Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NH EXIMBANK - CN Bạc Liêu - 11

trong 3 năm gần đây, cho thấy CN đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm đề ra như: công tác huy động vốn, chất lượng và hiệu quả tín dụng…và hoạt động 3 năm liền đều có lãi.

Qua số liệu phân tích và thu được cho biết, cho vay đối với DNVVN càng chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của cả CN và thấy được uy tín của CN trong cho vay đối với DNVVN – một thị trường đầy tiềm năng. Như vậy, hoạt động cho vay đối với DNVVN tại EXIMBANK – CN Bạc Liêu đạt được kết quả tương đối khả quan. Chứng tỏ, CN quản lý hiệu quả đối với từng loại sản phẩm tín dụng, quan tâm tốt đến mối quan hệ giữa chi phí quản trị và lợi nhuận mang lại. Bên cạnh đó cũng tồn tại những hạn chế trong quản trị cho vay DNVVN.

Với vị thế là một NHTMCP lớn trong hệ thống và tỉnh nhà, trong xu thế hội nhập, phải chấp nhận cơ chế cạnh tranh khốc liệt và quy luật “Mạnh được, yếu thua”; đồng thời, hàng ngày phải đối mặt với rủi ro gây ra những tổn thất lớn về tài sản cho CN. Do đó, giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng là vấn đề hết sức cần thiết để giảm thiểu tối đa tổn thất cho CN.

Qua nghiên cứu thực tiễn về tình hình tín dụng đối với DNVVN tại EXIMBANK – CN Bạc Liêu đã cho thấy: Rất cần thiết phải có chính sách, chương trình hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất phát triển. Trong hệ thống các chính sách hỗ trợ cho KH là DNVVN thì chính sách hỗ trợ về vốn giữ vai trò quan trọng nhất.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. TS. Nguyễn Minh Kiều_Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại_NXB Thống Kê năm 2009

2. PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn; TS. Hồng Đức; TS. Trần Huy Hồng; TS. Trần Xuân Hương; Th.s. Nguyễn Quốc Anh_Tín Dụng Ngân Hàng_NXB Thống Kê, TP.HCM

3. Báo cáo nội bộ NH Eximbank Bạc Liêu năm 2011, năm 2012, năm 2013

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 95 trang: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NH EXIMBANK - CN Bạc Liêu


4. Các website tham khảo

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NH EXIMBANK - CN Bạc Liêu - 11


 www.eximbank.com.vn


 www.DoKo.vn


 www.google.com.vn


 www.tailieu.vn


 www.idoc.vn


 www.cafef.vn


 www.vietstock.vn


 www.google.com.vn  www.tailieu.vn  www.idoc.vn  www.cafef.vn  www.vietstock.vn 1  www.google.com.vn  www.tailieu.vn  www.idoc.vn  www.cafef.vn  www.vietstock.vn 2


¥ü*7


Www.google.com.vn  www.tailieu.vn  www.idoc.vn  www.cafef.vn  www.vietstock.vn ¥ü*7 3 Www.google.com.vn  www.tailieu.vn  www.idoc.vn  www.cafef.vn  www.vietstock.vn ¥ü*7 4 Www.google.com.vn  www.tailieu.vn  www.idoc.vn  www.cafef.vn  www.vietstock.vn ¥ü*7 5

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số