Liên Quan Giữa Tuổi Và Kết Quả Phục Hồi Sau 6 Tuần

3.3. Mối liên quan trong thời gian tập luyện Bảng 3.12. Liên quan giữa tuổi và kết quả phục hồi sau 6 tuần Nhóm tuổi Kết quả p Tốt và trung bình Kém  60 15 (100%) 0 > 60 37 (78,7%) 10 (22,3%) Tổng số 52 10 62 Nhận xét: Tuổi của bệnh nhân có ...

Phân Bố Đối Tượng Nghiên Cứu Theo Nhóm Tuổi Và Giới

. Khi người bệnh có thể thực hiện được một phần vận động những chưa hết tầm vận động bình thường, họ cần người khác trợ giúp một phần, hoặc hướng dẫn họ dùng bên lành trợ giúp bên liệt vận động để thực hiện nốt ...

Thu Thập Số Liệu Theo Nội Dung Của Mẫu Bệnh Án Nghiên Cứu

Tai biến mạch máu não càng nặng thì sự phục hồi về chức năng trong sinh hoạt hàng ngày càng khó khăn [46]. Nakayma H và cộng sự khi nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi tới kết quả phục hồi của tai biến mạch máu não thấy rằng mức độ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số