Quản lý dạy học nội dung giáo dục địa phương ở các trường trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương - 11

12. Đảng cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa VIII, tại Đại hội toàn quốc lần IX của Đảng, Báo Nhân Dân số 16716, ngày 21 tháng 4 năm 2011.

13. F. W. Taylor (2004), Những nguyên tắc khoa học của quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

14. Giáo trình “Giáo dục học nghề nghiệp”, Khoa Sư phạm trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (2013).

15. H. Koontz (1993), Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB khoa học và kĩ thuật - Hà Nội.

16. Lê Hoàng Hà, Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông Việt Nam hiện nay, Luận án Tiến sỹ, trường Đại học Giáo dục, 2013.

17. Phạm Minh Hạc (1984), Tâm lý học giáo dục, Nxb Giáo dục Hà Nội

18. Bùi Minh Hiền (Chủ biên) 2006, QLGD, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

19. Nguyễn Văn Hộ (2007), Những vấn đề cơ bản về chương trình và phát triển chương trình dạy học.

20. Nguyễn Việt Hùng, Nghiên cứu, xây dựng chương trình địa phương trong chương trình tổng thể môn ngữ văn.

21. Trần Kiểm (1997), Khoa học quản lí giáo dục- một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

22. M.I Kondacop (1984), Cơ sở lí luận của khoa học quản lí Giáo dục, Trường CBQLGD Trung ương, Hà Nội.

23. Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

24. Hoàng Phê (1992), Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội.

25. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lí luận quản lí, NXB Giáo dục - Bộ GD&ĐT, Hà Nội.

26. Phạm Hồng Quang (2008), Lí thuyết phát triển chương trình, tài liệu giảng dạy cao học quản lí giáo dục.

27. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam - Khoá X (2005), Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

28. Số liệu thống kê Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Chí Linh năm 2017

29. Sở GD &ĐT Hải Dương (2008), Chương trình giáo dục cấp THCS, Lưu hành nội bộ.

30. Nguyễn Thị Tính, Kế hoạch bài giảng quản lí chuyên môn trong các nhà trường. Bài giảng dành cho lớp thạc sỹ QLGD, 2010.

31. Đỗ Hoàng Toàn (1995), Lí thuyết phát triển chương trình, Trường ĐHKTQD, Hà Nội.

32. Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản Giáo dục học hiện đại, NXB Giáo dục, Hà Nội.

33. Từ điển Giáo dục học (2001), Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

34. Từ điển tiếng Việt phổ thông (1987), Nxb Khoa học và xã hội, Hà Nội

35. Ngô Đức Thịnh (2015): Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam (tái bản lần thứ 3), Nxb KHXH.

36. Bùi Thanh Truyền (2014), "Chương trình văn học địa phương với định hướng dạy học phát triển năng lực ở trường phổ thông sau năm 2015”, Tạp chí khoa học Đại học sư phạm TPHCM, Số 56.

37. Vụ công tác lập pháp (2005), Luật Giáo dục, Nxb Tư pháp.

38. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Đề tài khoa học & CN cấp bộ B2012-37-07NV.

Tài liệu tiếng Anh:

39. International handbook of Curriculum research. Edited by William F.Pinar. Louisianna State University, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London, 2003.

40. Lee Keun Ho (2014): Competency-based curriculum and curruculum autonomy in the Republic of Korrea IBE working Papers on Curriculum Issues no 12, Geneva, Switzerland, 4/2014.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC GIẢNG DẠY NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

(Phiếu dành cho GV)


Xin anh/chị vui lòng cho biết ý kiến về những nội dung dưới đây bằng cách điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn vào số phù hợp với ý kiến trả lời của anh/chị. Những ý kiến của anh/chị có ý nghĩa rất quan trọng và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin anh/chị cung cấp cho mục đích nghiên cứu.Trân trọng cảm ơn!


PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT

1. Tỉnh, thành phố: .......................................................................................................

2. Huyện, quận, thị xã: .................................................................................................

3. Xã, phường, thị trấn: Trường: ................................................................................

4. Cán bộ khảo sát: ......................................................................................................

a) Họ và tên: ............................................................................................................

b) Đơn vị công tác: .................................................................................................


PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI

Anh (Chị) vui lòng cho biết về bản thân bằng cách điền thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu “x” vào ô vuông trước lựa chọn phù hợp

1. Giới tính: 1. Nam 2. Nữ

2. Tuổi (ghi số tuổi): ………………………

3. Là CBQLcấp……………………….., phụ trách công tác:…………………

4. Là GV đang phụ trách cấp học……………………chuyên môn…………………

5. Tình độ đào tạo

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trên đại học

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang tài liệu này.

Quản lý dạy học nội dung giáo dục địa phương ở các trường trung học cơ sở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương - 11

PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT

(Xin Anh/Chị đánh dấu (X) vào vào ô tương ứng mà Anh/Chị lựa chọn)


Câu 1. Theo Anh/Chị hiện tại việc lập kế hoạch dạy học nội dung GDĐP của GV như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Căn cứ nội dung chương trình GDĐP GV xây dựng kế

hoạch dạy học nội dung GDĐP


2.

Cập nhập kiến thức mới về nội dung GDĐP vào bài giảng


3.

Xây dựng kế hoạch dạy học nội dung GDĐP theo từng môn

học độc lập theo từng lĩnh vực


4.

Xây dựng kế hoạch dạy học nội dung GDĐP lồng ghép trong

thực hiện nội dung môn họckhác


5.

Xây dựng kế hoạch dạy học nội dung GDĐP lồng ghép trong

hoạt động giáo dụcCâu 2. Theo Anh/Chị hiện tại các hình thức dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Dạy học tiết học về nội dung GDĐP độ lập


2.

Tích hợp dạy học nội dung GDĐP với dạy học môn học khác


3.

Lồng ghép trong tổ chức hoạt động giáo dục tại trường


4.

Tổ chức cho HS trải nghiệm thực tiễn kiến thức GDĐPCâu 3. Anh/Chị có đề xuất gì về trong việc quản lý chương trình GDĐP trong các trường THCS không?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Cảm ơn Anh/Chị đã tham gia và trả lời!

PHỤ LỤC 2

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

(Phiếu dành cho Cán bộ QLGD)


Xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến về những nội dung dưới đây bằng cách điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn vào số phù hợp với ý kiến trả lời của Anh/Chị. Những ý kiến của Anh/Chị có ý nghĩa rất quan trọng và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin Anh/Chị cung cấp cho mục đích nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT

1. Tỉnh, thành phố:........................................................................................................

2. Huyện, quận, thị xã: .................................................................................................

3. Xã, phường, thị trấn:.................................................................................................

4. Trường: ...................................................................................................................

5. Cán bộ khảo sát: ......................................................................................................

a) Họ và tên: ................................................................................................................

b) Đơn vị công tác: .......................................................................................................


PHẦN THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI

Anh (Chị) vui lòng cho biết về bản thân bằng cách điền thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu “x” vào ô vuông trước lựa chọn phù hợp

1. Giới tính: 1. Nam 2. Nữ

2. Tuổi (ghi số tuổi): ………………………

3. Là CBQLcấp……………………….., phụ trách công tác:…………………

4. Là GV đang phụ trách cấp học……………………chuyên môn………………

5. Trình độ đào tạo


Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trên đại học

PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT

(Xin Anh/Chị đánh dấu (X) vào vào ô tương ứng mà Anh/Chị lựa chọn)


Câu 1. Theo Anh/Chị hiện tại công tác lập kế hoạch quản lý dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao

giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm học về dạy học nội

dung GDĐP


2.

Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học về dạy

học nội dung GDĐP


3.

GV xây dựng kế hoạch dạy học nội dung GDĐP


4.

Xây dựng kế hoạch về phát triển chương trình nội dung GDĐP

hàng năm


5.

Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy

học nội dung GD ĐP


6.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dạy học nội

dung GDĐPCâu 2. Theo Anh/Chị hiện tại công tác quản lý dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Quản lý kế hoạch năm họccủa tổ chuyên môn về dạy học nội

dung GDĐP


2.

QL kế hoạch dạy học nội dung GDĐP của cá nhân GV


3.

Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình GDĐP


4.

Quản lý cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học nội dung

GDĐP


5.

Quản lý hình thức tổ chức dạy học nội dung GDĐP


6.

Quản lý đánh giá kết quả học tập của HS trong học tập nội dung

GDĐP


7.

Quản lý đánh giá kết quả thực hiện dạy học nội dung GDĐP của

các tổ chuyên môn


Câu 3. Theo Anh/Chị hiện tại hình thức quản lý dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Ban giám hiệu định hướnghình thức tổ chức dạy học nội

dung GDĐP


2.

Ban giám hiệu giao nhiệm vụ triển khai hình thức tổ chức dạy

học nội dung GDĐP cho từng GV


3.

Ban giám hiệu giao nhiệm vụ triển khai hình thức tổ chức dạy

học nội dung GDĐP cho nhóm GV


4.

Ban giám hiệu giao nhiệm vụ triển khai hình thức tổ chức

dạy học nội dung GDĐP cho tổ chuyên môn


5.

Tổ chức dạy học nội dung GDĐP theo hướng nghiên cứu bài

học


6.

Tổ chức dạy học nội dung GDĐP thông qua trải nghiệm,

tham quan, ngoại khóa, tìm hiểu thực tếCâu 4. Anh/Chị hãy cho biết hình thức quản lý dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Ban giám hiệu quản lý trực tiếp hoạt động dạy nội dung GDDP

của GV


2.

Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp chỉ đạo hoạt động dạy nội dung

GDDP của GV


3.

Tổ trưởng chuyên môn cùng ban giám hiệu trực tiếp quản lý hoạt

động dạy học nội dung GDĐP của GVCâu 5. Anh/Chị hãy cho biết việc quản lý nội dung kiến thứcdạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình GDĐP (do Sở

GD&ĐT biên soạn)


2.

Xây dựng, điều chỉnh nội dung bài giảngphù hợp với kiến

thức của thực tiễn địa phương


3.

Biên soạn học liệu phục vụ hoạt động dạy học nội dung

GDĐP của nhà trường


4.

Cấu trúc lại nội dung day học địa phương cho phù hợp với

HS và điều kiện thực tiễn địa phương


Câu 6. Anh/Chị hãy cho biết việc đánh giá dạy học nội dung GDĐP thực hiện như thế nào?

(1. Rất thường xuyên, 2. Thường xuyên, 3. Thỉnh thoảng,4. Đôi khi, 5. Không bao giờ)


TT

Nội dung

Mức độ thực hiện

1

2

3

4

5

1.

Có văn bản quản lý, hướng dẫn kiểm tra đánh giá dạy học nội

dung GDĐP theo năm học của Phòng GD & ĐT


2.

Có quy định cụ thể của nhà trường về tổ chức dạy học nội

dung GDĐP


3.

Xây dựng được tiêu chí cụ thể để kiểm tra đánh giá quá trình

thực hiện dạy học nội dung GDĐP


4.

Đánh giá về thực hiện nội dung chương trình dạy học nội

dung địa phương


5.

Đánh giá về hình thức, phương pháp, nội dung và kết quả dạy

học nội dung GDĐP


6.

Đánh giá kết quả học tập của HS


7.

Quản lý về phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập

của HSCâu 7. Anh/Chị có đề xuất gì về trong việc quản lý chương trình GDĐP trong các trường THCS không?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


Cảm ơn anh/chị đã tham gia và trả lời!

Xem tất cả 126 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí