Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay - 26


Phụ lục 16

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH Ở ĐBSCL


Hình Sinh viên Việt Nam học Trường CĐ Cần Thơ thực tế du lịch 2 tại Huế 1

Hình: Sinh viên Việt Nam học, Trường CĐ Cần Thơ thực tế du lịch 2 tại Huế

Nguồn: Bộ môn Du lịch, khoa Kinh tế - Quản trị, Trường CĐ Cần Thơ


Hình Sinh viên Việt Nam học Trường ĐH An Giang học tập tại Khách sạn Mường 2


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 216 trang: Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Hình: Sinh viên Việt Nam học, Trường ĐH An Giang học tập tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ

Nguồn: Bộ môn Du lịch, khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật, Trường ĐH An Giang


Hình Hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật cổ truyền của Trường ĐH 3


Hình: Hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật cổ truyền của Trường ĐH Chulalongkorn, Thái Lan và Khoa KHXH-NV Trường ĐH Cần Thơ

Nguồn: Khoa KHXH-NV Trường ĐH Cần Thơ


Hình Cuộc thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường ĐH Bạc Liêu năm 4


Hình: Cuộc thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch của Trường ĐH Bạc Liêu năm 2019-2020

Nguồn: Trương Thu Trang, Trường ĐH Bạc liêu

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 24/03/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *