Màn Hình Quản Lý Tiến Trình Dự Án Bằng Ms. Project


cảnh/quá cảnh

-TCHQ

ngày 9/3/201

5 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa

chọn nhà thầu7


Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay

thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý rủi ro.


496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)

Tiếp nhận dữ liệu hành khách, hàng hóa trước khi xuất nhập cảnh Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu về hành khách, hàng hóa xuất nhập qua đường hàng không

xác định rủi ro, đối tượng trọng điểm nhằm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống gian lận, buôn lậu, vận chuyển trái phép cũng như bảo đảm an toàn hàng

không


Chuẩn bị đầu tư (Bộ Tài

chính đang thẩm định thiết kê sơ bộ)


Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán.


8

Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống

VNACCS/VCI

3083/QĐ

-TCHQ

ngày 23/10/20

14 về việc phê

duyệt dự

Cung cấp các thông tin phản hồi từ hệ thống thống kê sang Hệ thống VNACCS/VCIS

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống

Thực hiện đầu tư (Đang tiến hành

thủ tục


Tổ chức thực hiện hợp đồng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.
S

án

Thống kê để đáp ứng thay đổi về phương pháp luận thống kê và nhu

cầu quản lý

đấu thầu . TCHQ

đã có QĐ 472/QĐ

-TCHQ

ngày11/ 3/2015

về việc phê duyệt kế

hoạch lựa

chọn

nhà thầu)9


Nâng cấp, mở rộng mạng

WAN ngành Hải quan

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)


đáp ứng yêu đáp ứng năng lực xử lý, liên tục, sẵn sàng về hạ tầng mạng

cho việc triển khai VNACCS/VCIS và

các ứng dụng

CNTT ngành Hải quan.

Chuẩn bị đầu tư (đang tổ chức đấu thầu, lựa

chọn nhà thầu tư

vấn)

Thực hiện xong hợp đồng tư vấn và thanh lý.

Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự

toán


10


Mua sắm, nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị Hải quan

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

Nhằm tối ưu, tăng cường băng thông và đảm ảo an ninh an toàn phục vụ

cho hoạt động của đơn vị và triển khai dự án VNACCS/VCIS

do Nhật Bản tài trợ.

Chuẩn bị đầu tư (đơn vị tư vấn đang thực

hiện hợp

đồng tư

Thực hiện xong hợp đồng tư vấn và thanh lý.

Phê duyệt thiết kế

thi công,

2015)


vấn)

tổng dự toán


11


Mua sắm trang thiết bị, hệ thống dự phòng cho Trung tâm dữ liệu ngành Hải quan.

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)


Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống thảm họa cho hệ thống Trung tâm dữ liệu chính


Chuẩn bị đầu tư (Hoàn thiện thiết kế sơ bộ)


Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán.


12

Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan và thực hiện quản lý rủi ro để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCI

S và các hệ thống xử lý tập trung ngành Hải

quan


496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)


Góp phần nâng cao khả năng quản lý

của cơ quan Hải quan


Chuẩn bị đầu tư (tổ chức đấu thầu, lựa

chọn nhà thầu tư vấn)


Thực hiện xong hợp đồng tư vấn và thanh lý.

Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán


13

Xây dựng hệ thống đào tạo, thử nghiệm cho hệ thống

VNACCS/VIC

S và các hệ thống ứng dụng CNTT tập trung

ngành Hải quan.

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

Đào tạo cho cán bộ, công chức hải quan về việc sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS

Kết nối thử nghiệm với các Bộ ban

ngành của Chính phủ, hệ thống

Ngân hành thương

Chuẩn bị đầu tư (Trình thẩm định phê duyệt thiết kế

sơ bộ)


Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán.

2015)

mại, các hãng vận tải và các công ty, tập đoàn lớn đa quốc gia
14

Xây dựng hệ thống quản lý điều hành để triển khai bộ phận trợ giúp (Help-Desk) tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của TCHQ phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCI

S và các hệ thống ứng dụng CNTT tập trung

ngành Hải quan


496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)


phục vụ triển khai hệ thống

VNACCS/VCIS và

các hệ thống ứng dụng CNTT tập trung ngành Hải quan


Chuẩn bị đầu tư (Thuê tư vấn)


Thực hiện xong hợp đồng tư vấn và thanh lý.

Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán


15


Xây dựng hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)


Góp phần nâng cao khả năng quản lý của cơ quan Hải

quan

Chuẩn bị đầu tư (tổ chức đấu thầu, lựa

chọn nhà thầu tư vấn)

Thực hiện xong hợp đồng tư vấn và thanh lý.

Phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự

toán


16

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ

496/QĐ- BTC

ngày 12/3/201

Cung cấp các báo cáo nhanh;Cung cấp thông tin tích

hợp, phục vụ công

Chuẩn bị đầu tư (đang

Phê duyệt thiết kế thi công,
giai đoạn I

4 về việc điều

chỉnh, bổ sung KH 5 năm

(2012-

2015)

tác hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo Hải quan các cấp;

thẩm định thiết kế sơ bộ)

tổng dự toán


17


Xây dựng phần mềm Dự báo kim ngạch XNK

và số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của ngành Hải quan

Nằm trong

kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng CNTT

năm 2014 tại Quyết định số 3183/QĐ

-BTC

ngày 19/12/20

13 của Bộ Tài chính


Tăng cường khả năng dự báo số thu ngân sách Nhà nước của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hàng

năm.


Đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng


Bảng 3.2. Các dự án giai đoạn 2011 - 2015

c. Quản lý tiến độ thi công

* Các công cụ dùng để quản lý tiến độ:

Hiện nay, với sự phát triển của CNTT , có rất nhiều công cụ được sử dụng nhằm hỗ trợ người làm quản lý dự án trong việc áp dụng để thực hiện công tác quản lý của mình. Để quản lý được tiến độ thi công của dự án, các công cụ được sử dụng bao gồm các phần mềm quản lý dự án như:

MS. Project: là công cụ hỗ trợ quản lý dự án phần mềm. Ví dụ:Ví dụ Hình 3 1 Màn hình quản lý dự án bằng MS Project  Chương trình Visio 1Ví dụ:

Hình 3.1. Màn hình quản lý dự án bằng MS. Project

Chương trình Visio: dùng để tạo bảng biểu, mô hình


Hình 3 2 Màn hình quản lý tiến trình dự án bằng MS Project  MS Source Safe 2Hình 3 2 Màn hình quản lý tiến trình dự án bằng MS Project  MS Source Safe 3


Hình 3.2. Màn hình quản lý tiến trình dự án bằng MS. Project

MS Source Safe: Microsoft Visual SourceSafe ( VSS ) là một phần mềm dùng để quản lý cấu hình , mã nguồn, theo hướng trọn gói cho các dự án phát triển phần mềm nhỏ. Giống như hầu hết các hệ thống kiểm soát nguồn, SourceSafe tạo ra một thư viện ảo của các tập tin máy tính.

* Năng lực đáp ứng tiến độ triển khai dự án

- Lập, phê duyệt tiến độ dự án ứng dụng CNTT: trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, Cục CNTT và Thống kê Hải quan đã thực hiện lập tổng tiến độ đối với từng dự án, thể hiện trong báo cáo đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, được chia theo các gói thầu, do nhà thầu thi công lập để đưa vào hồ sơ dụ thầu, bị ràng buộc bởi kế hoạch đấu thầu được duyệt, và để chỉ đạo công tác thi công sau khi đã trúng thầu.

Chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ triển khai được xây dựng dựa trên công thức sau (Tính theo số dự án):


∑ Dtdhl

P = * 100

∑ Ddt P: Chỉ tiêu giá dự thầu

Dtdhl: Dự án nộp thầu có tiến độ hợp lý (tiến độ đáp ứng được yêu cầu của HSMT và có tiến độ nhanh nhất so với các nhà thầu khác tham gia)

Ddt: Dự án tham dự thầu của doanh nghiệp

Trên cơ sở kết quả có được lập biểu đồ đánh giá chỉ tiêu về khả năng đáp ứng tiến độ.

Năng lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu được xây dựng trên công thức chỉ tiêu khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như sau (Tính theo số dự án có)

∑ Dkt

P = * 100

∑ Ddt

P: Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Dkt: Dự án nộp thầu đạt kỹ thuật (dự án có điểm kỹ thuật trên mức tối thiểu mà HSMT yêu cầu)

Ddt: Dự án tham dự thầu của doanh nghiệp

Trên cơ sở kết quả có được lập biểu đồ đánh giá chỉ tiêu về khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Trình duyệt tiến độ dự án: việc trình duyệt tiến độ dự án do Phòng Quản lý dự án lập hồ sơ và trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt.

- Kiểm tra tiến độ dự án: trong suốt quá trình thực hiện dự án cần phải liên tục theo dõi sát sao tiến độ, đơn vị luôn thực hiện báo cáo lãnh đạo

Xem tất cả 101 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí