Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19


trong các cơ sở đào tạo ở Lào còn rất thấp. Tỷ lệ giảng viên chưa đạt tiêu chuẩn về các chuyên ngành hoặc giảng dạy không đúng chuyên ngành đào tạo còn khá lớn. Số giảng viên đã qua đào t ạo tại các trường sư phạm hay các kỹ năng về sư phạm không nhiều. Đây là một nguyên nhân cơ bản làm cho chất lượng giảng dạy những năm vừa qua chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi.

Để có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu cần phải:

- Tiến hành rà soát đội ngũ giảng viên hiện có ở Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh để xây dựng kế hoạch đội ngũ giảng viên cho đến năm 2015 và những năm tiếp theo đủ về số lượng và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

- Trên cơ sở quy hoạch cần có kế hoạch cụ thể chi tiết về đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên hiện có theo hướng: đào tạo chuyên ngành cho giảng viên chưa đúng chuyên ngành, chuẩn hóa số giảng viên chưa đủ chuẩn; nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức sư phạm và phương pháp giảng dạy mới cho đội ngũ giảng viên. Phấn đấu 5-10 năm tới 100% giảng viên có trình độ được chuẩn hóa, trong đó số có trình độ sau đại học ở các trường chính trị - hành chính tỉnh đạt 30-40% so với tổng số giảng viên.

- Cần trao quyền hơn cho các cơ sở đào tạo chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ giảng viên bằng cách: cơ sở đào tạo được phép lựa chọn nguồn, tiếp tục cho đi đào tạo ở trong và ngoài nước các chuyên ngành theo quy hoạch, kế hoạch của các cơ sở đào tạo. Để đảm bảo quá trình đó cần có sự cam kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với người được tuyển dụng.

Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi còn phải có sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và phải mạnh dạn đầu tư rất lớn từ nguồn ngân sách nhà nước.

4.2.4.2 Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy cho giảng viên

Để làm được điều đó cần có chế độ cho giảng viên thường xuyên được nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên tạo điều


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

kiện cho đội ngũ giảng viên tiếp cận với những thông tin mới, phương pháp dạy và học hiện đại để từng bước ứng dụng thích hợp với từng loại chương trình và đối tượng đào tạo.

Tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị hành chính được đi thăm quan, nghiên cứu thực tế hoặc tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong nước và ngoài nước tiếp thu những tri thức mới. Về lâu dài, cần tạo nguồn bổ sung, trẻ hóa đội ngũ giảng viên bằng cách tuyển dụng các sinh viên khá giỏi, tốt nghiệp ở các trường đại học trong và ngoài nước hoặc những cán bộ đã qua hoạt động thực tiễn có khả năng và tâm huyết với công tác giảng dạy lý luận để bồi dưỡng thành các giảng viên lý luận, bổ sung cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính tỉnh.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19

Tăng cường bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy mới, hiện đại, tức là bảo đảm cho việc chuyển trọng tâm hoạt động giảng dạy từ người dạy sang người học, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Điều đó giúp chúng ta chuyển từ trạng thái áp đặt kiến thức của người dạy và sự thụ động tiếp nhận của người học sang trạng thái chủ động tích cực, độc lập của người học có sự tham gia định hướng của người dạy.

Hơn nữa, cán bộ giảng dạy khi sử dụng các phương pháp giảng dạy mới phải nhận thức đúng đắn rằng: mỗi một loại phương pháp dạy học dù là phương pháp truyền thống hay phương pháp hiện đại đều có những "ưu điểm" và có những hạn chế nhất định, nên phải tránh tư tưởng khi có phương pháp giảng dạy hiện đại là phê phán và đoạn tuyệt với phương pháp giảng dạy truyền thống. Vì vậy, cần phải có sự đầu tư nghiên cứu của người dạy để vận dụng các loại phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng phần, từng chuyên đề, từng môn học và từng đối tượng học viên.

Để nâng cao chất lượng giảng viên thông qua yếu tố bồi dưỡng phương pháp dạy học cần phải thực hiện một số biện pháp sau:


- Với đội ngũ giảng viên hiện có, cần có sự đào tạo lại những kiến thức cơ bản về sư phạm, hàng năm giảng viên phải được cập nhật những thông tin mới để làm phong phú thêm bài giảng.

- Thường xuyên tổ chức thao giảng, rút kinh nghiệm; mở các đợt thi giảng viên lý luận chính trị hành chính giỏi, tập huấn theo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp trong cơ sở đào tạo và các cơ sở đào tạo khác về đổi mới phương pháp giảng dạy. Khi có điều kiện nên cho giảng viên ra nước ngoài tiếp cận học tập về phương pháp giảng dạy hiện đại cũng như kinh nghiệm quản lý giáo dục đào tạo.

- Mạnh dạn đầu tư các phương tiện kỹ thuật hiện đại để đáp ứng với nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy hiện nay.

4.2.5 Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị

Để giảng dạy, học tập, quản lý quá trình đào tạo bảo đảm chất lượng, có hiệu quả cao không thể không nhắc tới yếu tố cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng cho nó.

Trong những năm tới, Nhà nước cần có quy định trích tỷ lệ thích đáng trong tổng chi ngân sách hàng năm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Cần bổ sung, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính các tỉnh theo yêu cầu: có cơ sở vật chất tương xứng với nhiệm vụ được giao, trường ra trường, lớp ra lớp, các phương tiện kỹ thuật dạy học được trang bị theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu dạy và học, đặc biệt là nhu cầu phục vụ cho ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại.

Ở các cơ sở đào tạo nêu trên, trong những năm tới phải có được nơi làm việc khang trang cho cán bộ giảng viên; các phòng học đầy đủ tiện nghi như hệ thống âm thanh, ánh sáng, trang bị hiện đại đủ đáp ứng lực lượng học viên


qua đào tạo, bồi dưỡng trong năm; đáp ứng đầy đủ nhà công vụ cho giảng viên, cán bộ ở xa; có khu nội trú đủ phục vụ cho học viên ăn nghỉ, khu thể dục thể thao cho học viên có nhu cầu ở lại. Bởi tất cả những yếu tố này sẽ góp phần không nhỏ tăng thêm chất lượng giảng dạy, học tập nói riêng và hiệu quả đào tạo nói chung.

4.2.6 Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người dạy và học

Chính sách, chế độ đãi ngộ với người dạy và người học là một động lực kích thích người dạy và học. Nếu chế độ, chính sách đãi ngộ kịp thời phù hợp với thực tế sẽ tác động đến suy nghĩ, tình cảm của họ, giúp họ phấn đấu hết sức mình đáp ứng yêu cầu hiệu quả cao trong đào tạo cán bộ. Nếu chính sách, chế độ không phù hợp sẽ có hiệu quả ngược lại.

Thứ nhất, chế độ chính sách đối với người dạy.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cả về vật chất và tinh thần cho giảng viên giảng dạy lí luận chính trị hành chính tại các cơ sở đào tạo cán bộ. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận tại Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh phần lớn đời sống còn khó khăn, chưa thật yên tâm công tác; nhiều chế độ cụ thể đối với giảng viên chưa rõ ràng và thiếu thống nhất đã dẫn đến mỗi nơi thực hiện chế độ một khác. Một số chế độ như giảng dạy vượt giờ, chế độ thù lao nghiên cứu khoa học quá thấp so với thực tế, phần nào đã hạn chế lòng nhiệt tình và phát huy khả năng tiềm tàng vốn có của đội ngũ giảng viên. Do vậy, sớm ban hành chính sách, chế độ thống nhất và phù hợp hơn, khuyến khích cả về vật chất và tinh thần một cách thỏa đáng để động viên cán bộ giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

Thứ hai, chế độ chính sách đối với người học.

Trong điều kiện cán bộ trong hệ thống chính trị đi đào tạo, nhất là những cán bộ trẻ, kế cận đồng lương chưa đủ nuôi sống bản thân chứ chưa nói đến việc thực hiện nghĩa vụ của họ đối với gia đình và trang trải cho quá trình học tập, do vậy phải:


- Cần sớm sửa đổi theo hướng nâng mức trợ cấp ăn, ở, đi lại cho học viên so với chế độ hiện hành.

- Khuyến khích, động viên cán bộ học tập bằng các hình thức khen thưởng. Các kết quả học tập sẽ là một căn cứ để đánh giá, khen thưởng, đề bạt cất nhắc cán bộ.

- Cần có chế độ khen thưởng cả về vật chất và tinh thần kịp thời, thỏa đáng với những cán bộ có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại giỏi, xuất sắc trong toàn khóa học.

4.2.7 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Hợp tác quốc tế, giao lưu với các nước nước trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị là một yêu cầu cần thiết đối với các nước còn kém phát triển, trong đó có Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong thời gian qua, nhờ có các nguồn viện trợ dưới dạng tiền vốn, phương tiện kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên môn mà làm cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có những bước phát triển mới và vững chắc. Trong trước mắt cũng như lâu dài, nguồn viện trợ nước ngoài vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực này.

Yêu cầu chủ yếu trong việc tăng cường hợp tác quốc tế trong những năm tới là tiếp tục giành được sự giúp đỡ nhiệt tình hơn từ các nước anh em, bè bạn và một số tổ chức quốc tế trong khu vực nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các cơ sở làm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong nước với các đối tác quốc tế. Cơ sở thực hiện yêu cầu đó là mở rộng hợp tác hai bên và nhiều bên, dưới nhiều hình thức và phát huy mọi khả năng. Bên cạnh đó là có các biện pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ nước ngoài trong lĩnh vực này.


Để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào hiện nay cần thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, Chính phủ phải chủ động đưa các chương trình phát triển về cơ sở vật chất và kỹ thuật, nâng cao trình độ, tổ chức quản lý trong lĩnh vực đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị vào trong diện ưu tiên được sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài. Riêng về việc xây dựng cơ sở vật chất và trang bị phương tiện kỹ thuật khoản đầu tư lớn cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, cần phải khẩn trương triển khai chương trình viện trợ mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã thoả thuận với Đảng và Chính phủ Lào từ năm 2003. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia, Văn phòng Chính phủ, UỶ ban kế hoạch hợp tác phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai chương trình này.

Thứ hai, tiếp tục lựa chọn đối tượng cụ thể với những yêu cầu cụ thể trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị để đưa đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam, Trung Quốc, bằng các vốn viện trợ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng mà hai nước này đã từng thực hiện trong những năm qua. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng này cần nhấn mạnh đến việc nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè để phục vụ trực tiếp việc triển khai chương trình phát triển gắn với nâng cao trình độ giảng viên giảng dạy.

Thứ ba, mở rộng quan hệ hai bên và nhiều bên giữa các cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị trong nước với các cơ sở có chức năng tương ứng của nước ngoài, nhất là các nước ASEAN để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin và tranh thủ sự tài trợ huấn luyện cán bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đ ạo của hệ thống chính trị trong nước. Đặc biệt Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào phải tiếp tục phát triển về chiều sâu và nâng cao thêm


về hiệu quả trong quan hệ hợp tác, giúp đỡ với các đơn vị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Việt Nam như Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Điều này không những giúp Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào vượt qua những khó khăn trước mắt và lâu dài, đáp ứng những đòi hỏi bức xúc trong đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị, mà còn đảm bảo tạo ra nền tảng cho sự phát triển vươn lên và nâng cao khả năng làm chủ bản thân, từng bước nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ngang bằng với trình độ khu vực và quốc tế.

Kết luận chương 4


Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ nói chung, chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ trong hệ thống chính trị nói riêng là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài trong sự nghiệp cách mạng của Đảng hiện nay. Để thực hiện được nhiệm vụ nặng nề và quan trọng này trước hết đòi hỏi các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ trong hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách đúng đắn và kịp thời nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị - hành chính; các địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, xuất phát từ điều kiện cụ thể mà đưa ra phương hướng và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ trong hệ thống chính trị.

Quán triệt sâu sắc phương hướng và những giải pháp chủ yếu đã nêu ở trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị hành chính cho cán bộ trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước giai đoạn hiện nay.


KẾT LUẬN


Cán bộ là gốc của mọi công việc, công tác cán bộ là việc gốc của Đảng. Vì vậy, công tác cán bộ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cách mạng Lào đã có một đội ngũ cán bộ từ trung ương đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị thấm nhuần đường lối cách mạng của Đảng; có khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn. Đó chính là một nhân tố hết sức quan trọng đem đến những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào. Trong những năm đầu cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, một lần nữa thực tiễn cách mạng cũng chứng minh rằng, ở đâu có đội ngũ cán bộ lãnh đạo có chất lượng tốt thì ở đó phong trào cách mạng phát triển.

Để có đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới thì việc đào tạo đội ngũ này có vai trò hết sức quan trọng. Vai trò đó đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho rằng, muôn việc của cách mạng có thành công hay không thì ngoài sự đoàn kết của quần chúng nhân dân là phải có đội ngũ cán bộ vừa có tài vừa có đức. Điều đó lại phụ thuộc rất lớn vào công tác đào tạo cán bộ. Đào tạo cán bộ lãnh đạo cần phải có kế hoạch, chương trình nội dung, phương thức cụ thể, phù hợp; phải kết hợp nhiều hình thức đào tạo, trong đó rất cần thiết phải có đào tạo rèn luyện qua thực tiễn cách mạng, tự đào tạo của bản thân cán bộ.

Đào tạo cán bộ, công chức cho bộ máy nhà nước nói riêng, cho hệ thống chính trị nói chung có vai trò quan trọng không chỉ đối với Lào mà ở mọi quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có các cơ sở đào tạo cán bộ, công chức với những đặc điểm riêng của mình trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, nét chung nhất mà các cơ sở đào tạo ở mỗi quốc gia đều có

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số