Quản lý kiểm tra nội bộ hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - 14

Phụ lục 2 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KTNB CỦA HT CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN (Dành cho: Cán Bộ Phòng GD; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng và Tổ phó tổ chuyên môn, Giáo viên, Nhân ...

Quản lý kiểm tra nội bộ hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn - 13

17. Đào Vĩnh, (1981), Việc dự giờ của người quản lý trường học . 18. Nguyễn Thị Bích Yến, (2005), "Hiệu trưởng quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trên lớp", Tạp chí giáo dục. II. Tài liệu tiếng Anh 19. Airasian, P.M. ...

Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18,