Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xem tất cả 119 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14

Capex/sales 0.67 0.83 0.55 0.92 0.53 0.70 %sales 0.26 1.03 0.36 0.10 0.44 Tax 28.00% Growth in Sales 2010 30.00% Growth in Sales 2011 15.00% Growth in Sales 2012- 2014 13.00% Steady State Growth 5.00% Rwacc 11.29% Ri 12.23% kd 6.50% Terminal Value 24,316,396.14 PV of Terminal Value 14,243,558.31 ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 13 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 13

PHỤ LỤC 1:TÍNH β CỦA CÁC CÔNG TY TĂNG TRƯỞNG PHỤ LỤC 1.1: β CỦA CTCP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT Date Pi Pm Ri Rm Rf Ri- Ri Rm- Rm (Ri- Ri ) (Rm- Rm ) (Rm- Rm ) 2 1/4/2010 85 508.2 6.25 1.03 5 2.635 0.2925 0.7707375 0.08555625 1/3/2010 80 503 2.56 3.31 5 -1.055 ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 12 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 12

1.4. Tăng quy mô thị trường Thị trường tăng về lượng sẽ dẫn đến những biến đổi về chất. Rõ ràng đối với định giá, việc có nhiều công ty niêm yết sẽ là tăng cơ hội và khả năng sử dụng những phương pháp định giá khác ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 11 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 11

- Đối với các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh: Các công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh thường sử dụng phần lớn lợi nhuận của mình để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy việc ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 10 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 10

Nghiệp đó. Một số doanh nghiệp có nộp đầy đủ, chính xác thông tin nhưng lại công bố chậm trễ đem đến chậm trễ trong việc phân tích định giá khi các số liệu chưa được cập nhật kịp thời, dẫn đến lúc có số liệu để định ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 9 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 9

3.2. Định giá cổ phiếu theo mô hình P/E P 0 = P/E x EPS Trong đó: P/E: Thị giá/ thu nhập cổ phiếu EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Bảng 4: P/E ngành của các công ty cần định giá Mã CK Ngành P/E ngành FPT Phần mềm & dịch vụ máy tính 12.48 HPG ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 8 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 8

Biểu đồ 6: Biến động lãi suất năm 2009 (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước). 1.1.4. Thâm hụt ngân sách Theo Tổng cục thống kê, thâm hụt ngân sách năm 2009 bằng 7% GDP, cao hơn đáng kể so với mức thâm hụt năm 2008 (7%) và năm 2007 (5,5%). Thâm hụt ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 7 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 7

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM‌‌ I. GIỚI THIỆU CÁC CÔNG TY TĂNG TRƯỞNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 6 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 6

Tốc độ tăng trưởng cổ tức được giả định là bằng với tốc độ tăng trưởng thu nhập và được tính bằng công thức: g = ROE x RE Với RE là phần trăm lợi nhuận để lại để tái đầu tư RE = 1 - tỷ lệ chia cổ tức = 1 - D 1 / EPS 1 * ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 5 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 5

Tính, có niềm tin nhất quán, có ấn tượng và cảm nhận tốt về sản phẩm về công ty. (3) Văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp, góp phần tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp. Có ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 4 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 4

1.1.2. Môi trường pháp luật Môi trường pháp luật cũng là yếu tố cơ bản gây tác động tới thị trường chứng khoán. Các cơ quan Chính phủ tác động tới thị trường chứng khoán bằng luật. Chẳng hạn, những quy định về giá cả dịch ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 3 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 3

3.2. Về ban lãnh đạo Để điều hành một doanh nghiệp thành công, ban lãnh đạo doanh nghiệp phải là những người có tâm huyết, gắn bó với doanh nghiệp, nhất là những lúc mà doanh nghiệp phải trải qua những giai đoạn phát triển khó khăn. ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 2 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 2

Vì vậy, em đã chọn đề tài "Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của ...

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 1 thumb

Phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Tài Chính Ngân Hàng Chuyên Ngành Tài Chính Quốc Tế Đề Tài: Khóa Luận Tốt Nghiệp Phân Tích Và Định Giá Cổ Phiếu Của Các Công Ty Tăng Trưởng Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Sinh Viên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số