Thông Tin Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Lực Cạnh Tranh


Phụ lục 10: Phiếu khảo sát chính thức

Kính chào Quý Anh/Chị

Hiện chúng tôi đang nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre”. Chúng tôi rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu để trả lời các câu hỏi trong phiếu này, nhằm giúp chúng tôi có thêm thông tin đánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay. Xin các Anh/Chị đánh dấu (X) vào các ô, với quy ước: (1): Rất không đồng ý; (2): Không đồng ý; (3): Chấp nhận vừa phải; (4): Đồng ý; (5): Hoàn toàn đồng ý

I. THÔNG TIN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH


STT

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

Mức độ đồng ý

I. Năng lực Marketing

1

2

3

4

5

1

Hoạt động marketing trong doanh nghiệp Anh/Chị luôn đáp ứng nhu

cầu, thị hiếu khách hàng.


2

Doanh nghiệp Anh/Chị luôn phản ứng tốt với đối thủ cạnh tranh.


3

Doanh nghiệp Anh/Chị có khả năng thích ứng tốt với biến động của môi

trường.


4

Chiến lược phát triển các hoạt động marketing du lịch của doanh nghiệp

Anh/Chị luôn phát huy hiệu quả.


5

Chất lượng mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng luôn đảm

bảo.


II. Thương hiệu

1

2

3

4

5

6

Thương hiệu của doanh nghiệp Anh/Chị được nhiều người biết đến.


7

Thương hiệu của doanh nghiệp Anh/Chị được xây dựng và quản lý bài

bản.


8

Thương hiệu của doanh nghiệp Anh/Chị đảm bảo niềm tin và cảm xúc

với khách hàng.9

Các thành phần chính trong thương hiệu của doanh nghiệp Anh/Chị (tên; biểu trưng, biểu tượng; đặc tính; khẩu hiệu; nhạc hiệu) rất thu hút

và dễ hiểu.


10

Thương hiệu doanh nghiệp Anh/Chị thân thiện với môi trường.


III. Năng lực tổ chức, quản lý

1

2

3

4

5

11

Doanh nghiệp Anh/Chị có bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, linh hoạt

tận dụng được các lợi thế của Bến Tre.


12

Việc bố trí sắp xếp và thay thế nhân sự tại doanh nghiệp Anh/Chị luôn

đảm bảo tốt cho các hoạt động dịch vụ.


13

Doanh nghiệp Anh/Chị tổ chức được các liên minh, hợp tác tốt với các

đối tác trong và ngoài tỉnh.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 308 trang tài liệu này.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre - 33STT

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

Mức độ đồng ý

14

Bộ máy tổ chức của doanh nghiệp Anh/Chị mang đặc trưng riêng về văn

hóa, con người và quê hương Bến Tre.


15

Các liên minh, liên kết luôn mang đến lợi ích cho doanh nghiệp

Anh/Chị về khách hàng và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.


IV. Trách nhiệm xã hội

1

2

3

4

5

16

Doanh nghiệp Anh/Chị nộp thuế đầy đủ.


17

Doanh nghiệp Anh/Chị đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao

động.


18

Doanh nghiệp Anh/Chị đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.


19

Doanh nghiệp Anh/Chị đảm bảo quyền lợi của khách hàng.


20

Doanh nghiệp Anh/Chị có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên

nhiên tốt.


V. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch

1

2

3

4

5

21

Các sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp luôn gắn liền

với các sản phẩm từ cây dừa.


22

Sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp rất phong phú, đa

dạng.


23

Các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp luôn đảm

bảo chất lượng và uy tín.


24

Sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp mang nét đặc trưng

riêng của du lịch sinh thái xứ dừa Bến Tre.


25

Các sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp Anh/Chị cung cấp thân thiện với

môi trường xanh của xứ dừa Bến Tre.


VI. Nguồn nhân lực

1

2

3

4

5

26

Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Anh/Chị đã qua đào tạo về kỹ thuật

và chuyên môn.27

Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Anh/Chị đảm bảo các kỹ năng cho hoạt động du lịch: nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, tận tình phục vụ khách

hàng,…


28

Chiến lược sử dụng và quản lý nhân viên trong doanh nghiệp Anh/Chị

rất hiệu quả.


29

Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Anh/Chị luôn được đào tạo, bồi

dưỡng kỹ năng và kiến thức.


VII. Cạnh tranh về giá

1

2

3

4

5

30

Giá mà doanh nghiệp anh chị xây dựng tương xứng với chất lượng sản

phẩm, dịch vụ cung cấp.


31

Giá các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp Anh/Chị luôn cạnh tranh so

với đối thủ.


32

Giá cả sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Anh/Chị luôn có mức chiết

khấu theo đối tượng, số lượng khách du lịch
STT

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

Mức độ đồng ý

33

Giá các sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp rất linh hoạt phù hợp với

nhu cầu và thu nhập của từng khách hàng.


VIII. Môi trường điểm đến – Cơ chế chính sách

1

2

3

4

5

43

Chính sách phát triển du lịch (chiến lược, tầm nhìn, quy hoạch) của địa

phương khuyến khích doanh nghiệp Anh/Chị phát triển.


35

Kinh phí đầu tư phát triển cho du lịch (cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực,

bảo vệ môi trường) của địa phương tốt cho doanh nghiệp Anh/Chị


36

Cơ chế quản lý du lịch (thuế, quản lý hành chính, giá cả dịch vụ) minh

bạch, rõ ràng thuận lợi cho doanh nghiệp Anh/Chị


IX. Môi trường điểm đến – Người dân địa phương

1

2

3

4

5

37

Sự hiếu khách của người dân địa phương địa phương thuận lợi cho

doanh nghiệp Anh/Chị.


38

Những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương thuận lợi cho

doanh nghiệp Anh/Chị.


39

Đặc tính của người dân địa phương (anh hùng trong chiến tranh và chân

chất, sáng tạo trong cuộc sống) thuận lợi cho doanh nghiệp Anh/Chị.


X. Môi trường điểm đến – Môi trường tự nhiên

1

2

3

4

5

40

Cảnh quan thiên nhiên đẹp bởi đặc trương của cây dừa, cồn và vùng

sông nước miệt vườn thuận lợi cho doanh nghiệp Anh/Chị.


41

Nước và không khí trong lành bởi những hàng dừa xanh thuận lợi cho

doanh nghiệp Anh/Chị.


42

Các di tích văn hóa - lịch sử mang đậm chất lịch sử, bản sắc văn hóa địa

phương thuận lợi cho doanh nghiệp Anh/Chị.II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH BẾN TRE


Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu sau đây? (Đánh dấu

(X) vào các ô thích hợp)

1. Rất không đồng ý

2. Không đồng ý.

3. Chấp nhận vừa phải.

4. Đồng ý.

5. Hoàn toàn đồng ý


STT

Đánh giá chung về các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của

doanh nghiệp du lịch Bến Tre

1

2

3

4

5

1

Hiệu quả của NLCT làm gia tăng khả năng mở rộng và phát triển thị phần

cho doanh nghiệp Anh/Chị.
2

Hiệu quả của NLCT làm gia tăng vị trí, hình ảnh trên thị trường cho

doanh nghiệp Anh/Chị.


3

Hiệu quả của NLCT làm gia tăng hiệu quả về mặt tài chính cho doanh

nghiệp Anh/Chị.


4

Hiệu quả của NLCT làm gia tăng sự ổn định và phát triển bền vững trong

tương lai cho doanh nghiệp Anh/Chị.III. THÔNG TIN CHUNG

1. Thời gian làm việc:

Từ 1- 3 năm Trên 3 năm – 5 năm

Trên 5 năm – 10 năm Trên 10 năm

2. Quy mô Doanh nghiệp:

Từ 1 – 50 người Trên 50 – 100 người

Trên 100 - 200 người Trên 200 người

3. Loại hình doanh nghiệp:

Công ty cổ phần Công ty TNHH

Doanh nghiệp nhân Cơ sở kinh doanh - khác


Xin chân thành cảm ơn quý anh (chị)!


Phụ lục 11: Danh sách doanh nghiệp khảo sát chính thức


STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre

Số 210B, Đại lộ Đồng Khởi, Phường PK, Tp. Bến Tre,

Tỉnh Bến Tre.

2

Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông

Số 200C, Hùng Vương, Phường 5, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

3

Công ty TNHH Du lịch - Thương mại

Nam Bộ

Số 116, Hùng Vương, Phường 3, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

4

Công ty TNHH Du lịch Sao Việt

Số 259D, Khu phố 4, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến

Tre.

5

Công ty TNHH Du lịch Nam Mekong

Số 38E, Đường Lạc Long Quân, An Thuận B, Mỹ

Thạnh An, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

6

Công ty TNHH MTV DLST Bảo Duyên

Số 28D, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

7

Công ty TNHH Khách sạn Việt Úc

Số 144, Hùng Vương, Phường 3, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

8

Công ty TNHH MTV TM-DV-DL

Truyền thuyết Mekong

Số 217C, Hùng Vương, Phường 5, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

9

Doanh nghiệp tư nhân Audio Sanh

Số 55, Phan Ngọc Tòng, Phường 2, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

10

Công ty TNHH MTV Du lịch Miền Tây

Ấp 6A, An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

11

Công ty TNHH DL-DV-TM Cồn Phụng

Ấp 6A, An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

12

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nhi

Ấp 6A, An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

13

Doanh nghiệp tư nhân Quê Dừa

Ấp 6A, An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

14

Công ty TNHH MTV Kim Thanh-

Mekong

Ấp 6A, An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

15

Công ty TNHH DV Du lịch Chợ Lách

Số 406/8, Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách,

Tỉnh Bến Tre.

16

Công ty TNHH TM-DV-DL An Nam

163, ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ

Cày, Tỉnh Bến Tre.

17

Công ty TNHH TM-DV-DL Du thuyền

Xoài (Du thuyền Mango Cruise)

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm,

Tỉnh Bến Tre.

18

Công ty TNHH TM-QC-DV-DL Ngân

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

19

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Sông Mê

Kông

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

20

Công ty TNHH MTV DLLH Sao Mai

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

21

Công ty TNHH TM Lô Hội

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

22

Trung tâm điều dưỡng người có công

tỉnh Bến Tre (Khu nghỉ dưỡng Mỹ An)

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

23

Công ty TNHH DLST Hải Vân (Vàm

Hồ)

Số 156D Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

24

Công ty TNHH MTV TM-DV-DL Mùa

Hè Việt

Số 3E1, Khu phố Mỹ Tân, Phường 7, Tp. Bến Tre,

Tỉnh Bến Tre.

25

Doanh nghiệp tư nhân du lịch, lò kẹo dừa

Nam Bộ

Ấp 3, xã Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

26

Doanh nghiệp tư nhân Mười Nở

Tổ 5, ấp Nhơn An, xã Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

27

Cơ sở du lịch Dừa Xanh

Ấp 2, xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

28

Cơ sở du lịch Hai Hồ

Ấp 2, xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

29

Cơ sở du lịch Xứ Dừa

Ấp 2, xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

30

Doanh nghiệp tư nhân Phú An Khang

Số 319, ấp Phú Lợi, xã Bình Phú, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Bến Tre.

31

Cơ sở du lịch Lan Vương 2

Ấp 2, xã Phú Nhuận, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

32

Forever Green resort

Ấp Phú Khương, Xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

33

Cơ sở du lịch Cồn Phụng

Ấp 10, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

34

Cơ sở du lịch Sông nước Miền Tây

52-53/18, Ấp 3, Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

35

Cơ sở du lịch Thảo Nhi

Ấp 1, Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

36

Cơ sở du lịch Phong Phú 2

Ấp 2, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

37

Doanh nghiệp tư nhân Bến Trúc

Ấp 3, Xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

38

Cơ sở du lịch Quê Dừa 1

Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

39

Cơ sở du lịch Quê Dừa 2

Ấp 2, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

40

Cơ sở du lịch Quê Dừa 3

Ấp Quới Hòa Tây, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành,

Tỉnh Bến Tre.

41

Cơ sở du lịch Hồng Vân

Ấp 1, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

42

Nhà hàng Hồng Vân

Ấp 3 (Cồn Qui), huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

43

Cơ sở du lịch Hồng Vân 2

Ấp 3, Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

44

Doanh nghiệp tư nhân Diễm Phượng

Ấp 10, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

45

Cơ sở du lịch Hảo Ái

Số 87/2, Ấp 2, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

46

Cơ sở du lịch An Khánh 1

Ấp 6A, Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

47

Cơ sở du lịch An Khánh 2

Ấp 5, Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

48

Doanh nghiệp tư nhân Quới An

Ấp 3, Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

49

Cơ sở du lịch Cồn Quy (Tư Bi)

Ấp 2, Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành,Tỉnh Bến Tre.

50

Cơ sở du lịch Tân Cồn Quy

Ấp 3, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

51

Doanh nghiệp tư nhân lịch xanh Phú Túc

Số 144A/1, Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Túc, huyện Châu

Thành, Tỉnh Bến Tre.

52

Doanh nghiệp tư nhân Tân Phú

Ấp Tân Phú, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

53

Cơ sở du lịch Năm Thành

Ấp 1, Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

54

Cơ sở du lịch Hàm Luông

Ấp Hàm Luông,xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

55

Cơ sở du lịch Lê Bình Kha

Ấp 5, Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

56

Cơ sở du lịch Vườn Dâu

Ấp 5, Xã An Khánh, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

57

Cơ sở du lịch Hương Dừa

Ấp 9, Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

58

Cơ sở du lịch Quê Ta

Ấp Tân Qui, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

59

Doanh nghiệp tư nhân Minh Châu

QL60, Phú Nhơn, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

60

Doanh nghiệp tư nhân Ba Lẹ

Ấp Hàm Luông, Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

61

Doanh nghiệp tư nhân Tư Hóa

Ấp Tân Quy, Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

62

Cơ sở du lịch Nguyễn Văn Thông

Ấp Tân Quy, Xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh

Bến Tre.

63

Cơ sở du lịch Thúy

Ấp Tân Qui, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

64

Cơ sở du lịch Vườn xoài Hai Bửu

Ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách,

Tỉnh Bến Tre.

65

Doanh nghiệp tư nhân Ba Ngói

Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Tỉnh

Bến Tre.

66

Cơ sở du lịch Tám Lộc

Ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, TỉnhSTT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉBến Tre.

67

Doanh nghiệp tư nhân Đại Lộc

Ấp Sơn Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến

Tre.

68

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hải

Ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Tỉnh

Bến Tre.

69

Cơ sở du lịch Hồng Nhị

Số 679, Quốc lộ 57, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách,

Tỉnh Bến Tre.

70

Cơ sở du lịch Lan Anh

Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

71

Doanh nghiệp tư nhân Bảy Thảo

Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Tỉnh

Bến Tre.

72

Cơ sở du lịch Vườn xoài Thanh Sơn

Ấp Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến

Tre.

73

Cơ sở du lịch Mai Thanh Vân

Long Thới, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

74

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Duy

Cái Mơn, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

75

Cơ sở du lịch Năm Công

Hưng Khánh Trung, huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.

76

Cơ sở du lịch sinh thái Năm Vũ

Ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách,

Tỉnh Bến Tre.

77

Doanh nghiệp tư nhân Năm Bình

Ấp Long Thành, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, Tỉnh

Bến Tre.

78

Cơ sở du lịch Du thuyền Xoài

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm,

Tỉnh Bến Tre.

79

Khu du lịch sinh thái biển Phù Sa

Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, Tỉnh

Bến Tre.

80

Cơ sở du lịch Ấp 2A

Ấp 2A, xã Nhơn Thạnh, Tp. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

81

Khu nghỉ dưỡng Mỹ An

Số 18B, ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre,

Tỉnh Bến Tre.

82

Cơ sở du lịch Hồng Phúc

Ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

83

Cơ sở du lịch Mười Hải

xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

84

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Thạch

Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

85

Cơ sở du lịch Nguyễn Diệu

Ấp Tân Bắc, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến

Tre.

86

Cơ sở du lịch Mai Viên

138A, ấp Phước Thới, xã An Phước, huyện Mỏ Cày

Bắc, Tỉnh Bến Tre.

87

Cơ sở du lịch Cái Cấm (Tân Thành Bình)

Ấp Tân Long III, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày

Bắc, Tỉnh Bến Tre.

88

Doanh nghiệp tư nhân Tây Đô

Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre.

89

Cơ sở du lịch Hoa Dừa

Ấp 3, xã Nhơn Thạnh, Tỉnh Bến Tre.

90

Khách sạn Hàm Luông

Số 200C, Hùng Vương, Phường 5, Tp. Bến Tre, Tỉnh

Xem tất cả 308 trang.

Ngày đăng: 26/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí