Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh Huế

Xem tất cả 82 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 10

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 10

GIỮA CÁC NHÓM CÓ SỐ NGÂN HÀNG GIAO DỊCH KHÁC NHAU Ranks Số ngân hàng đã giao dịch N Mean Rank Hài lòng 1 ngan hang 28 68.61 2 ngan hang 59 86.72 Tu 3 ngan hang tro len 63 68.06 Total 150 Test Statistics a,b Hài lòng Chi-square 8.307 df 2 Asymp. Sig. .016 Giá trị khoảng ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 9

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 9

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ĐỐI VỚI THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 320.527 df 3 Sig. .000 Communalities Initial Extraction Khách hàng hài lòng với dịch vụ tín dụng ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 8

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 8

Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 3.273 16.366 16.366 3.273 16.366 16.366 2.966 14.831 14.831 2 2.919 ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 7

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 7

Hình SERVPERF để điều chỉnh, bổ sung thêm để mô hình phù hợp với thực tế, giúp đánh giá chính xác nhất chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng. Qua kết quả phân tích đối với các nhân tố tác động và tình hình thực tiễn tín ...

Giá Trị Trung Bình Về Sự Hòa Lòng Của Khách Hàng

Giá Trị Trung Bình Về Sự Hòa Lòng Của Khách Hàng

Trong ba biến thuộc nhân tố Sự cảm thông, chỉ có biến "Nhân viên tín dụng hiểu được những nhu cầu của khách hàng" là có GTTB nhỏ hơn 3,4 tức là nằm trong khoảng Trung lập còn hai biến còn lại đều có GTTB nằm trong khong Hài lòng. Nhìn ...

Hệ Số Cronbach’S Alpha Các Nhân Tố Chất Lượng Dịch Vụ

Hệ Số Cronbach’S Alpha Các Nhân Tố Chất Lượng Dịch Vụ

Có nhân viên phụ trách, email liên lạc, đường dây nóng -,763 Thời gian giao dịch thuận tiện cho khách hàng ,724 Eigenvalue 3,273 2,919 2,431 2,287 2,201 1,172 1,107 Phương sai trích lũy tiến 16,366 30,961 43,118 54,553 65,560 71,421 76,955 (Nguồn: Xử lý số ...

Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Nhtmcp Đông Á Chi Nhánh Huế

Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân Tại Nhtmcp Đông Á Chi Nhánh Huế

Trong 3 năm vừa qua, chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.  Doanh thu Tổng doanh thu của chi nhánh năm 2012 đạt 35388 triệu đồng, tăng 8071 triệu đồng so với năm 2011, tương ứng tăng 29,55%. Sang năm 2013, doanh thu chi nhánh ...

Một Số Mô Hình Đo Lường Chất Lượng Dịch Vụ

Một Số Mô Hình Đo Lường Chất Lượng Dịch Vụ

Sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ là hai khái niệm phân biệt nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chất lượng dịch vụ là khái niệm khách quan, mang tính nhận thức. Trong khi đó, sự hài lòng là kết hợp của thành ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 2

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 2

2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân. Đánh giá tình hình tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng. Đo lường, đánh giá chất lượng tín dụng khách hàng ...

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 1

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 1

Để Hoàn Thành Bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Này, Ngoài Sự Cố Gắng Nỗ Lực Của Bản Thân, Em Xin Gửi Lời Cám Ơn Chân Thành Nhất Đến Các Thầy Giáo, Cô Giáo Trong Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế Đă Hết Ḷng Giảng Dạy, D́u Dắt ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top