Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Xem tất cả 66 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 8 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 8

DTI6

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 7 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 7

- Mạnh dạn đề bạt bổ nhiệm, trao cơ hội cho những nhân viên trẻ có trình độ, có tài, năng động và quyết đoán trong công việc. Hạn chế bổ nhiệm những nhân viên thiếu năng lực, thụ động trong công việc nhưng lại có mối quan hệ ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 6 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 6

- Ngân hàng chưa thể đa dạng hóa được các nguồn tuyển dụng nhân sự của mình nhằm tận dụng, tìm kiếm nhân tài từ bên ngoài hoặc từ các đối thủ cạnh tranh nhằm giúp nâng cao chất lượng NNL cho ngân hàng, có được những nhân viên ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 5 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 5

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Thu nhập trung bình đầu người (Triệu/người/tháng) 15.17 15.17 14.08 14.00 15.00 14.26 Nguồn: Khối Quản trị Nguồn Nhân lực ACB 2.2.5.3. Phúc lợi và các khoản trợ cấp đãi ngộ tài chính và phi tài chính Qua khảo sát ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 4 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 4

Năng cao nhằm theo kịp đà phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Cạnh tranh sắp tới trong ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ ngân hàng, chính là cạnh tranh về quản trị trong công nghệ. Đây cũng là lý do để các ngân hàng ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 3 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 3

Khoản lương bổng đãi ngộ gián tiếp về mặt tài chính. Phúc lợi bao gồm hai phần chính: - Phúc lợi theo luật pháp quy định, bao gồm :  Các loại bảo hiểm xã hội: là các khoản trợ cấp ốm đau bệnh tật, trợ cấp tai nạn lao động, ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 2 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 2

Quản trị Nguồn Nhân lực hiện diện khắp mọi phòng ban. Bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền và vì thế đều phải quản trị Nguồn Nhân lực – nghĩa là phải hoạch định, tồ chức, lãnh đạo và kiểm tra lực ...

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 1 thumb

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Á Châu - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hồ Chí Minh Hoàng Thị Kiều Oanh Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Nguồn Nhân Lực Tại Ngân Hàng Tmcp Á Châu Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh ( Hướng Nghề Nghiệp) Mã Số: 60340102 Luận Văn ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số