Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định

Xem tất cả 87 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 10 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 10

Nguồn vốn 3. những quan điểm về quản lý nghề cá và nguồn lợi hải sản - Sản lượng đánh bắt so với 5 năm trước như thế nào (tăng, giảm bao nhiêu %, nguyên nhân)? 1. Lớn hơn % 2. Bằng  3. Nhỏ hơn % Tại sao? - Anh (chị) gặp phải ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 9 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 9

13. Đoàn Xuân Nhân, 2009. Đánh giá hiệu quả sản xuất nghề lưới kéo và lưới vây ven bờ tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. 14. Hoàng Trọng Oanh, 2008. Đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề câu cá ngừ đại dương tại công ty TNHH Việt Tân. 15. ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 8 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 8

Năng suất (kg/mẻ) Từ bảng 3-16 và đồ thị ở hình 3-5 cho thấy năng suất đánh bắt trung bình trên một mẻ câu của ba tỉnh Bình Định Phú Yên và Khánh hòa là tương đối đồng đều. Chỉ số này chính tỏ nghề câu cá ngừ đại dương, ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 7 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 7

Của nghề câu cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định là 79,87%, các loài cá khác chỉ chiếm 20,13% trong tổng sản lượng thu được. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình về sản lượng của hai đối tượng cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng của ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 6 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 6

Nghè câu cá ngừ đại dương chỉ có ở Huyện Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn. Trong hai địa phương này thì nghề câu cá ngừ đại dương cũng chỉ tập trung ở huyện Hoài Nhơn. Số lượng tàu câu cá ngừ đại dương của tình Bình Định ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 5 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 5

Nghiệp phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. - Sử dụng các số liệu của các công trình nghiên cứu, dự án liên quan đến nghề khai thác cá ngừ ở biển Đông và biển Viẹt Nam. Các tài liệu ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 4 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 4

17 50 ÷ 70m cũng đã được Nguyễn Long (2005) khẳng định khi nghiên cứu về nghề câu vàng cá ngừ đại dương. 1.3.5. Đặc điểm sinh học cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) Trong khi người ta cho rằng cá ngừ mắt to là cá ngừ phân bố trung gian ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 3 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 3

8/2003 khi đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu Hải sản tham quan tại đây cho thấy, mỗi chuyến biển hoạt động của đội tàu làm nghề câu tay cá ngừ vây vàng từ 5 ÷ 7 ngày cho năng suất khai thác bình quân từ 3 ÷ 5 con cá ngừ vây vàng/1 ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 2 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 2

MỞ ĐẦU Nghề khai thác cá ngừ đại dương của Việt Nam còn rất non trẻ so với các nước phát triển khác trên thế giới, công nghệ đánh bắt và bảo quản thô sơ theo phương thức truyền thống là chủ yếu nên chất lượng sản phẩm khai ...

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 1 thumb

Đánh giá hiệu quả kinh tế nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Nha Trang Trần Nam Chung Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Nghề Câu Cá Ngừ Đại Dương Ở Tỉnh Bình Định Chuyên Ngành: Khai Thác Thủy Sản Mã Số: 60.62.80 Luận Văn Thạc Sĩ Cán Bộ Hướng Dẫn: Ts. Phan ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số