Các Nội Dung Của Hoạt Động Áp Dụng Hình Phạt Của Tòa Án

Điều này cho thấy, thực chất của áp dụng hình phạt thể hiện đường lối xử lý vụ án hình sự trên thực tế, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Thông qua đó cũng thể hiện tính tùy nghi trong áp dụng hình phạt, Tòa án khi nghiên cứu ...