Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã tỉnh Sơn La

Xem tất cả 105 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 12

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 12

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Khoi luong N 30 50 75 58.67 9.463 Khoi luong P2O5 30 400 500 441.67 29.605 Khoi luong K2O 30 10 15 12.07 1.999 Khoi luong PHAN CHUONG 30 5000 7000 5683.33 759.802 Khoi luong THUOC BVTV 30 10 12 11.27 .980 Valid N (listwise) 30 Chiềng Sơ Descriptive ...

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 11

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 11

Khó khăn: . 20. Ông (bà) mong muốn được nhà nước hỗ trợ những gì: Vốn:  Giống:  Vật tư:  Biện pháp kỹ thuật:  21. Các chương trình, chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho sản xuất nhãn mà Ông (bà) biết: . . 22. Ý kiến ...

Thông Tin Chi Tiết Về Hộ Sản Xuất Nhãn

Thông Tin Chi Tiết Về Hộ Sản Xuất Nhãn

Phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, từ các số liệu thu thập được qua các hộ nông dân, các phòng ban của huyện tôi rút ra một số kết luận: Nhãn khá dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật quá cao, là loại hoa quả sạch ...

Sản Lượng Và Giá Bán Nhãn Bình Quân Tại Các Xã Điều Tra

Sản Lượng Và Giá Bán Nhãn Bình Quân Tại Các Xã Điều Tra

Là 36.281.264 đồng/ha, xã Nà Nghịu có mức chi phí sản xuất thấp nhất 35.354.313 đồng/ha. Tổng chi phí sản xuất nhãn trung bình trên 1 ha là gần 36 triệu đồng. Qua điều tra các nông hộ và phân tích số liệu ta có sản lượng và giá bán ...

Tình Hình Sâu Bệnh Hại Nhãn Tại Các Hộ Điều Tra

Tình Hình Sâu Bệnh Hại Nhãn Tại Các Hộ Điều Tra

Vùng điều tra Loại phân bón Số lần bón trong 1 năm (lần) Thời điểm bón trong năm Lượng bón cho 1 ha /năm (kg) Lượng bón trung bình (kg) Lân 2 - 3 - 4 - 5 Tháng 2, 3 400-450-500 441,67 Kali 1 - 2 Tháng 3, 4 10-12-13-15 12,10 Phân chuồng 1 Tháng 8 5000-6000- ...

Nghiên Cứu, Phân Tích Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Phát Triển Cây Nhãn Tại Huyện

Nghiên Cứu, Phân Tích Một Số Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Phát Triển Cây Nhãn Tại Huyện

Toàn Thắng, Phúc Vinh (xã Nà Nghịu); Hưng Lộc (xã Chiềng Khương); Tiên Cang (xã Chiềng Cang). Sản xuất nhãn theo quy trình VietGAP bảo đảm được năng suất, chất lượng và mẫu mã quả nhãn, được thị trường ưa chuộng, bán được giá cao ...

Thực Trạng Sản Xuất Và Tiêu Thụ Nhãn Trên Địa Bàn Huyện Sông Mã

Thực Trạng Sản Xuất Và Tiêu Thụ Nhãn Trên Địa Bàn Huyện Sông Mã

- Đánh giá hiệu quả sản xuất cây nhãn tại các hộ điều tra. - Những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã. - Mục tiêu và một số giải pháp phát triển cây nhãn trên địa bàn huyện Sông ...

Đánh Giá Chung Về Địa Bàn Nghiên Cứu

Đánh Giá Chung Về Địa Bàn Nghiên Cứu

2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội * Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Theo thống kê từ năm 2016 đến nay, huyện Sông Mã đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt gần 10%, tổng ...

Nghiên Cứu Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Nhãn

Nghiên Cứu Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Nhãn

Bằng cách hoà ra nước rồi tưới xung quanh tán cây. Sau khi xử lý phải tưới nước đẫm gốc liên tục 7 ngày và sau 25 - 35 ngày cây sẽ nhú mầm hoa đồng loạt tuỳ theo điều kiện thời tiết. Ở miền Bắc, sử dụng chất điều tiết sinh ...

Tình Hình Sản Xuất Và Tiêu Thụ Nhãn Trên Thế Giới

Tình Hình Sản Xuất Và Tiêu Thụ Nhãn Trên Thế Giới

Đồng thời cũng ít kén đất hơn.Hiện nay có nhiều giống khác nhau như: nhãn trơ cùi cùi rất mỏng, nhãn nước nhiều nước, nhãn xuồng cơm vàng, Nhãn lồng Hưng Yên, Nhãn tiêu da bò… 1.1.2.2. Giá trị dinh dưỡng Giá trị dinh dưỡng trong 100 g ...

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 2

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 2

TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Tên tác giả: Bùi Hoàng Dũng 2. Tên luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 3. Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 8 62 01 16 4. Cơ sở ...

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Bùi Hoàng Dũng Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Phát Triển Cây Nhãn Tại Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - 2019 Đại Học Thái Nguyên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số