghiên cứu tại Việt Nam - 28


ANOVA

FAC2_AE


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

7,093

3

2,364

2,385

,069

Within Groups

474,907

479

,991Total

482,000

482

Descriptives

FAC3_CEN


Mean


Std. Deviation


Std. Error

95% Confidence Interval for Mean


Minimum


Maximum

Lower Bound

Upper Bound

Từ 18 -25

204

-,0492224

,90599504

,06343234

-,1742932

,0758483

-3,06947

2,28116

Từ 25 đến 30

115

,0369844

1,09424923

,10203927

-,1651546

,2391234

-3,43312

2,07678

Từ 31 đến 40

133

,0857550

1,02063737

,08850048

-,0893077

,2608177

-2,99164

2,76774

Trên 40

31

-,1812013

1,13605558

,20404161

-,5979099

,2355072

-2,14227

1,50716

Total

483

,0000000

1,00000000

,04550158

-,0894059

,0894059

-3,43312

2,76774


ANOVA

FAC3_CE


Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

2,647

3

,882

,882

,450

Within Groups

479,353

479

1,001Total

482,000

482

Khuynh hướng văn hóa tập thể/cá nhân

Đánh giá độ tin cậy của biến COS


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items


,954 5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted


Corrected Item- Total Correlation


Cronbach's Alpha if Item Deleted

COS1

15,1242

10,528

,862

,945

COS2

15,1159

10,464

,905

,937

COS3

14,9482

10,522

,910

,936

COS4

14,9379

10,544

,884

,941

COS5

14,8882

11,867

,809

,954


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,840

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

2894,077

df

10

Sig.

,000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings


Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %


1

4,232

84,631

84,631

4,232

84,631

84,631

2

,328

6,552

91,184

3

,282

5,648

96,832

4

,092

1,840

98,672

5

,066

1,328

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa

COS3

,944

COS2

,939

COS4

,928

COS1

,912

COS5

,874

Component 1


Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


Kiểm định sự khác biệt về khuynh hướng văn hóa cá nhân/tập thể trong mối quan hệ với sự gắn kết của khách hàng.


Group Statistics


Culture

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC3_CE

1,00

141

-,2164973

1,01832656

,08575857

2,00

342

,0892576

,97998748

,05299165


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

FAC3_CE

Equal variances assumed

1,553

,213

- 3,082

481

,002

-

,30575490

,09921009

-

,50069361

-

,11081619

Equal variances not assumed- 3,033

252,224

,003

-

,30575490

,10080996

-

,50429143

-

,10721837


Group Statistics


Culture

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC2_AE

1,00

141

,0013591

1,04522035

,08802343

2,00

342

-,0005603

,98232421

,05311801


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

FAC2_AE

Equal variances assumed

5,386

,021

- 1,604

481

,109

-,15257649

,09511947

-,33947752

,03432454

Equal variances not assumed- 1,547

312,738

,123

-,15257649

,09861171

-,34660275

,04144978


Group Statistics


Culture

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

FAC1_BE

1,00 (Cá

nhân)

141

-,1449922

,96562714

,08132048

2,00 (Tập

thể)

342

,0597775

1,00915559

,05456888


Independent Samples Test


Levene's Test for Equality of Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

FAC1_BE

Equal variances assumed

,083

,774

- 2,053

481

,041

-,20476973

,09974881

-,40076698

-,00877248

Equal variances not assumed- 2,091

271,838

,037

-,20476973

,09793254

-,39757238

-,01196709


Phụ lục 7: Hướng dẫn phỏng vấn sâu

1. Anh /chị có thường xuyên sử dụng internet không? Anh /chị có đang quan tâm và cảm thấy có sự gắn kết với một cộng đồng trực tuyến của thương hiệu nào không? Nếu có thì anh chị đang quan tâm đến cộng đồng về sản phẩm gì? Những cộng đồng mà anh/chị đang quan tâm ở trên nền tảng nào? Trải nghiệm của anh/chị với các nền tảng đó thế nào?

2. Tần suất anh/ chị đăng nhập vào cộng đồng như thế nào? Có khi nào anh/chị cảm thấy mình đã bị cuốn quá nhiều vào 1 cộng đồng nào đó không?

3. Anh/chị có cảm thấy thoải mái và thích thú khi tương tác với cộng đồng không?

4. Khi anh/ chị đăng nhập vào cộng đồng, anh/ chị thường làm gì? (Chỉ đọc thông tin, xem ảnh/video, những chia sẻ của các thành viên trong cộng đồng hay chủ động bình luận, đăng bài, hỏi người khác trong cộng đồng và chia sẻ cho người khác về các nội dung của cộng đồng?).

5. Anh/chị có kỳ vọng gì từ cộng đồng thương hiệu mà anh/chị quan tâm? Anh/chị cảm thấy mình đã được những lợi ích gì khi tương tác với cộng đồng?

6. Anh/chị cảm thấy thế nào khi những người khác cũng có mối quan tâm giống mình hay có chung quan điểm, ý kiến với anh/ chị về một vấn đề nào đó? Anh/chị có cảm thấy vui hay tự hào không?

7. Hiện trên một số nền tảng mạng xã hội, có những tính năng xếp hạng thành viên ví dụ như huy hiệu fan cứng, anh/chị có nhận được điều này chưa? Cảm giác của anh/chị thế nào?

8. Có bao giờ Anh/chị cảm thấy mình có vai trò nhất định đối với thương hiệu không? Ví dụ như anh/chị tham gia đánh giá về ý tưởng sản phẩm mới chẳng hạn? Anh/chị cảm thấy thế nào? Điều đó có khiến anh/ chị cảm thấy được kết nối với thương hiệu hay gắn bó với cộng đồng thương hiệu hơn không?

9. Anh/chị có coi cộng đồng thương hiệu là kênh thông tin hữu ích và có tính cập nhật cao không? Anh/chị cảm thấy thế nào?

10. Anh/chị cảm thấy các nội dung trong cộng đồng có hấp dẫn, thú vị không? Đó có phải là lý do anh/ chị quan tâm và theo dõi nó?

11. Cộng đồng mà anh/chị quan tâm có triển khai các chương trình trò chơi có thưởng không? Anh/chị có tham gia không? Anh/chị cảm thấy thế nào?

12. Anh/chị có e ngại điều gì khi tương tác với cộng đồng không?

13. Có khi nào anh/chị giới thiệu bạn bè hay người thân về cộng đồng hay thương hiệu của cộng đồng không?

14. Anh/chị có nghĩ trong tương lai mình sẽ vẫn theo dõi và ủng hộ cộng đồng cũng như thương hiệu của cộng đồng không?


Phụ lục 8: Phiếu khảo sát

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC CỘNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU TRỰC TUYẾN

Dành cho những khách hàng có tương tác với 1 cộng đồng thương hiệu trực tuyến nào đó


Kính chào Quý Anh/ Chị!

Tôi là Đặng Thị Minh Thùy, nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tôi đang tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của khách hàng trong các cộng đồng thương hiệu trực tuyến tại Việt Nam. Rất mong Anh /Chị dành chút thời gian thảo luận cùng tôi về chủ đề nói trên thông qua việc tham gia trả lời bản câu hỏi này. Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện và mọi ý kiến đóng góp của Anh/Chị đều có ý nghĩa với đề tài. Nếu Anh/Chị có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi thông qua thông tin liên lạc ở phía dưới phiếu điều tra. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Anh/Chị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!Chú thích thuật ngữ

BẢNG CÂU HỎI


- Cộng đồng thương hiệu trực tuyến là một nền tảng truyền thông trên internet, bao gồm những khách hàng có chung những mối quan tâm đến thương hiệu, chẳng hạn như các kênh Facebook hay Youtube của thương hiệu. Ví dụ một số cộng đồng thương hiệu nổi tiếng như Cocacola, Microsoft, Lego, …

- Dấu chân điện tử là một thuật ngữ marketing chỉ dấu vết dữ liệu mà khách hàng đã tạo ra trong quá trình sử dụng internet hay nói cách khác là tất cả những gì khách hàng làm trong môi trường trực tuyến như khi nhấn nút like hay chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook;Youtube;…. Những dữ liệu này có thể phản ánh sở thích, các mối quan tâm, thói quen mua sắm hay hành vi của khách hàng và được sử dụng để tổng hợp và phác họa nên chân dung của khách hàng.

I. Câu hỏi sàng lọc


1. Hiện Anh/Chị có theo dõi, tham gia và/hoặc tương tác với 1 cộng đồng thương hiệu trực tuyến nào không?

Có Không

2. Sự tương tác của Anh/Chị mang tính chủ động hay thụ động? Chủ động Thụ động

3. Anh/Chị có thường xuyên tương tác với các cộng đồng thương hiệu trực tuyến? Hàng ngày Vài luần 1 tuần

Thi thoảng trong tuần Không thường xuyên

II.Phần câu hỏi chính

Anh/ Chị vui lòng lựa chọn các mức độ khác nhau bằng cách khoanh tròn vào từng thang điểm dưới đây.

Theo thang đo Likert 5 điểm, quy ước từng mức độ như sau:


Rất không đồng ý

(1)

Không đồng ý

(2)

Trung lập

(3)

Đồng ý

(4)

Rất đồng ý

(5)


Thang đo

Thang điểm

LMD

Nhu cầu chia sẻ với những người có chung mối quan tâm

LMD 1

Tôi mong muốn được chia sẻ các quan điểm của tôi về thương hiệu với những người có chung sở thích với tôi.

1

2

3

4

5

LMD 2

Tôi thích thú khi được trò chuyện với những người giống tôi trong cộng đồng thương hiệu.

1

2

3

4

5

LMD 3

Tôi chú ý đến cộng đồng thương hiệu khi tôi muốn bàn luận về một chủ đề với những người có chung sở thích.

1

2

3

4

5

LMD 4

Việc có thể trò chuyện với những thành viên trong cộng đồng thương hiệu - những người cùng chung quan điểm về thương hiệu

với tôi là quan trọng.

1

2

3

4

5

CDO

Nhu cầu kết nối


CDO 1

Việc gia tăng sự kết nối với cộng đồng thương hiệu trực tuyến khiến tôi cảm thấy gắn kết hơn với cộng đồng.

1

2

3

4

5

CDO 2

Tôi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng thương hiệu.

1

2

3

4

5

CDO 3

Việc trở thành một phần của cộng đồng thương hiệu khiến tôi cảm

1

2

3

4

5


Thang đo

Thang điểm


thấy kết nối với thương hiệu hơn.


HDO

Nhu cầu giúp đỡ người khác

HDO 1

Tôi tương tác với cộng đồng thương hiệu trực tuyến bởi tôi có thể giúp đỡ những người khác bằng kinh nghiệm của bản thân.

1

2

3

4

5

HDO 2

Tôi thích chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân với các thành viên khác trong cộng đồng để giúp họ có thể hiểu rõ hơn về

thương hiệu.

1

2

3

4

5

HDO 3

Tôi thực sự thích việc giúp các thành viên khác trong cộng đồng giải đáp các thắc mắc của họ.

1

2

3

4

5

HDO4

Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể giải đáp các câu hỏi của các thành viên trong cộng đồng.

1

2

3

4

5

SEP

Nhu cầu thể hiện bản thân

SEP 1

Tôi cảm thấy thoải mái khi chia sẻ sở thích của tôi trong cộng

đồng thương hiệu trực tuyến.

1

2

3

4

5

SEP 2

Tôi luôn sẵn lòng bày tỏ quan điểm hay ý kiến của tôi về thương hiệu trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

1

2

3

4

5

SEP3

Tôi luôn có thể là chính mình khi tương tác với những thành viên khác trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

1

2

3

4

5

SEP4

Cộng đồng giúp tôi bày tỏ niềm tin của tôivề thương hiệu.

1

2

3

4

5

VLD

Nhu cầu được ghi nhận

VLD1

Việc các thành viên khác trong cộng đồng ghi nhận những chia sẻ của tôi khiến tôi muốn tương tác với cộng đồng nhiều hơn.

1

2

3

4

5

VLD2

Tôi cảm thấy bản thân thật tuyệt khi các thành viên khác trong cộng đồng chia sẻ ý kiến của tôi.

1

2

3

4

5

VLD3

Tôi đánh giá cao việc các thành viên khác tán thành các ý kiến mà tôi đã bày tỏ trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến.

1

2

3

4

5

VLD4

Khi những người khác ủng hộ ý tưởng và quan điểm của tôi trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến, tôi cảm thấy tốt hơn về bản

thân mình.

1

2

3

4

5

BIC

Nhu cầu tạo ảnh hưởng đến thương hiệu

BIC1

Tôi thấy vui khi biết rằng các bình luận và khuyến nghị mà tôi đưa ra có thể tác động đến thương hiệu và sản phẩm của thương hiệu.

1

2

3

4

5

BIC2

Việc có thể ảnh hưởng đến hoạt động cải tiến thương hiệu và các sản phẩm của thương hiệu thôi thúc tôi tham gia vào các cộng

đồng thương hiệu trực tuyến.

1

2

3

4

5

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
5.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số