Chất Lượng Cuộc Sống Ở Trường Đại Học


Ký hiệu

Biến quan sát (bản gốc)

Biến quan sát (bản đầu tiên)

Ý kiến điều chỉnh của chuyên gia & đáp viên

Biến quan sát (bản cuối cùng)

Chất lượng cuộc sống đại học(Nguyen và cộng sự, 2012), (Sirgy và cộng sự, 2007)


Nguyen và cộng sự (2012)
Q.1

Considering all things, I am fully satisfied with my study in this university.

QL1. In general, how satisfied are you with your academic and social life on campus? (very dissatisfied/ very satisfied)

Chuyên gia điều chỉnh.

Sự hài lòng của bạn với môi trường học thuật và cuộc sống nói chung tại trường?

Q.2

Studying in this university is a wonderful experience for me.

QL2. In general, how satisfied are your friends and other classmates with their academic and social life on campus? (very dissatisfied/ very satisfied)

Chuyên gia điều chỉnh.

Sự hài lòng của bạn bè và những bạn cùng lớp (mà bạn biết) với môi trường học thuật và cuộc sống nói chung tại trường?

Q.3

Overall, my quality of life in this university is very high.

QL3. Considering all things, how happy are you with your study at this university? (very

unhappy/very happy)

Chuyên gia điều chỉnh.

Mức độ hạnh phúc của bạn với việc học của mình tại trường?

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 258 trang tài liệu này.

Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học - 27


Ký hiệu

Biến quan sát (bản gốc)

Biến quan sát (bản đầu tiên)

Ý kiến điều chỉnh của chuyên gia & đáp viên

Biến quan sát (bản cuối cùng)


Sirgy và cộng sự (2007)
Q.1

In general, how satisfied are you with the overall QCL at (College/University); that is, your academic and social life on campus?

QL4. Considering all things, how happy are your friends and other classmates with their study at this university? (very unhappy/very happy)

Chuyên gia điều chỉnh.

Mức độ hạnh phúc của bạn bè và những bạn cùng lớp (mà bạn biết) với việc học của họ tại trường?

Q.2

How satisfied are you with the overall QOL for you personally at

(College/University)?
Q.3

How satisfied, would you say, most of your friends and other classmates are with the overall QOL at (College/University)?

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT

SỰ GẮN KẾT [HỌC TẬP] CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC


Xin chào bạn, chúng tôi đang nghiên cứu sự gắn kết của sinh viên tại trường đại học. Kết quả nghiên cứu này được kỳ vọng giúp sinh viên cũng như trường đại học nâng cao sự gắn kết, từ đó mang lại kết quả học tập tốt hơn. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ cho ý kiến một cách khách quan nhất từ bạn. Thông tin mà bạn cung cấp được cam kết chỉ phục vụ mục tiêu nghiên cứu và bảo mật tuyệt đối.

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN: (Bạn vui lòng đánh dấu × hoặc vào nội dung chọn)

Họ tên7: …………………………………………............................ Giới tính: Nữ Nam


Bậc/Hệ: ĐHCQ VB1

Sinh viên/Học viên năm thứ: Nhất

Đại học VLVH

Hai


Ba

Cao học


Sinh viên/Học viên Trường: UEH

NEU

FTU

UFM

UEL


PHẦN 2. NỘI DUNG: (Bạn vui lòng đọc các phát biểu/câu hỏi bên dưới và khoanh tròn con số phù hợp với bạn nhất)

Hoàn toàn không đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

1. Giá trị dịch vụ cảm nhận


FS1

Bằng cấp về nhóm ngành kinh tế/kinh doanh8 sẽ cho phép tôi kiếm được mức lương tốt

1

2

3

4

5

6

7

FS2

Bằng cấp về nhóm ngành kinh tế/kinh doanh sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu nghề nghiệp

1

2

3

4

5

6

7

FS3

Những kiến thức tôi có được từ trường đại học thuộc nhóm ngành kinh tế/kinh doanh sẽ giúp tôi thăng tiến

1

2

3

4

5

6

7

FS4

Tôi tin rằng các nhà tuyển dụng quan tâm đến việc tìm kiếm sinh viên từ trường đại học thuộc nhóm ngành kinh tế/kinh doanh

1

2

3

4

5

6

7

FS5

Tấm bằng từ trường đại học thuộc lĩnh vực kinh tế/ kinh doanh của tôi là một sự đầu tư xứng đáng

1

2

3

4

5

6

7

FS6

Sau khi tốt nghiệp trung học, học lên cao nữa thì tốt hơn là đi làm ngay

1

2

3

4

5

6

77 Bạn có thể không cần cho biết tên.

8 Lĩnh vực này được hiểu bao gồm ngành/chuyên ngành mà bạn đang theo học.


EP7

Chất lượng đào tạo nhận được từ các giảng viên của trường ảnh hưởng đến giá trị bằng cấp của tôi

1

2

3

4

5

6

7

EP8

Nội dung từng môn học ảnh hưởng đến giá trị tri thức của tôi

1

2

3

4

5

6

7

EP9

Sĩ số sinh viên trong lớp ảnh hưởng đến giá trị tri thức mà tôi nhận được

1

2

3

4

5

6

7

EP10

Sự hướng dẫn mà tôi nhận được từ các giảng viên tác động đến giá trị tri thức của tôi

1

2

3

4

5

6

7

EP11

Tôi học hỏi được những điều mới từ nhiều môn học trong chương trình

1

2

3

4

5

6

7


IM12

Tôi có nghe những nhận xét tích cực về trường mình theo học

1

2

3

4

5

6

7

IM13

Danh tiếng của trường tôi ảnh hưởng đến giá trị bằng cấp của tôi

1

2

3

4

5

6

7

IM14

Hình ảnh của trường ảnh hưởng đến giá trị bằng cấp của tôi

1

2

3

4

5

6

7

IM15

Tôi tin rằng các nhà tuyển dụng sẽ có những điều tích cực để nói về trường của tôi

1

2

3

4

5

6

7


EM16

Tôi thích tham gia các chương trình học về nhóm ngành kinh tế/kinh doanh

1

2

3

4

5

6

7

EM17

Tôi rất vui vì tôi đã chọn các chương trình học về nhóm ngành kinh tế/kinh doanh

1

2

3

4

5

6

7

EM18

Giá trị tri thức của tôi phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của tôi

1

2

3

4

5

6

7


FQ19

Khi xem xét mức học phí, tôi tin rằng trường đã cung cấp đầy đủ dịch vụ tương ứng với mức giá đó

1

2

3

4

5

6

7

FQ20

Khi xem xét mức học phí trường tôi theo học, tôi tin rằng tỷ lệ giữa giá cả/chất lượng của trường là phù hợp.

1

2

3

4

5

6

7

FQ21

Tôi tin rằng trường của tôi cung cấp dịch vụ có chất lượng

1

2

3

4

5

6

7


SO22

Tôi vui khi có bạn bè học chung lớp

1

2

3

4

5

6

7

SO23

Tôi thấy các môn học thú vị hơn khi có bạn bè học cùng lớp

1

2

3

4

5

6

7

SO24

Làm việc theo nhóm có ảnh hưởng tích cực đến giá trị tri thức của tôi

1

2

3

4

5

6

7

SO25

Hoạt động xã hội tại trường làm cho việc học của tôi thú vị hơn

1

2

3

4

5

6

7


Không bao giờ

Mọi lúc

2. Sự gắn kết


EE1

Tôi luôn thích ở trường

1

2

3

4

5

6

7

EE2

Tôi cảm thấy hào hứng với việc học tập ở trường

1

2

3

4

5

6

7

EE3

Lớp học của tôi là một nơi thú vị

1

2

3

4

5

6

7

EE4

Tôi quan tâm đến việc học ở trường

1

2

3

4

5

6

7

EE5

Tôi cảm thấy vui vẻ khi ở trường

1

2

3

4

5

6

7


CE6

Tôi tập trung chú ý trong lớp học

1

2

3

4

5

6

7

CE7

Tôi hoàn thành bài tập đúng hạn

1

2

3

4

5

6

7

CE8

Kể cả khi không phải thi thì tôi vẫn tự học bài ở nhà

1

2

3

4

5

6

7

CE9

Tôi cố gắng đón/tìm xem các chương trình về những điều tôi học/làm ở trường

1

2

3

4

5

6

7

CE10

Tôi đọc thêm sách để hiểu nhiều hơn về những điều tôi học/làm ở trường

1

2

3

4

5

6

7

CE11

Khi đọc sách, nếu không biết nghĩa một từ nào đó, tôi sẽ tìm cách tra cứu để hiểu

1

2

3

4

5

6

7

CE12

Nếu tôi không hiểu những gì tôi đọc, tôi quay lại đọc thêm lần nữa

1

2

3

4

5

6

7

CE13

Tôi nói chuyện với những người bên ngoài trường về những gì tôi đang học trong lớp

1

2

3

4

5

6

7


Hoàn toàn không đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

3. Mục đích cuộc sống


PL1

Tôi có nhiều mục đích trong cuộc đời mình

1

2

3

4

5

6

7

PL2

Với tôi, những điều tôi làm đều đáng giá

1

2

3

4

5

6

7

PL3

Hầu hết những gì tôi làm đều quan trọng đối với tôi

1

2

3

4

5

6

7

PL4

Tôi đánh giá cao những hoạt động của mình

1

2

3

4

5

6

7

PL5

Tôi rất quan tâm đến những điều tôi làm

1

2

3

4

5

6

7

PL6

Tôi có nhiều lý do để sống

1

2

3

4

5

6

7


4. Tính bền bỉ

Rất không giống tôi Rất giống tôi


GI1

Tôi bị ám ảnh bởi ý tưởng/dự án nào đó trong thời gian ngắn nhưng sau đó lại mất hứng

1

2

3

4

5

6

7

GI2

Tôi gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung vào những dự án kéo dài hơn vài tháng

1

2

3

4

5

6

7

GI3

Tôi thường đặt mục tiêu nhưng sau đó lại chọn theo đuổi mục tiêu khác

1

2

3

4

5

6

7

GI4

Những dự án và ý tưởng mới dễ làm tôi phân tâm với công việc mà tôi đang thực hiện

1

2

3

4

5

6

7


PE5

Tôi hoàn thành bất cứ điều gì mà tôi bắt tay vào thực hiện

1

2

3

4

5

6

7

PE6

Tôi siêng năng

1

2

3

4

5

6

7

PE7

Tôi là người làm việc đầy nỗ lực

1

2

3

4

5

6

7

PE8

Những thất bại không ngăn cản được tôi

1

2

3

4

5

6

7


Hoàn toàn không đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

5. Khả năng hấp thu


AC1

Tôi có khả năng nhận ra kiến thức và kỹ năng mới từ người hướng dẫn mà chúng có thể ứng dụng được cho công việc của tôi

1

2

3

4

5

6

7

AC2

Tôi có khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới từ người hướng dẫn của tôi

1

2

3

4

5

6

7


AC3

Tôi có khả năng tích hợp các kiến thức và kỹ năng mới được cung cấp bởi người hướng dẫn với những kiến thức trước đây của tôi

1

2

3

4

5

6

7

AC4

Tôi có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng mới được cung cấp bởi người hướng dẫn vào công việc của tôi

1

2

3

4

5

6

7Rất không hài lòng

phúc

6. Chất lượng cuộc sống ở trường đại học

Rất hài lòng


QL1

Sự hài lòng của bạn với môi trường học thuật và cuộc sống nói chung tại trường?

1

2

3

4

5

6

7

QL2

Sự hài lòng của bạn bè và những bạn cùng lớp (mà bạn biết) với môi trường học thuật và cuộc sống nói chung tại trường?

Rất không h

1


ạnh

2


phúc

3

4

5

6


Rấ

7


t hạnh


QL3


Mức độ hạnh phúc của bạn với việc học của mình tại trường?


1


2


3


4


5


6


7

QL4

Mức độ hạnh phúc của bạn bè và những bạn cùng lớp (mà bạn biết) với việc học của họ tại trường?

1

2

3

4

5

6

7Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian thực hiện khảo sát này


Phụ lục 3.2.

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO


Stt

Họ tên

Đơn vị

Email

Vai trò

1

GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

Giảng viên cao cấp, UEH

hongvan@ueh.edu.vn

Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm

2

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Trưởng khoa, UEH

trangbui@ueh.edu.vn

Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm

3

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ

Giám đốc học thuật ISB, UEH

thond@ueh.edu.vn

Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm

4

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt

Ban Giám hiệu, UEH

nhut@ueh.edu.vn

Nhà nghiên cứu có kinh nghiệm

5

Phạm Thị Nhã Phương

Sinh viên Lớp AD005-K40

phamphuongnha97@gmail.com

Thảo luận nhóm

6

Vũ Hải Yến

Sinh viên Lớp AD002-K41

vuhaiyen997@gmail.com

Thảo luận nhóm

7

Phan Bảo Châu

Sinh viên Lớp KM3K41

baochau.vietya@gmail.com

Thảo luận nhóm

8

Nguyễn Thùy Dương

Sinh viên Lớp KM3K41

thuyduongnguyen12091997@gmail.com

Thảo luận nhóm

9

Nguyễn Đặng Phương Linh

Sinh viên Lớp KM1K41

ndplinh710@gmail.com

Thảo luận nhóm

10

Nguyễn Ngọc Thùy Đoan

Sinh viên Lớp KM1K41

nguyenngocthuydoan21011997@gmail.com

Thảo luận nhóm

11

Đỗ Thị Thúy

Sinh viên Lớp AD05K41

thuydo.ueh@gmail.com

Thảo luận nhóm

12

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Sinh viên Lớp KI01K41

bichtuyen.ueh@gmail.com

Thảo luận nhóm

Xem tất cả 258 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí