Kết Quả Kinh Doanh Của Chi Nhánh Giai Đoạn 2009 - 2011:

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 2.1. Khái quát về Ngân hàng Á Châu – CN Huế: 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển: Mạng lưới kênh phân phối của Ngân hàng ACB gồm 84 ...

Thông Tin Về Thời Gian Khách Hàng Đã Sử Dụng Sản Phẩm Acb:

Tương đối lớn, nhưng doanh số dư nợ còn thấp trong tổng nguồn huy động. Sử dụng vốn của Chi nhánh chỉ là cho vay, đối tượng cho vay chủ yếu là thành phần kinh tế Nhà nước dẫn đến thu nhập từ các hoạt động này vẫn còn thấp. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí