Tình Hình Tội Phạm Những Năm Gần Đây Ở Thành Phố Hải Phòng

Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng - 8

phố Hải Phòng có 13 phòng nghiệp vụ, gồm: Phòng THQCT, kiểm sát điều tra, KSXX sơ thẩm án kinh tế, chức vụ (Phòng 1); Phòng THQCT, kiểm sát điều tra, KSXX sơ thẩm án trật tự trị an xã hội (Phòng 1A); Phòng THQCT, kiểm sát điều tra, KSXX sơ thẩm án an ninh, ma tuý (Phòng 2); Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm, giám đốc, tái thẩm án hình sự (Phòng 3); Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù (Phòng 4); Phòng kiểm sát việc giải quyết án dân sự (Phòng 5); Phòng kiểm sát việc khiếu tố (Phòng 7); Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 9); Phòng thanh tra; Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 10); Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh tế, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12); Văn phòng tổng hợp; Phòng Thống kê tội phạm và 15 VKS quận, huyện. Các VKS quận, huyện cơ cấu tổ chức gồm ba bộ phận công tác: bộ phận kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THQCT, kiểm sát điều tra, KSXX án hình sự (bộ phận hình sự); bộ phận kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh, thương và các việc khác theo quy định của pháp luật, kiểm sát thi hành án (bộ phận dân sự) và bộ phận Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và khiếu tố (văn phòng tổng hợp).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ và những yêu cầu của cải cách tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên cả về chính trị, đạo đức cả về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực thi các chức năng thực hành quyến công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Các hoạt động về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên được gắn liền với nhiệm vụ trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Nhờ đó mà mấy năm qua, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ về xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Công tác quản lý, rèn luyện cán bộ tiếp tục được tăng cường, chất lượng cán bộ ngày càng được tăng cường và đã đạt nhiều kết quả khả quan. Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04/2009/CT-VKSTC ngày 06/10/2009 về việc chấp hành chế độ làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân; các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành được thực hiện tích cực; không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật lao động, nội bộ các đơn vị đoàn kết.

VKS hai cấp đã triển khai thực hiện và hoàn thành việc bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý hai cấp giai đoạn 2011 – 2015 và quy hoạch giai đoạn 2016

– 2021. Nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo đảm bảo về tỷ lệ, số lượng, cơ cấu, trình độ đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Về thực hiện chính sách cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện nâng thâm niên nghề cho 151 cán bộ, công chức đủ điều kiện. Đồng thời, thực hiện nâng lương thường xuyên năm 2013 cho 69 đồng chí, nâng lương trước hạn cho 22 đồng chí (trong đó có 03 đồng chí đến tuổi nghỉ hưu), nâng vượt khung cho 19 đồng chí, nâng thâm niên nghề cơ yếu cho 01 đồng chí.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xác định công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch và chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2013.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tổ chức các lớp học về nâng cao trình độ nghiệp vụ, về tập huấn về công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, đi sâu đào tạo về kỹ năng xây dựng hồ sơ kiểm sát trước, trong và sau phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; kỹ năng kiểm sát trong lĩnh vực khiếu tố, kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; về quy trình hoạt động công tố trong giai đoạn điều tra.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang: Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng

Đặc biệt trong năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc thi đánh giá kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của

Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp làm công tác kiểm sát hình sự dưới hình thức tổ chức một phiên tòa hình sự giả định trên cơ sở một vụ án có thật, có 55 Kiểm sát viên của 18 đơn vị đăng ký tham dự kỳ thi. Việc đưa một kỳ thi dưới hình thức một phiên tòa giả định là một hướng đi mới của ngành Kiểm sát Hải Phòng, đã làm kỳ thi bớt đi tính căng thẳng nhưng lại đảm bảo tính thực tiễn của kỳ thi. VKSND quận Lê Chân tổ chức cho các Kiểm sát viên, cán bộ thi Kiểm sát viên giỏi tại đơn vị theo bộ đề thi của VKSND tối cao [31].

Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, qua thực tiễn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng - 8

VKSND thành phố đã cử 09 đồng chí tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học lớp Kỹ năng lãnh đạo trong thời kỳ hội nhập, 02 đồng chí Kiểm sát viên tham dự lớp tập huấn chuyên sâu về tội Giết người và Cố ý gây thương tích, 18 đồng chí Chuyên viên đi học lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát và nhiều đồng chí tham dự các khóa đào tạo khác do Viện kiểm sát nhan dân tối cao và Thành ủy tổ chức. Việc cử cán bộ đi học đều đảm bảo đúng đối tượng, công khai, công bằng, bảo đảm hoạt động công tác của từng đơn vị. Đến nay, chất lượng cán bộ của ngành Kiểm sát Hải Phòng tiếp tục được nâng lên từng bước đáp ứng được với yêu cầu chuẩn hoá cán bộ trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Toàn ngành có 248 biên chế, trong đó 221 công chức làm nghiệp vụ (trình độ: 01 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 16 Thạc sĩ Luật và 24 đồng chí đang học chương trình Cao học Luật).

2.2. Tình hình tội phạm những năm gần đây ở thành phố Hải Phòng

Qua công tác thực thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự cho thấy diễn biến cụ thể ở các nhóm tội phạm trong các năm gần đây như sau:

Năm 2010 theo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát của VKSND thành phố Hải phòng số: 712/BC VKS, ngày 09 tháng 12 năm 2010:

Tội phạm về ma tuý: khởi tố 354 vụ, tăng 2% so với năm 2009 (354/347 vụ) chiếm tỷ lệ 25,1% so với tổng số các vụ án đã khởi tố, chủ yếu vẫn là các tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với khối lượng không lớn. Diễn biến phức tạp của nhóm tội phạm này thường tập trung ở các khu vực nội thành và các địa bàn ven đô thị.

Tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: khởi tố 493 vụ, tăng 47 vụ so với năm 2009 (493/446 vụ), chiếm 35% so với tổng số án mới khởi tố. Một số loại tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn; tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội nguy hiểm hơn. Nhiều vụ án xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, việc phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn. Án giết người xảy ra 38 vụ, tăng 08 vụ so với năm 2009. Nhiều vụ án giết người mang tính chất côn đồ, có vụ chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt cũng dẫn đến giết người; 05 vụ giết người thân, 05 vụ giết người cướp tài sản. Tội cố ý gây thương tích khởi tố 191 vụ, tăng 39 vụ; tội đánh bạc khởi tố 29 vụ, giảm 13 vụ so với năm 2009. Tai nạn giao thông xảy ra 318 vụ nghiêm trọng, làm chết 234 người, bị thương 96 người, tăng 67 vụ, 24 người chết so với năm 2009. Cơ quan điều tra đã khởi tố 94 vụ án hình sự để điều tra xử lý.

Tội phạm về sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: khởi tố 559 vụ, giảm 17,9% (559/681). Tập trung chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản 224 vụ chiếm 40% số vụ ở nhóm tội này, giảm 32,3% so với năm 2009 (224/331); tội cướp tài sản khởi tố 68 vụ, giảm 6,8%; tội cướp giật tài sản 52 vụ, giảm 31,5% so với năm 2009. Tội phạm về chức vụ: khởi tố 01 vụ về tội buôn lậu, đưa và nhận hối lộ, Cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can để điều tra xử lý.

Tình hình tội phạm năm 2010 trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến, số lượng án hình sự phát hiện khởi tố giảm so với năm 2009. 12 địa bàn quận, huyện có án hình sự giảm, nhiều địa phương tỷ lệ giảm đáng kể như huyện Cát Hải giảm 47,5%; An Lão 35,5%; Hải An 31,4%; Đồ Sơn giảm 31,7%; Lê Chân 11%. Trong đó 3 đơn vị án hình sự tăng là: Ngô Quyền tăng 69,7%, Dương Kinh 15,6%, Hồng Bàng 9%.

- Năm 2011:

Theo Báo cáo của VKSND thành phố Hải phòng số 852/BC-VKS ngày 08 tháng 12 năm 2011. Năm 2011 tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng diễn ra ở tất cả các nhóm tội phạm.

Tội phạm về ma túy: khởi tố 399 vụ, tăng 12,7% so với năm 2010 (399/354), chủ yếu vẫn là các tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng không

lớn, nhưng bên cạnh đó đã phát hiện những vụ án có nhiều đối tượng tham gia trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ nơi khác về Hải Phòng. Điển hình là vụ án ngày 05/11/2011 tại trạm thu phí Tiên Cựu, Tiên Lãng, Hải Phòng, Phòng PC47 công an thành phố Hải Phòng kết hợp với công an huyện Tiên Lãng tiến hành kiểm tra xe ôtô loại 7 chỗ ngồi phát hiện thu giữ của 2 đối tượng Chu Văn Duy và Nguyễn Văn Bình 18 bánh hêrôin, 31 viên ma túy tổng hợp, 02 khẩu súng K59.

Tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: khởi tố 492 vụ, giảm 0,2% so với năm 2010 (492/493). Một số loại tội phạm tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp cả về tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội nhiều vụ án gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Án giết người xảy ra 30 vụ, giảm 08 vụ so với năm 2010. Đáng quan tâm có một số vụ án giết người, đối tượng đã có những hành động man rợ, tàn ác gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ, bất bình trong quần chúng nhân dân. Điển hình là vụ án xảy ra đêm ngày 06/01/2011 tại cửa hàng quần áo số nhà 676 đường Trường Chinh, quận Kiến An, Hải Phòng; đối tượng Nguyễn Dũng Giang sinh năm 1980 đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu chị Hằng, làm chị Hằng chết ngay tại chỗ. Tội cố ý gây thương tích tăng 04 vụ (181/177); Hiếp dâm trẻ em tăng 04 vụ (5/1); Gây rối trật tự công cộng tăng 04 vụ (15/11); Đánh bạc và tổ chức đánh bạc tăng 42 vụ (71/29). Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 246 vụ làm chết 230 người, bị thương 53 người; giảm 72 vụ, 04 người chết, 43 người bị thương so với năm 2010; Cơ quan điều tra đã khởi tố 78 vụ án hình sự về lĩnh vực này để xử lý theo pháp luật.

Tội phạm về sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: khởi tố 513 vụ, giảm 8,4% so với năm 2010 (492/560), chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản 242 vụ (đáng chú ý là tình trạng trộm cắp tài sản trong container), cướp tài sản 68 vụ (có vụ án cướp xe taxi sau đó trên đường đi tiêu thụ đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng); cướp giật tài sản 44 vụ (giảm 08 vụ so với năm 2010 Cơ quan điều tra đã khởi tố 03 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (vận chuyển ngà voi); 02 vụ vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng (vận chuyển gỗ trái phép); 01 vụ vận chuyển hàng cấm (thuốc lá ngoại).

Tội phạm về tham nhũng: khởi tố 07 vụ về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tội phạm về tham nhũng chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tài chính. Nhiều vụ án hành vi phạm tội xảy ra từ nhiều năm trước đến nay đã được phát hiện xử lý. Tội xâm phạm hoạt động tư pháp: khởi tố 01 vụ về tội trốn khỏi nơi giam. Tình hình tội phạm năm 2011 trên địa bàn thành phố có những diễn biến phức tạp, số lượng án hình sự được phát hiện, khởi tố tăng 0,35% so với năm 2010.

- Năm 2012:

Theo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm 2012 của VKSND thành phố Hải phòng số: 626/BC-VKS, ngày 11 tháng 12 năm 2012. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, số lượng án hình sự đã khởi tố tăng so với năm 2011.

Tội phạm về an ninh quốc gia: Trên địa bàn thành phố, Cơ quan An ninh điều tra đã phát hiện khởi tố 01 vụ/01 bị can về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật hình sự, tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2011. Tội phạm về ma túy: khởi tố 407 vụ, tăng 2% so với năm 2011 (407/399), chủ yếu vẫn là các tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tội phạm trong lĩnh vực trật tự xã hội: khởi tố 538 vụ, tăng 9,34% so với năm 2011 (538/492). Một số loại tội phạm tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp về tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội; nhiều vụ án xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Án giết người khởi tố 36 vụ, tăng 06 vụ so với năm 2011. Đa số các vụ giết người đều có sử dụng các hung khí nguy hiểm, có 03 vụ sử dụng súng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường. Số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giảm so với năm 2011. Cơ quan điều tra đã khởi tố 71 vụ án về lĩnh vực này để xử lý theo pháp luật hình sự.

Tội phạm về sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: khởi tố 514 vụ, tăng 01 vụ so với năm 2011 (514/513), chủ yếu là các tội trộm cắp tài sản 232 vụ (giảm 10 vụ), cướp tài sản 59 vụ (giảm 09 vụ); cướp giật tài sản 40 vụ (giảm 04). Các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên

giới; 06 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 04 vụ làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; 02 vụ kinh doanh trái phép; 01 vụ trốn thuế.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Đã phát hiện và khởi tố 08 vụ án về các tội tham nhũng, chức vụ (tăng 01 vụ so với năm 2011). Trong đó, Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản khởi tố 02 vụ; tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ khởi tố 03 vụ; Tội Tham ô tài sản khởi tố 02 vụ; Tội giả mạo trong công tác khởi tố 01 vụ. Tội phạm về tham nhũng chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tài chính. Tội xâm phạm hoạt động tư pháp: khởi tố 02 vụ về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

- Năm 2013:

Năm 2013, theo Báo cáo Tổng kết công tác kiểm sát năm 2013 của VKSND thành phố Hải phòng số: 863/BC-VKS ngày 12 tháng 12 năm 2013. Tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong năm 2013, diễn biến cụ thể các nhóm tội phạm như sau:

Tội phạm về an ninh quốc gia: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững, các cơ quan chức năng không phát hiện, khởi tố vụ án nào về tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, giảm 01 vụ so với năm 2012. Tội phạm về ma tuý: Khởi tố 397 vụ/523 bị can, giảm 10 vụ so với năm 2012, chiếm 27% so với tổng số án mới khởi tố. Về cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn là các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Thủ đoạn tội phạm tuy không mới nhưng tinh vi, xảo quyệt hơn, chủng loại ma túy trong giao dịch cũng đa dạng hơn. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Khởi tố 496 vụ/1.061 bị can, giảm 42 vụ so với năm 2012; chiếm 33,74% so với án mới khởi tố. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 158 vụ, làm chết 148 người, bị thương 98 người (giảm 60 vụ, 52 người chết so với năm 2012). Cơ quan điều tra đã khởi tố 60 vụ, giảm 11 vụ so với năm 2012.

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ: khởi tố 07 vụ/ 24 bị can (giảm 01 vụ so với năm 2012); trong đó Nhận hối lộ 03 vụ/07 bị can, Giả mạo trong công tác 01

vụ/04 bị can, Đưa hối lộ 01 vụ/04 bị can. Tội phạm xâm phạm sở hữu: Khởi tố 548 vụ/738 bị can, chiếm 37,3% tổng số án mới khởi tố. Chủ yếu là các tội: Trộm cắp tài sản 314 vụ (tăng 82 vụ); Cướp tài sản khởi tố 70 vụ (tăng 11 vụ); Cướp giật tài sản khởi tố 56 vụ (tăng 16 vụ)...

Tội phạm về kinh tế, môi trường: khởi tố 20 vụ/22 bị can, gồm các tội Buôn lậu 02 vụ, Trốn thuế 02 vụ/01 bị can, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 07 vụ/07 bị can, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 07 vụ/03 bị can, 01 vụ hủy hoại rừng, Lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 01 vụ/01 bị can; Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 04 bị can.

Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: khởi tố 02 vụ/13 bị can gồm các tội Trốn khỏi nơi giam, giữ 01 vụ/04 bị can, Che giấu tội phạm 01 vụ/04 bị can; 05 bị can về tội không tố giác tội phạm. Tội phạm xâm phạm sở hữu: Khởi tố 548 vụ/738 bị can, chiếm 37,3% tổng số án mới khởi tố. Chủ yếu là các tội: Trộm cắp tài sản 314 vụ (tăng 82 vụ); Cướp tài sản khởi tố 70 vụ (tăng 11 vụ); Cướp giật tài sản khởi tố 56 vụ (tăng 16 vụ).

2.3. Kết quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng

2.3.1. Kết quả áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát việc khởi tố

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố và sự nỗ lực của đội ngũ kiểm sát viên, trong những năm gần đây, hoạt động KSĐT việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ án hình sự của VKSND thành phố Hải phòng đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, kịp thời ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo nguyên tắc mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh; không để xảy ra tình trạng oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Thông qua áp dụng pháp luật trong hoạt động KSĐT các vụ án hình sự, các VKS đã tham mưu, đề xuất, kiến nghị đối với cấp ủy và chính quyền địa phương về công tác chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 26/06/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *