Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 25


Câu 4: Hình thức, phương thức tổ chức đào tạo đạt chất lượng và hiệu quả cao trong đào tạo?

Rất hài lòng Hài lòng

Không hài lòng Rất không hài lòng Câu 5: Anh/Chị hài lòng về cơ sở vật chất của Nhà trường?

Rất hài lòng Hài lòng

Không hài lòng Rất không hài lòng


Câu 6: Theo Anh/Chị, để làm tốt hơn công tác giảng dạy thì giảng viên cần cải thiện những điều gì?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Câu 7: Theo Anh/Chị, để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nhà trường cần phải làm gì hoặc cải thiện những điều gì?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


Xin trân trọng cảm ơn!


Phụ lục 14

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-ĐHĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)


Tên chương trình

: Việt Nam học

Trình độ đào tạo

: Đại học

Ngành đào tạo

: Việt Nam học

Hình thức đào tạo

: Chính quy

Khóa đào tạo

: 2018

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 216 trang: Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 25


TT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN


SỐ TÍN CHỈ

A. Kiến thức giáo dục đại cương

38

I. Học phần bắt buộc

34

1.1. Ngoại ngữ

5

1

GE4410

Tiếng Anh 1

3

2

GE4411

Tiếng Anh 2

2

1.2. Giáo dục quốc phòng

8

1

GE4149

Đường lối quân sự của Đảng

3

2

GE4150

Công tác quốc phòng, an ninh

2

3

GE4153

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật

bắn súng tiểu liên AK

3

1.3. Giáo dục thể chất

3

1.3.1. Học phần bắt buộc

1

1

GE4306

Giáo dục thể chất 1

1

1.3.2. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GE4321

Bóng đá

2

2

GE4323

Cầu lông

2

3

GE4327

Cờ vua

2

4

GE4322

Bóng chuyền

2

5

GE4324

Khiêu vũ thể thao

2


6

GE4326

Võ thuật Karatedo

2

7

GE4325

Võ thuật Vovinam

2

8

GE4331

Bơi lội

2

1.4. Đại cương chung

18

1

GE4038A

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác- Lênin 1

2

2

GE4045

Tâm lý học đại cương

2

3

GE4038B

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác- Lênin 2

3

4

GE4039

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

5

GE4056

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

6

GE4040

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

7

GE4011

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

3

8

VI4178

Kỹ năng mềm trong Văn hóa du lịch

2

II. Học phần tự chọn (chọn ít nhất 4TC)

4

1

GE4006

Đại cương dân tộc học

2

2

GE4030

Mỹ học đại cương

2

3

GE4049

Tiếng việt thực hành

2

4

GE4023

Kinh tế học đại cương

2

5

GE4028

Lôgic học đại cương

2

B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

94

I. Kiến thức cơ sở nhóm ngành

14

1

GE4068

Văn hóa học đại cương

2

2

VI4134

Tổng quan du lịch

2

3

GE4004

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

4

GE4026P

Lịch sử văn minh Thế giới

2

5

CM4291

Lịch sử văn hóa Việt Nam

3

6

VI4131

Tâm lý khách du lịch

2

II. Kiến thức cơ sở ngành

38

2.1 Học phần bắt buộc

30

1

VI4011P

Vùng văn hóa và phân vùng văn hóa ở

Việt

2
Nam


2

VI4144P

Văn hóa dân gian người Việt

2

3

VI4133

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam

3

4

VI4212

Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

3

5

VI4012

Làng nghề truyền thống Việt Nam

2

6

VI4138

Văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long

2

7

VI4014

Du lịch sinh thái

2

8

GE4067

Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh văn hóa

Đông Nam Á

2

9

VI4123

Pháp chế du lịch

2

10

VI4214

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1

3

11

VI4101

Du lịch quốc tế

2

12

VI4017

Kinh tế du lịch

3

13

VI4215

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2

2

2.2 Học phần tự chọn (chọn ít nhất 8 tín chỉ)

8

1

CM4121

Văn hóa giao tiếp

2

2

VI4103

Di tích lịch sử và thắng cảnh Việt Nam

2

3

VI4013

Đặc trưng sinh thái và môi trường Việt

Nam

2

4

VI4102

Các loại hình nghệ thuật Việt Nam

2

5

CM4102N

Chính sách văn hóa

3

6

VI4213

Các loại hình du lịch hiện đại

2

7

EC4281

Khởi nghiệp

3

8

VI4136

Văn hóa các nước Đông Nam Á

3

9

VI4402

Văn hóa các dân tộc Việt Nam

2

10

VI4205

Văn hóa nông thôn và đô thị Việt Nam

2

11

VI4168

Văn hóa làng xã Việt Nam truyền

thống

2

12

VI4157

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

2

III. Kiến thức chuyên ngành

34

1

VI4152

Tuyến điểm du lịch

2

2

VI4172

Nghiệp vụ khách sạn

2


3

VI4176

Thực hành nghiệp vụ khách sạn

2

4

VI4171

Nghiệp vụ nhà hàng

2

5

VI4290

Hoạt náo trong du lịch

2

6

VI4173

Thiết kế tour du lịch

2

7

VI4018

Tổ chức sự kiện và hội nghị

2

8

VI4294

Xử lý tình huống trên đường tour

2

9

VI4142

Quản trị kinh doanh lữ hành

2

10

VI4116

Marketing du lịch

2

11

VI4128

Nghiệp vụ lễ tân

2

12

VI4177

Thực hành nghiệp vụ nhà hàng

2

13

VI4169

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

2

14

VI4170

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

2

15

VI4120

Quản trị nhà hàng khách sạn

2

16

VI4150

Lễ tân ngoại giao

2

17

VI4166

Quy hoạch du lịch

2

IV. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

8

1

VI4442

Thực tế chuyên môn

2

2

VI4498N

Thực tập tốt nghiệp

6

Tổng số TCTL

132


Phụ lục 15

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NGÀNH: NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN

TRƯỜNG CĐ DU LỊCH CẦN THƠ


Học kỳ 1


Stt


Tên môn học

Số tiết

Số tín chỉ

Tiết/

tuần

Tổng

Tổng

LT

TH


1

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

75

3

2

1


2

Chính trị

30

2

1

1


3

Giáo dục thể chất

60

2

1

1


4

Tin học căn bản

60

3

2

1


5

Anh văn căn bản

90

5

4

1


6

Pháp luật

30

2

27

Kỹ năng giao tiếp

30

2

28

Tổng quan du lịch

30

2

29

Tổng quan cơ sở lưu trú du lịch

30

2

210

Tour nhập môn


2

2

2

2 tuần

Cộng

435

25

18

7

31.071


Học kỳ 2


Stt


Tên môn học

Số tiết

Số tín chỉ

Tiết/

tuần

Tổng

Tổng

LT

TH


1

Anh văn chuyên ngành Hướng dẫn 1

90

6

62

Chính trị 2

30

2

1

1


3

Cơ sở văn hóa Việt Nam

60

4

44

Địa lý và tài nguyên du lịch

90

5

4

1


5

Hướng dẫn du lịch theo tour

30

0
6

Lịch sử văn hóa VN&TG

75

4

47

Marketing du lịch

30

2

28

Tâm lý du lịch

30

2

29

Tổng quan nghề hướng dẫn

45

3

310

Tour City


1


1

2 tuần

Cộng

480

29


3

32


Học kỳ 3


Stt


Tên môn học

Số tiết

Số tín chỉ

Tiết/

tuần

Tổng

Tổng

LT

TH


1

Anh văn chuyên ngành

Hướng dẫn 2

90

6

6

1


2

Chính trị 3

30

1
3

Nghiệp vụ Lữ hành

30

2

2
4

Nghiệp vụ thanh toán

30

2

25

Tổ chức nghiệp vụ lưu trú

30

2

26

Tổ chức nghiệp vụ nhà hàng

30

0
7

Tuyến điểm du lịch

105

6

5

1


8

Xây dựng chương trình du

lịch

45

3

2

1


9

Tour thuyết minh tại điểm


3


3


Cộng

390

25

19

6

30


Học kỳ 4


Stt


Tên môn học

Số tiết

Số ĐVHT

Tiết

/tuần

Tổng

Tổng

LT

TH


1

Hướng dẫn du lịch tại điểm

60

3

2

1


2

Kỹ năng hỗ trọ

30

3

23

Thuyết minh du lịch

60

3

2

1


4

Thực tập điểm đến du lịch


3


3


5

Thực tập tốt nghiệp: Xuyên việt


8


8

2 tuần

Cộng

150

20

6

13

27

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 24/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *