Nhiệm Vụ Của Tổng Công Ty Trong Xu Thế Hội Nhập

- Nâng cao chất lượng giám sát và quản lý bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược từ khâu lập chiến lược, quy hoạch và đánh giá tác động môi trường từ khâu lập dự án đầu tư. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí