Các Chỉ Tiêu Phản Ánh Kết Quả Hoạt Động Tín Dụng

Lưu động thiếu hụt trong sản xuất, đối với những KH sản xuất kinh doanh không ổn định, nhu cầu vay trả không thường xuyên, có nhu cầu đề nghị vay vốn từng lần hoặc những KH không có tín nhiệm cao đối với NH trong quan hệ tín ...

Các Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Hoạt Động Tín Dụng

Thông thường thì tỷ lệ nợ quá hạn tốt nhất là ở mức Chỉ tiêu này phản ánh bao nhiêu phần tram trong tổng dư nợ chưa thanh toán bị quá hạn. Nói cách khác, đối với một đồng vốn NH cho vay ra thì khả năng rủi ro là bao nhiêu. Tỷ ...

Cơ Cấu Bộ Máy Tổ Chức Của Nh Eximbank Bạc Liêu

- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng nội địa và quốc tế: Thẻ Eximbank MasterCard, n thẻ Eximbank Visa, thẻ nội địa Eximbank Card. Chấp nhận thanh toá MasterCard, JCB.thanh toán qua mạng bằng Thẻ. thẻ quốc tế Visa, - Thực hiện giao dịch ngân ...

Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Tại Nh Eximbank Bạc Liêu

Kinh doanh của mình mà Eximbank Bạc Liêu sẽ trích các quỹ mà CN cho là cần thiết. Chính vì lý do đó mà các quỹ ở đây rất hạn chế, cụ thể là chỉ có quỹ phúc lợi. 2.2.2 Tình hình hoạt động tín dụng tại NH Eximbank Bạc Liêu 2.2.2.1 ...

Cơ Cấu Doanh Số Thu Nợ Theo Phương Thức Đảm Bảo

Dẫn đầu vẫn là ngành xây dựng với tỷ trọng trên tổng doanh số thu nợ năm 2011 rất cao, 54,72% đạt 170,49 tỷ đồng. Sang năm 2012 và 2013, tỷ trọng thu nợ trong lĩnh vực xây dựng giảm dần, nhất là trong năm 2013, tỷ trọng này chỉ còn ...

Tỷ Lệ Nợ Xấu Tại Nh Eximbank Bạc Liêu Năm 2011-2013

Lâm nghiệp và xây dựng. Các lĩnh vực này hoạt động kém hiệu quả, không đủ khả năng trả nợ đúng hạn, nên các khoản vay ngắn hạn cũng như trung và dài hạn được cơ cấu lại.  Tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.20: Tỷ lệ nợ xấu tại NH ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí