Các Hoạt Động Du Lịch Mạo Hiểm Được Du Khách Tham Gia

Tượng khách Tây Âu (Đức, Hà Lan), tiếp đó là Châu Mỹ (26,8%). Ngoài ra cũng có một số khách du lịch đến từ các khu vực châu Đại Dương như Úc, New Zeland. Có thể các khách này đến từ các quốc gia phát triển và có đời sống cao, ...

Thực Tiễn Tổ Chức Và Khai Thác Du Lịch Mạo Hiểm

Người ngày càng tiến lên tầm cao mới, đời sống ngày càng được cải thiện dẫn dến nhu cầu đi du lịch ngày càng nhiều, và xu hướng du lịch tìm về thiên nhiên thưởng ngoạn, giải trí, thử thách lòng can đảm đang trở thành mốt trong ...

Nguyên Tắc Phát Triển Sản Phẩm Du Lịch Mạo Hiểm

Chú trọng vào mục đích khám phá, vượt qua những khó khăn, thử thách, điều kiện khắc nghiệt để đạt được cảm giác mạo hiểm còn du lịch thể thao – mạo hiểm, ngoài mục đích trên còn hướng vào các hoạt động mang tính thể thao ...