Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Tại Công Ty Pvoil Hà Nội.

Luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác để thực hiện các hoạt động kinh doanh: cho thuê mặt bằng quảng cáo tấm lớn tại hệ thống các cửa hàng xăng dầu, trực thuộc công ty, cửa hàng tiện ích tại các CHXD. Công ty cổ phần xăng dầu ...

Kế Toán Tscđ Theo Quy Định Của Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

F. Trình bày trên báo cáo tài chính Theo VAS 21, mục đích của BCTC là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo tính chính xác, minh bạch, theo VAS 03 và VAS 04 khi ...