Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 13

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt 1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2012), Báo cáo tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, Hà Nội. 2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2014), Báo cáo đánh giá tác ...

Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 12

Học phổ thông chuyển sang học nghề vào năm 2020 và đạt tỷ lệ 60% vào năm 2030; + Mở rộng hơn nữa các quy định các cơ chế, chính sách phân luồng, thu hút người học nghề như chính sách miễn, giảm học phí; chính sách hỗ trợ học ...

Giải Pháp Bảo Đảm Thực Hiện Pháp Luật Về Dạy Nghề

- Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về dạy nghề Mặc dù hầu hết những nội dung cơ bản của Luật về dạy nghề mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc chung, cần phải có văn bản hướng dẫn mới có thể ...

Tổng Hợp Về Trình Độ Tay Nghề Của Đội Ngũ Giáo Viên

Nghề: phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên; chuẩn giảng viên dạy thực hành nghề phải có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng; (iv) ...

Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 2

Qua Luật Giáo dục nghề nghiệp, tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn rất nhiều những vấn đề quy định chung chung cần đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết để đưa Luật Giáo dục nghề nghiệp chính thức đi vào thực tiễn. Từ ...

Pháp luật về dạy nghề ở Việt Nam - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trần Thị Thu Hà Pháp Luật Về Dạy Nghề Ở Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trần Thị Thu Hà Pháp Luật Về Dạy Nghề Ở Việt Nam Chuyên Ngành: Lý Luận Và Lịch ...