Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 24


Phụ lục 9

THỐNG KÊ LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐBSCL NĂM 2016 – 2019

ĐVT: Lượt khách


STT

Địa phương

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

1

TP.Cần Thơ

590,287

677,171

742,659

409,023

2

An Giang

70,000

75,000

100,000

120,000

3

Kiên Giang

309,793

368,207

580,000

713,291

4

Cà Mau

23,120

25,000

27,480

29,430

5

Bạc Liêu

38,000

40,000

51,250

73,500

6

Hậu Giang

7,916

10,938

16,800

24,340

7

Sóc Trăng

56,012

59,962

70,200

90,000

8

Trà Vinh

12,000

15,780

21,200

29,900

9

Vĩnh Long

503,013

203,000

210,000

215,000

10

Tiền Giang

215,000

734,634

811,249

850,293

11

Long An

15,340

14,991

18,000

23,250

12

Bến Tre

662,062

550,000

681,271

796,186

13

Đồng Tháp

68,714

80,000

90,000

95,000


ĐBSCL


2,571,257


2,854,683


3,420,109


3,444,873

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 216 trang tài liệu này.

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 24


Nguồn: số liệu thống kê của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long


Phụ lục 10

THỐNG KÊ DOANH THU DU LỊCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐBSCL NĂM 2016 – 2019

ĐVT: Triệu đồng


STT

Địa phương

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

1

TP.Cần Thơ

1,826,167

2,897,943

3,785,158

4,435.0

2

An Giang

3,200,000

3,700,000

4,800,000

5,500.0

3

Kiên Giang

3,671,047

4,582,375

6,195,000

8,292.1

4

Cà Mau

488,000

670,000

2,200,000

2,618.5

5

Bạc Liêu

1,050,000

1,200,000

1,620,000

2,308.0

6

Hậu Giang

71,279

121,287

147,840

171.6

7

Sóc Trăng

460,336

557,092

736,700

1,020.0

8

Trà Vinh

410,000

210,134

275,045

359.0

9

Vĩnh Long

860,000

312,000

340,000

525.0

10

Tiền Giang

280,000

786,081

992,001

1,160.0

11

Long An

156,853

485,000

562,000

782.0

12

Bến Tre

626,956

1,057,000

1,329,000

1,791.0

13

Đồng Tháp

487,780

650,000

800,000

1,050.0


ĐBSCL


13,588,418


17,228,912


23,782,744


30,012.2


Nguồn: số liệu thống kê của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long


Phụ lục 11 PHIẾU HỎI

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Tổ chức: Cơ sở đào tạo

Cá nhân: Cán bộ Phòng Đào tạo)

Chào Anh/Chị!

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”. Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng và các giải pháp pháp triển nguồn nhân lực ngành du lịch của vùng hiện nay.

Để có được những thông tin xác thực, có giá trị, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh/chị thông qua việc trả lời chính xác và đầy đủ vào phiếu trao đổi ý kiến này.

Anh/chị không phải ghi tên vào phiếu này và mọi thông tin anh/chị cung cấp chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu của đề tài.

Câu 1: Ngành (những ngành) đào tạo của Nhà trường có liên quan đến du lịch là gì?

... ...................................................................................................

... ...................................................................................................

Câu 2: Các hình thức, trình độ đào tạo của ngành du lịch mà Nhà trường đang thực hiện?

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp


Câu 3: Nhà trường có tổ chức các khóa/lớp đào tạo ngắn hạn về ngành du lịch không?

Không

- Nếu chọn phương án „Có”, xin cho biết mức độ thường xuyên tổ chức lớp học?...............................................

Câu 4: Nhà trường có liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp về du lịch trong đào tạo chuyên ngành du lịch không?

Có (Xin trả lời tiếp câu 5)

Không

Câu 5: Các hình thức liên kết với doanh nghiệp?

Gửi SV/HV thực tập Xây dựng đề cương

Hỗ trợ học bổng Hỗ trợ việc làm

Liên kết trong NCKH Mời thỉnh giảng

Khác

Câu 6: Nhà trường có liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo về du lịch không?

Có ( Xin trả lời tiếp câu 7)

Không

Câu 7: Tổ chức, cơ quan quốc tế mà Nhà trường đã và đang hợp tác trong đào tạo về du lịch? Các hình thức hợp tác?

Câu 8: Nguồn cơ sở, tài liệu để Nhà trường xây dựng đề cương, bài giảng đối với chuyên ngành về du lịch?

Các tiêu chuẩn quốc tế (cụ thể?) Tham khảo từ các trường

Các tiêu chuẩn trong nước (cụ thể?) Ý kiến của các DN

Khung chương trình của Bộ, Ngành Khác


Câu 8: Chương trình đào tạo có đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ không?

Không

Câu 9: Chương trình đào tạo có thường xuyên thay đổi không?

Không

Vì sao? .................................................................................................

Câu 10: Tỷ lệ lý thuyết và thực hành cho mỗi môn học?

Câu 11: Số lần sinh viên/học viên dược đi thực tập/ thực tế cho một khóa

học?


Câu 12: Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên/học viên?

Câu 13: Ngoại ngữ mà Nhà trường đang đào tạo cho sinh viên/học viên

ngành du lịch?

Câu 14: Nhà trường có quy định về chuẩn đầu ra về kỹ năng mềm không?

Không


Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/Cô!


Phụ lục 12 PHIẾU HỎI

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH VÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Cá nhân: Giảng viên)

Chào Anh/Chị!

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”. Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng và các giải pháp pháp triển nguồn nhân lực ngành du lịch của vùng hiện nay.

Để có được những thông tin xác thực, có giá trị, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh/chị thông qua việc trả lời chính xác và đầy đủ vào phiếu trao đổi ý kiến này.

Anh/chị không phải ghi tên vào phiếu này và mọi thông tin anh/chị cung cấp chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu của đề tài.


Câu 1: Chuyên môn đào tạo của anh/chị?

.........................................................................................................

Câu 2: Chuyên ngành/ Môn học anh/chị đang giảng dạy?

.........................................................................................................

Câu 3: Trình độ ngoại ngữ của anh/chị?

.........................................................................................................

Câu 4: Các phương pháp giảng dạy anh / chị sử dụng chủ yếu:

Thuyết trình Tham quan, thực tế

Thảo luận nhóm Khác

Sử dụng công nghệ thông tin


Câu 5: Số lần anh/chị đưa sinh viên/học viên đi thực tế trong một năm học?.......................................................................................

Câu 6: Anh/chị có mối quan hệ với các doanh nghiệp về du lịch để phối hợp cho sinh viên/ học viên đi thực tập, thực tế không?

Không

Câu 7: Đánh giá của anh/chị về khả năng tự học, tự nghiên cứu của học viên, sinh viên?

Rất hài lòng Hài lòng

Không hài lòng Rất không hài lòng


Xin trân trọng cảm ơn anh/chị!


Phụ lục 13 PHIẾU HỎI

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

(Học viên, sinh viên)

Chào Anh/Chị!

Hiện nay chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”. Mục đích nghiên cứu là tìm hiểu thực trạng và các giải pháp pháp triển nguồn nhân lực ngành du lịch của vùng hiện nay.

Để có được những thông tin xác thực, có giá trị, chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh/chị thông qua việc trả lời chính xác và đầy đủ vào phiếu trao đổi ý kiến này.

Anh/chị không phải ghi tên vào phiếu này và mọi thông tin anh/chị cung cấp chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu của đề tài.


Câu 1:Lý do anh (chị) quyết định lựa chọn ngành du lịch?

Yêu thích du lịch Theo người thân

Lựa chọn theo bạn bè Khác

Câu 2: Mức độ hài lòng của anh/chị về đội ngũ giảng viên của nhà trường.

Rất hài lòng Hài lòng

Không hài lòng Rất không hài lòng Câu 3:Nội dung đào tạo gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp?

Rất hài lòng Hài lòng

Không hài lòng Rất không hài lòng

Xem tất cả 216 trang.

Ngày đăng: 24/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí