Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Vốn Lưu Động .


trong khi thời hạn thu nợ chỉ có 30 ngày. Điều này cho thấy công ty đang bị khách hàng chiếm dụng vốn. Vốn không được quay vòng, đưa vào quá trình sản xuất, làm cho tình hình kinh doanh trở nên không hiệu quả và thua lỗ.

Đối với hàng tồn kho: Tình hình quản lý và sử dụng hàng tồn kho chưa hiệu quả, số ngày lưu kho ngày tăng qua các năm. Năm 2013, lượng hàng tồn kho là 6.543.200.311 đồng, số ngày bình quân một vòng quay hàng tồn kho là 41,77 ngày/vòng. Việc lưu kho cũng là nguyên nhân phát sinh các chi phí không nên có cho doanh nghiệp, gián tiếp tạo ra tình trạng kinh doanh thua lỗ.

Đối với tình hình kinh doanh: Doanh thu tăng hàng năm, nhưng chi phí lại bỏ ra quá cao do việc sử dụng lao động không hợp lý, dẫn đến công ty bị lỗ liên tiếp hai năm gần đây. Năm 2013, mặc dù đã cải thiện tình hình kinh doanh nhưng công ty vẫn bị lỗ

749.490 398 đồng. VLĐ sử dụng không tạo ra lợi nhuận doanh nghiệp.


3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động.

Vốn là điều kiện tiên quyết không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường ngày nay. Do đó, việc chủ động xây dựng, huy động, sử dụng VLĐ là biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch và sử dụng vốn của doanh nghiệp là hoạt động hình thành nên các dự định về tổ chức các nguồn tài trợ nhu cầu VLĐ của công ty và sử dụng chúng cho hiệu quả. Sau đây là một số đề suất nhằm nâng cao hiệu quả quản trị VLĐ ở doanh nghiệp.

Đối với lượng vốn bằng tiền mặt tại quỹ: Tăng cường công tác quản lý vốn bằng tiền, có biện pháp sử dụng vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi: Công ty lập kế hoạch thu chi tiền mặt, xác định lượng tiền dự trữ hợp lý, không để lượng tiền nhàn rỗi nhiều, phải nhanh chóng đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, tăng số vòng quay vốn. Công ty có thể áp dụng mua hàng trả tiền sớm hưởng chiết khấu, giảm giá, trả bớt các khoản nợ.

Đối với khoản phải thu: Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang tài liệu này.


Công ty cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kỹ khả năng thanh toán của họ. Hợp đồng luôn phải quy định chặt chẽ về thời gian, phương thức thanh toán và hình thức phạt khi vi phạm hợp đồng.

Phân tích hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty TNHH Jadeluck - 13

Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra các khách hàng đang nợ về số lượng và thời gian thanh toán, tránh tình trạng khoản thu rơi vào tình trạng khó đòi.

Công ty nên áp dụng các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và hạn chế vốn bị chiếm dụng như chiết khấu thanh toán và phạt vi phạm quá thời hạn thanh toán.

Khi mua hàng hoặc thanh toán trước, thanh toán đủ phải yêu cầu lập các hợp đồng bảo hiểm tài sản mua nhằm tránh thất thoát, hỏng hóc hàng hóa dựa trên nguyên tắc “ giao đủ, trả đủ” hoặc các chế tài áp dụng trong ký kết hợp đồng.

Đối với hàng tồn kho: Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho.


Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh trên cơ sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lượng theo từng tháng, quý. Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập về. Nếu hàng kém chất lượng thì phải đề nghị người bán đền bù, tránh thiệt hại cho công ty.

Thường xuyên theo dòi biến động của thi trường hàng hóa. Từ đó dự đoán và quyết định điều chỉnh kịp thời việc nhập khẩu và lượng hàng hóa trong kho trước sự biến động của thị trường. Đây là biện pháp rất quan trọng để bảo toàn vốn của công ty.

Những vật tư, hàng hóa tồn đọng lâu ngày do kém phẩm chất hay không phù hợp với nhu cầu sử dụng công ty cần chủ động giải quyết. Công ty cần có biện pháp quản lý giá thành, thiết lập mạng lưới nhà cung cấp có uy tín, khả năng đáp ứng nhu cầu mọi nơi, mọi lúc. Điều này giúp giảm chi phí kho, chi phí bảo quản, giảm ứ đọng hàng tồn kho mà vẫn cung cấp đầy đủ số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, công ty cần phải giữ một lượng hàng tồn kho phù hợp, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo cơ hội tăng doanh thu.

Đối với tình hình kinh doanh đang giảm xút và thua lỗ: Công ty cần có các biện pháp tăng doanh thu, và xử dụng chi phí hợp lý, tránh lãng phí.


Việc tăng doanh thu cũng giúp công ty tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty nên Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa, bằng các biện pháp marketing, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, có các chính sách khuyến khích tiêu thụ như khuyến mãi, giảm giá đối với khách hàng mua khối lượng lớn và khách hàng thường xuyên. Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Mở rộng quy mô sản xuất, phân phối hàng hóa. Tìm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ.

Đối với các khoản chi phí có xu hướng tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận công ty, tác động xấu đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động: Công ty nên Giảm thiểu chi phí kinh doanh, giảm phí tổn vận tải thông qua việc quản lý tốt sự vận động của hàng hóa từ nguồn hàng tới nơi tiêu dùng. Lựa chọ phương tiện vận tải phù hợp, tổ chức tốt công tác bốc dỡ hai đầu. Giảm chi phí bảo quản, hao hụt hàng hóa, kiểm tra số lượng chất lượng hàng để hạn chế hao hụt, mất mát. Thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất trong bảo quản sử dụng hàng hóa, tài sản doanh nghiệp. Giảm chi phí quản lý thông qua tinh giản bộ máy quản lý, giảm chi phí tiếp khách tới mức có thể, giảm chi phí các cuộc họp…

Ngoài ra, có nhiều biện pháp cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả xử dụng VLĐ mà công ty có thể xử dụng như sau:

Xác định chính xác nhu cầu VLĐ của công ty.


Định kỳ phải kiêm kê đánh giá lại toàn bộ vật tư hàng hóa, tiền và các khoản phải thu để xác định số vốn lưu động hiện có. Trên cơ sở đó đối chiếu với sổ sách để có hướng điều chỉnh hợp lý.

Tính toán tương đối chính xác nhu cầu vốn lưu động cho năm kế hoạch cũng như có kế hoạch sử dụng vốn đó. Công ty phải phân tích chính xác các chỉ tiêu tài chình kỳ trước, những biến động chủ yếu trong VLĐ, mức chênh lệch giữa các kỳ phân tích để xác định nhu cầu VLĐ kỳ kế tiếp.

Dựa trên nhu cầu VLĐ đã xác định, lập kế hoạch huy động vốn: xác định khả năng tài chính hiện tại của công ty, số vốn còn thiếu, so sánh chi phí huy động vốn từ các nguồn tài trợ để lựa chọn kênh huy động vốn phù hợp, kịp thời, tránh tình trạng thừa vốn, gây lãng phí hoặc thiếu vốn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời hạn chế rủi ro có thể xảy ra.


Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và VLĐ nói riêng một cách hợp lý và linh hoạt.

Công ty nên linh hoạt tìm các nguồn tài trợ với lãi suất phù hợp. Một số nguồn công ty có thể xem xét huy động như:

Vay ngân hàng: trong những năm gần đây, đứng trước nhu cầu đòi hỏi về vốn thì đây là nguồn cung cấp vốn quan trọng. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực chất là vốn bổ sung chứ không phải nguồn vốn thường xuyên tham gia và hình thành VLĐ. Tuy nhiên, để huy động vốn từ ngân hàng công ty cần phải xây dựng các phương án kinh doanh, các dự án khả thi trình lên ngân hàng, đồng thời phải thanh toán nợ gốc và lãi đúng hạn, xây dựng lòng tin ở ngân hàng.

Nguồn vốn liên doanh, liên kết: đây chính là hình thức hợp tác, qua đó doanh nghiệp không những tăng vốn cho hoạt động mà còn học tập được kinh nghiệm quản lý, tiếp thu tiến bộ khoa học và chuyển giao công nghệ.

Vốn chiếm dụng: thực chất là các khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, các khoản phải trả khác. Đây không được coi là nguồn vốn huy động chính nhưng khi sử vốn khoản vốn này công ty không phải trả chi phí sử dụng, tuy nhiên không vì thế công ty lạm dụng nó. Đây chỉ là nguồn vốn mà công ty chỉ có thể chiếm dụng tạm thời.

Để có thể huy động đầy đủ, kịp thời và chủ động vốn trong kinh doanh công ty cần thực hiện các biện pháp sau:

Xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trường và môi trường kinh doanh của từng thời kỳ.

Tạo niềm tin cho những nơi cung ứng vốn bằng cách nâng cao uy tín của công ty: ổn định và hợp lý hóa các chỉ tiêu tài chính, thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

Tổ chức việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển VLĐ.


Thực hiện phương châm khách hàng là thượng đế, áp dụng chính sách ưu tiên về giá cả, điều kiện thanh toán, phương tiện vận chuyển đối với các đơn vị mua, gia công hàng nhiều, thường xuyên hay có khoảng cách vận chuyển xa.


Tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường.

Có các biện pháp phòng ngừa rủi ro có thể xảy ra.


Khi đã kinh doanh, công ty cần nhận thức được rằng mình luôn sẵn sàng đối phó với mọi sự biến đổi, biến động phức tạp có thể xảy ra bất cứ lục nào. Những rủi ro bất thường trong kinh doanh như: nền kinh tế lạm phát, giá cả thị trường tăng lên…mà nhà quản lý không lường hết được. Vì vậy, để hạn chế phần nào rủi ro xảy ra, công ty phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khi vốn kinh doanh nói chung và VLĐ nói riêng bị hao hụt, công ty có thể có ngay nguồn bù đắp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, bao gồm các biện pháp như:

Mua bảo hiểm hàng hóa với hàng hóa đang đi đường cũng như hàng lưu kho.

Trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho.


KẾT LUẬN.

Trong nền kinh tế hiện nay sự phát triển của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng, đặc biệt trong ngành may mặc là rất quan trọng. Nhưng có bền vững hay không là do công tác quản lý điều hành mỗi doanh nghiệp. Trong đó quản lý và sử dụng vốn lưu động có hiệu quả và bảo toàn vốn lưu động cũng là vấn đề cần thiết trong quản lý tài chính hiện nay khi doanh nghiệp tự quản lý vốn của mình. Tuy nhiên trong tình trạng và điều kiện hiện nay, việc sản xuất kinh doanh cũng như bảo tồn vốn của các doanh nghiệp hết sức khó khăn do tính cạnh tranh của thị trường.

Theo cái nhìn chung, quy mô sản xuất của công ty TNHH Jadeluck chưa phải là lớn. Lợi ích trước mắt của công ty chưa có, nhưng nếu trong thời gian tới công ty theo đuổi lơi ích lâu dài và quản trị hiệu quả các khoản mục trong công ty thì công ty sẽ đảm bảo sự tích lũy đủ lực và điều kiện tiến xa hơn, phát triển hiệu quả, ổn định, bề vững.

Qua khảo sát và việc phân tích ta thấy hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của công ty qua các năm không ổn định, biến động thất thường, điều này là chưa tốt. Công ty quản trị các khoản mục như hàng tồn kho, các khoản phải thu đặc biệt là các khoản phải thu khác đang có xu hướng tăng cao. Công ty còn nắm giữ tiền quá nhiều ở công ty. Mặc dù đáp ứng khả năng thanh toán của công ty, nhưng khoản tiền này đã khiến công ty mất đi lượng chi phí lớn cho việc nắm giữ. Công ty cần xem xét và có các biện pháp sử dụng khoản tiền này hiệu quả, đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận cho công ty. Tình hình tài chính công ty cũng như hiệu quả quản trị VLĐ đang có dấu hiệu xấu, cần được cải thiện.

Sau những kiến nghị và giải pháp đề ra để giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng hiệu quả VLĐ tại công ty TNHH Jadeluck. Trong thời gian khảo sát thực tế và kiến thức đã học, em xin đề xuất một số ý kiến chủ yếu sau nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng VLĐ như sau:

Tăng cường công tác quản lý VLĐ, doanh thu và chi phí.

Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính.

Kế hoạch hóa nguồn vốn.


Sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất.


Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Jadeluck và qua việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Ta thấy được vai trò, tầm quan trọng và tác dụng của việc quản lý và sử dụng vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định đúng đắn, giảm thiểu rủi ro kinh doanh.Sách:

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Pgs.Ts. Phạm Tá Dược( 2012): “Phân tích hoạt động kinh doanh”, nhà xuất bản thống kê.

Ts. Phan Đình Nguyên( 2013) : “ Tài chính doanh nghiệp”, nhà xuất bản tài chính.

Trang web:

http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van/

http://tailieu.vn/doc/de-tai-phan-tich-hieu-qua-su-dung-von/93

Xem tất cả 124 trang.

Ngày đăng: 30/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí