Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 12

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted NT1 11.21 4.889 .479 .693 NT2 11.52 4.825 .479 .694 NT3 11.54 4.447 .538 .660 NT4 11.29 4.586 .590 .631 7. Ý định mua mỹ phẩm trực tuyến ...

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua mỹ phẩm trực tuyến của khách hàng tại Công Ty TNHH Quyết Thành Vinh - 11

PHẦN III: THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh/ chị vui lòng cho biết một số thông tin sau: Câu 1: Giới tính: □ Nam □ Nữ Câu 2: Độ tuổi: □ Dưới 18 tuổi □ Từ 18 tuổi – 21 tuổi □ Từ 22 tuổi – 25 tuổi □ Từ 26 tuổi – 30 tuổi □ Trên 30 tuổi Câu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí