Ý Nghĩa Của Kháng Nghị Phúc Thẩm Vụ Án Hình Sự

Thực tiễn kháng nghị phúc thẩm VAHS cho thấy, sự không phù hợp của hình phạt được thể hiện ở chỗ: Hình phạt nặng trong khi hành vi phạm tội của bị cáo ít nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ ...

Hậu Quả Của Việc Kháng Nghị Phúc Thẩm Hình Sự

Phạm. Tuy nhiên, đó mới chỉ là quy định đơn phương của ngành Kiểm sát, nên trong thực tế xét xử có khá nhiều trường hợp chưa có sự hiểu thống nhất giữa Toà án và VKS trong việc nhận xét, đánh giá vi phạm của Toà án sơ thẩm ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí