Đánh Giá Hệ Thống Ksnb Quy Trình Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân


Kiểm soát dữ liệu, thông tin trên máy tính

Hệ thống INCAS đảm bảo việc “quyền thực hiện và quyền phê duyệt” phù hợp với chức năng của từng cá nhân, bộ phận trong bộ máy cấp tín dụng cá nhân tại chi nhánh.

Nguyên tắc của hệ thống INCAS đó là chỉ những người đăng ký sử dụng hệ thống mới được tham gia vận hành hệ thống. Mỗi cá nhân trong bộ máy được cấp một mã truy cập BDS để truy cập vào hệ thống INCAS. Định kỳ mật khẩu phải được thay đổi nhằm đảm bảo nguyên tắc an toàn và bảo mật. Nhân viên được phép xem, sửa, xóa các thông tin thuộc trách nhiệm của mình chỉ khi có mã BDS và mật khẩu hợp lệ. Người không có trách nhiệm không thể truy cập vào phần hành của nhân viên khác, trừ lãnh đạo cấp trên có thể truy cập vào phần hành của cấp dưới để theo dõi kiểm tra. Hệ thống sẽ tự động ghi lại mọi giao dịch đã thực hiện theo thời gian, theo từng mã BDS của từng người tham gia vận hành hệ thống (nhật ký giao dịch). Vì vậy, từng người phải chịu trách nhiệm về những giao dịch đã được hệ thống ghi lại theo mã thẩm quyền của mình.

Đối với đối tượng bên ngoài: cá nhân không có trách nhiệm tiếp cận với hệ thống đều không có quyền truy cập vào hệ thống nếu như không có sự chấp thuận và hướng dẫn của người quản trị hệ thống. Nhờ vậy, thông tin luôn được bảo mật cao và đảm bảo được việc quản lý thông tin trong nội bộ cũng như đối với bên ngoài.

2.2.1.4 Thông tin và truyền thông

Mục tiêu của truyền thông nội bộ là để xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ có lợi giữa tổ chức và nhân viên – người quyết định sự thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, Ban lãnh đạo chi nhánh luôn chú trọng đến các kênh truyền thông được sử dụng trong doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo chi nhánh VietinBank Quảng Trị đưa ra các mệnh lệnh, chỉ thị bằng văn bản quy định quyền hạn, trách nhiệm, quy định cụ thể tiến trình thực hiện các nghiệp vụ, xử lý các sai sót phát sinh (nếu có) xảy ra.

Bên cạnh thông tin được truyền thông bằng văn bản thì Ban lãnh đạo, cấp trên cung cấp, truyền đạt nhiệm vụ, thông tin cho cấp dưới trực tiếp (bằng lời) khi cần thiết, tăng sự tiếp xúc làm việc với cấp dưới cũng như thiết lập mối quan hệ giữa nhà lãnh


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.

đạo và nhân viên. Như vậy có thể nhận được thông tin phản hồi nhanh hơn và kịp thời

điều chỉnh cho phù hợp nếu có vấn đề.

VietinBank đã thiết lập một hệ thống quản lý thông tin trong nội bộ Trụ sở chính, chi nhánh một website – www.medoc.vn chuyên cung cấp thông tin nội bộ cũng như thông tin của NHCT cho từng phòng ban, cán bộ trong ngân hàng. Toàn bộ công văn, dữ liệu đều được tập trung tại trung tâm cơ sở dữ liệu, mọi thay đổi đều được cập nhật trực tuyến và kịp thời, giúp cho việc quản lý và tìm kiếm thông tin đạt hiệu quả cao. Ban giám đốc, lãnh đạo phòng KHCN và tổ quản lý rủi ro muốn truyền đạt một thông tin gì thì chỉ cần truy cập vào website để chuyển tải thông tin đó. Để đảm bảo tính bảo mật, mỗi nhà lãnh đạo, nhân viên của VietinBank được cấp mã BDS để truy cập vào hệ thống mạng nội bộ và chỉ được truy cập vào những phần hành theo chức năng nhiệm vụ riêng. Việc sử dụng kênh truyền thông này giúp thông tin được chuyển tải một cách nhanh chóng, chính xác, nhân viên có thể cập nhật thông tin một cách dễ dàng và thuận tiện.

Ngoài ra, chi nhánh còn áp dụng phần mềm Office Communicator (một dạng như phần mềm Yahoo chat) trong toàn bộ chi nhánh, mỗi nhân viên, cũng như ban lãnh đạo có mật khẩu riêng của mình thuận tiện cho việc cập nhật, trao đổi thông tin với nhau. Với việc sử dụng kênh truyền thông này không những giúp xác lập và thúc đẩy mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên mà còn giữa các nhân viên trong chi nhánh với nhau.

Để có thể nắm bắt và cập nhật những thông tin bên ngoài, thông tin về khách hàng trước khi quyết định cho vay, NHCT đăng ký dịch vụ thông tin về tín dụng tại trung tâm thông tin tín dụng của NHNN – CIC (Credit Information Center). CIC chia sẻ thông tin giữa các tổ chức cấp tín dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Các thông tin về khách hàng, về quan hệ tín dụng cũng như các trường hợp xấu của khách hàng được chi nhánh vấn tin qua trung tâm này.

Để đảm bảo cho mọi giao dịch và hoạt động trên hệ thống INCAS, các chương trình phần mềm mà Chi nhánh đang áp dụng được diễn ra một cách liên tục, thông suốt chi nhánh đã thành lập Tổ thông tin và điện toán nhằm thực hiện công tác quản lý,


duy trì hệ thống, khắc phục sự cố tại chi nhánh, đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thống mạng, máy tính của chi nhánh.

2.2.1.5. Giám sát

Đối với hoạt động giám sát thường xuyên

Tại chi nhánh có phòng KTKSNB chịu sự quản lý của Trụ sở chính, phòng gồm 2 cán bộ hoạt động theo quy chế của NHCT Việt Nam với chức năng, nhiệm vụ của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ chuyên trách, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ theo chuyên đề của Ban KTKSNB NHCT Việt Nam.

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch, văn bản hướng dẫn của Ban kiểm tra, kiểm soát NHCT Việt Nam và tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, phòng kiểm tra, kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát theo Quy trình giám sát nội bộ của NHCT Việt Nam, quyết định số 141/QĐ-BKS-NHCT17.

Phòng KTKSNB thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của chi nhánh về mọi mặt như công tác tín dụng, kế toán tài chính, an toàn kho quỹ… giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các cơ chế, quy trình nghiệp vụ của NHNN và NHCT nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất.

Nếu có sai sót gì xảy ra thì phòng báo cáo lên Giám đốc chi nhánh về tình hình khai báo, phê duyệt trên hồ sơ máy để Giám đốc triển khai, chỉ đạo phòng KHCN và Tổ quản lý rủi ro tiến hành bổ sung và chỉnh sửa theo như kiến nghị. Định kỳ hoặc đột xuất, phòng KTKSNB lập báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo khắc phục chỉnh sửa tồn tại, sai sót của chi nhánh gửi Ban KTKSNB Trụ sở chính. Điều này đảm bảo tính độc lập trong công tác đánh giá, không phải chịu sự quản lý từ chi nhánh. Do đó mọi đánh giá đều mang tính khách quan, góp phần giúp chi nhánh hoàn thiện hệ thống. (Tham khảo Báo cáo giám sát – Phụ lục 21)

Đối với hoạt động giám sát định kỳ

Ngoài thực hiện chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh, định kỳ 3 tháng một lần trưởng phòng KHCN yêu cầu các CBTD trong phòng triển khai công tác tự kiểm tra và kiểm tra chéo giữa các cán bộ với nhau đối với các món vay từ đó tiến hành sửa sai và bổ túc hồ sơ. Việc kiểm tra và tự kiểm tra này phải được thể hiện bằng văn bản, báo cáo cho trưởng phòng KHCN xem xét và phê duyệt. (Phụ lục 22)


Qua những đợt tự kiểm tra và kiểm tra chéo lẫn nhau phát hiện ra những sai sót

thường xuyên xảy ra như:

o Thiếu biên bản kiểm tra sử dụng vốn.

o Bảo hiểm xe cơ giới hết hạn chưa bổ sung kịp thời.

o Thiếu chứng từ giải ngân (bảng kê thu mua không có tên, không có địa chỉ của

người bán…).

o Giấy nhận nợ khách hàng chưa ký nhưng CBTD đã giải ngân khoản vay.

o Một số lỗi khác như: thiếu sổ hộ khẩu, chưa xác nhận lên bản sao…

Giám sát độc lập

Tại chi nhánh định kỳ, đoàn KTKSNB Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng kết hợp với Phòng KTKSNB tại chi nhánh tiến hành kiểm tra hoạt động của chi nhánh với nhiều nội dung khác nhau, chủ yếu tập trung kiểm tra về chấp hành cơ chế, quy trình nghiệp vụ cho vay.

Trong những đợt kiểm tra năm 2010 từ ngày 01/03/2010 đến 13/03/2010 theo đề cương kiểm tra quyết định 022/QĐ-BKT-NHCT17 đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh cũng như kiểm tra nghiệp vụ cho vay. Qua kiểm tra, đoàn xét thấy về cơ bản giải quyết món vay đúng quy trình, đủ điều kiện vay vốn. Các khoản vay có yếu tố phức tạp đã được phòng KHCN và Tổ quản lý rủi ro thẩm định độc lập, trình Hội đồng tín dụng cơ sở xem xét, phê duyệt.

Về hồ sơ khoản vay được quản lý đúng quy định, chi nhánh đã thực hiện sắp xếp quản lý theo tiêu chuẩn ISO lưu giữ tài liệu về chủ thể quan hệ tín dụng, tài liệu về tài chính doanh nghiệp, hồ sơ TSBĐ, bảo hiểm liên quan đến đối tượng vay, TSBĐ.

Về GHTD và mức phán quyết tín dụng, Chi nhánh chấp hành đúng mức được ủy quyền. Chi nhánh chấp hành mức phán quyết đối với khoản vay vượt mức phán quyết đều trình Tổng giám đốc phê duyệt.

Giải ngân đã được kiểm soát kỹ đối tượng vay vốn. Giải ngân chuyển khoản thanh toán cho bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao.

Tuy nhiên qua kiểm tra hoạt động cho vay đoàn đã phát hiện ra những hạn chế, thiếu sót sau:


- Giấy chứng nhận ĐKKD, giấy tờ liên quan đến chủ thể vay vốn là bản sao, không qua chứng thực được CBTD/lãnh đạo phòng KHCN đã đối chiếu với bản chính.

- Về phương án kinh doanh của khách hàng nhất là khách hàng cá nhân chủ yếu do CBTD hướng dẫn lập, do đó khi thẩm định được CBTD dẫn chiếu vào bản thẩm định có hạn chế, nhiều khoản thẩm định chưa tính đúng giá trị đầu vào của phương án.

- Cho vay theo HMTD đã hết thời hạn duy trì hạn mức nhưng không xem xét phân tích tình hình kinh doanh của khách hàng mà ký lại HMTD mới. Nâng hạn mức tín dụng nhưng không thực hiện thẩm định phương án vay vốn bổ sung, đánh giá phân tích lý do tăng HMTD.

- Một số trường hợp giải ngân hóa đơn chứng từ là cơ sở giải ngân nhiều nhưng không yêu cầu khách hàng lập bảng kê theo quy định. Hóa đơn chứng minh sử dụng vốn vay lưu hồ sơ chưa khoa học, chưa xác định được theo lần giải ngân, theo giấy nhận nợ nào (theo phương thức vay từng lần).

2.3. Đánh giá hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân

2.3.1. Kết quả đạt được

VietinBank - Chi nhánh Quảng Trị là một trong 31 chi nhánh trên toàn quốc trong năm 2009 của VietinBank, được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp giấy chứng nhận số HT 1683-28.09.32 công nhận HTQLCL của VietinBank – Chi nhánh Quảng Trị cho các lĩnh vực hoạt động như: cung cấp dịch vụ cho vay, thanh toán, bảo lãnh, nhận tiền gửi, mua bán ngoại tệ và nghiệp vụ thẻ, được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008 là một trong những công cụ hữu hiệu, được các tổ chức, doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng hiệu quả để quản lý chất lượng hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong thời gian hơn 1 năm triển khai vận hành HTQLCL ISO 9001:2008, chi nhánh đã trải qua nhiều đợt hướng dẫn áp dụng, đánh giá nội bộ và đánh giá của đoàn Quacert để từng bước áp dụng HTQLCL vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của đơn vị.


Được đón nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO đã bước đầu chứng tỏ Chi nhánh có 4


Được đón nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO đã bước đầu chứng tỏ Chi nhánh có một hệ thống KSNB hiệu quả. Cụ thể:

Việc áp dụng thành công HTQLCL ISO đã chuẩn hóa việc quản lý phù hợp với chuẩn mực quốc tế, giúp cho Ban giám đốc chi nhánh có thể kiểm soát dễ dàng mọi hoạt động kinh doanh tại đơn vị, từ đó có những chỉ đạo kịp thời phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề cho sự phát triển, hội nhập của chi nhánh trong những năm tiếp theo.

Hoạt động hệ thống KSNB luôn được Ban lãnh đạo của VietinBank Quảng Trị chú ý quan tâm xây dựng và củng cố. Đây chính là cơ sở quan trọng nhằm thực hiện tốt công tác quản lý quy trình cho vay khách hàng cá nhân nói riêng và hoạt động cho vay nói chung từ đó tăng hiệu quả kinh doanh, giữ vững và nâng cao vị thế của chi nhánh trên địa bàn tỉnh.

Trước hết ban lãnh đạo chi nhánh đã tạo ra được một môi trường kiểm soát lành mạnh và có hiệu quả cao:

Ban giám đốc luôn tuân thủ nguyên tắc KSNB, thường xuyên đôn đốc, nâng cao ý thức cho nhân viên thực hiện đúng theo chính sách cho vay của chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Ban giám đốc cũng như lãnh đạo các phòng, tổ luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm cũng như hướng dẫn nhân viên xử lý những tình huống khó gặp phải trong công việc.

Thêm vào đó, Ban lãnh đạo còn đưa ra những chuẩn mực đạo đức chung trong toàn chi nhánh, chuẩn hoá mối quan hệ giữa các phòng ban, nhằm phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý nghiệp vụ theo đúng quy trình, quy chế của VietinBank, luôn cố gắng giữ được tính chính trực và tư cách đạo đức, hành vi ứng xử đúng đắn, làm việc có hiệu quả, là tấm gương cho nhân viên cấp dưới hướng đến và thực hiện.

Bộ máy cấp tín dụng cá nhân của chi nhánh được thiết kế một cách hợp lý và hoạt động đạt hiệu quả cao, các bộ phận trong bộ máy đều được phân chia chức năng, nhiệm vụ cụ thể và luôn giám sát lẫn nhau trong hoạt động.

Chính sách nhân sự luôn được ban lãnh đạo đặt lên hàng đầu. Đội ngũ CBTD, CBQLRR của chi nhánh có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và được tập huấn nghiệp vụ định kỳ. Ban lãnh đạo đảm bảo cho nhân viên có một công việc ổn định,


kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho chi nhánh từ đó nhân viên yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho ngân hàng. Thêm vào đó chính nhờ cơ chế thưởng phạt hợp lý đã giúp nhân viên làm việc có trách nhiệm hơn.

Hệ thống chính sách cho vay cá nhân của chi nhánh được xây dựng theo định hướng kiểm soát rủi ro:

Chính sách cho vay cá nhân mà chi nhánh đã và đang thực hiện trong những năm qua phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển. Hệ thống chính sách cho vay bao gồm những quy định cụ thể, đầy đủ, chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay. Toàn thể nhân viên trong toàn bộ máy cấp tín dụng cá nhân đều tuân thủ các quy định về an toàn tín dụng, bảo đảm tiền vay, lãi suất cho vay mà NHNN và NHCT Việt Nam đã đề ra, xem đó là cơ sở để thực hiện việc cho vay an toàn và hiệu quả.

Thủ tục kiểm soát áp dụng trong quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh khá chặt chẽ:

Chi nhánh luôn tuân thủ thực hiện các quy trình cho vay, kiểm tra, giám sát quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng, quy trình kiểm soát hồ sơ tài liệu và dữ liệu…theo như những quy định của NHCT Việt Nam đề ra. Từ đó mọi cán bộ thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của quy trình, quy trình chỉ rõ vai trò, nhiệm vụ và sự phối hợp hoạt động giữa các cá nhân và phòng, tổ trong bộ máy cấp tín dụng cá nhân của chi nhánh.

Quyết định cho vay luôn bảo đảm khách quan, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với toàn bộ danh mục cho vay, chỉ những người có thẩm quyền mới được xét duyệt cho vay. Mọi dữ liệu liên quan đến khoản vay đều phải được nhập vào hệ thống INCAS. Bên cạnh đó việc thực hiện hoạt động cho vay luôn được 1 lãnh đạo phòng theo dõi, kiểm tra và phê duyệt, luôn theo sát CBTD, đảm bảo cho mọi hoạt động được diễn ra một cách hiệu quả. Mỗi một HĐTD đều được 2 CBTD tham gia, điều này đảm bảo không có 1 cá nhân nào có thể một mình tiến hành thực hiện và quyết định công việc một mình. Điều này tạo ra cơ chế kiểm tra, giám sát chéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng tham gia một quy trình nghiệp vụ cho vay.


Việc kiểm soát rủi ro đối với hoạt động cho vay cá nhân tại chi nhánh rất chặt chẽ vì được 2 bộ phận tham gia đó là: Tổ quản lý rủi ro thực hiện kiểm tra, kiểm soát ngay trong quy trình cho vay và phòng KTKSNB thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên sau cho vay tại chi nhánh.

Đặc biệt, chi nhánh đã đầu tư các trang thiết bị cho việc kiểm soát khá đầy đủ: việc kiểm soát vật chất đối với tài sản (TSBĐ, hồ sơ tài liệu về khoản vay…) được chi nhánh áp dụng thiết bị nhận dạng bằng phương pháp tĩnh mạch lòng bàn tay của Fujitsu – áp dụng cho cơ chế phê duyệt, hạch toán của Ban giám đốc và phòng kế toán giao dịch.

Công nghệ nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay của Fujitsu bao gồm một thiết bị 5


Công nghệ nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay của Fujitsu bao gồm một thiết bị nhỏ có khả năng quét và ghi lại mạch máu lòng bàn tay. Thiết bị này dễ sử dụng, nhanh chóng và chính xác cao. Chỉ cần đơn giản đặt bàn tay lên trên thiết bị cách khoảng vài centimet, trong vòng một giây, thiết bị sẽ đọc được sơ đồ tĩnh mạch lòng bàn tay duy nhất của bạn. Vì trên thực tế mỗi bàn tay có một sơ đồ tĩnh mạch khác nhau, không có sự trùng lặp giống nhau kể cả giữa anh em sinh đôi cùng trứng. Do đó không ai khác ngoài những người đã đăng ký nhân dạng tại chi nhánh là Ban giám đốc, trưởng phòng và phó phòng kế toán giao dịch có thể truy nhập các thông tin và


thực hiện phê duyệt các hoạt động liên quan đến quy trình cho vay như giải ngân, thu

nợ, nhập, xuất tài sản TSBĐ…

Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông của chi nhánh được áp dụng những

chương trình, phần mềm tiên tiến:

Việc áp dụng có hiệu quả hệ thống INCAS, một hệ thông tin hiện đại với mô hình quản lý tập trung và giao dịch trực tuyến đã giúp cho công tác kiểm soát được thực hiện một cách kịp thời và chặt chẽ. Hệ thống INCAS là một hệ thống có tính bảo mật cao và được kiểm soát chặt chẽ, không những thế hệ thống INCAS đã giúp ngân hàng quản lý thông tin một cách tốt nhất, giảm thiểu gian lận và hạn chế những rủi ro, sai sót đến mức thấp nhất. Với CBTD chịu trách nhiệm nhập dữ liệu vào hệ thống, lãnh đạo phòng KHCN kiểm soát việc nhập dữ liệu của CBTD, cán bộ phòng KTKSNB thực hiện kiểm tra, giám sát việc nhập dữ liệu của CBTD (giám sát sau khi cho vay).

Với việc thiết lập một Website chuyên cung cấp thông tin nội bộ và nhận thông tin từ NHCT Việt Nam, chi nhánh đã đảm bảo cho mình một kênh truyền thông có hiệu quả, giúp cho việc truyền đạt thông tin của Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, tổ được chuyển tải đến các phòng ban, đến từng nhân viên một cách nhanh chóng và chính xác.

Để giúp cho hoạt động giao dịch nội bộ được diễn ra một cách nhanh chóng cũng như góp phần tăng cường sự giao tiếp giữa các nhân viên với nhau chi nhánh đã áp dụng phần mềm Office Communicator.


Hình ảnh Giao diện phần mềm Office Communicator Đây là một sản phẩm của 6


Hình ảnh: Giao diện phần mềm Office Communicator

Đây là một sản phẩm của Microsoft, một phần mềm cung cấp các công cụ và tính năng giúp nhân viên trong chi nhánh làm việc hiệu quả hơn bằng cách có thể kết nối được với nhiều người trong chi nhánh, tại các phòng ban khác nhau, cho phép bạn và đồng nghiệp cùng làm việc trên các tài liệu Word, PowerPoint, Excel như đang cùng làm một nơi. Và đây cũng có thể xem là một kênh truyền thông tương đối hiệu quả không chỉ giúp xác lập và thúc đẩy mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên mà còn giữa các nhân viên trong chi nhánh với nhau.

Nhìn chung, hệ thống KSNB quy trình cho vay cá nhân tại VietinBank chi nhánh Quảng Trị đã có những đóng góp lớn, góp phần đảm bảo an toàn cho tài sản của ngân hàng, nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay cá nhân nói riêng và hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung.


2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân

Những tồn tại

Mặc dù hệ thống KSNB quy trình cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh đã mang lại những hiệu quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nên khắc phục:

Về nhân sự:

Phần đông nhân viên của chi nhánh là đang còn trẻ, thời gian tham gia công tác chưa nhiều, còn thiếu kinh nghiệm, đào tạo tại chỗ còn chưa bài bản. Số lượng CBQLRR vẫn còn mỏng so với khối lượng công việc phải thực hiện, dẫn đến áp lực trong công việc là rất lớn.

Trình độ nhân thức của CBTD, CBQLRR về lĩnh vực các ngành nghề chưa sâu, từ đó gây ra nhiều hạn chế trong việc thẩm định phương án vay vốn, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của khách hàng để phát hiện rủi ro có thể xảy ra.

Về thủ tục kiểm soát:

- Việc thẩm định độc lập của Tổ quản lý rủi ro lại thường đi với CBTD của phòng KHCN do đó có thể bị chi phối làm giảm tính độc lập và khách quan trong việc xem xét, kiểm tra các khoản tín dụng.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn của CBTD sau khi cho vay chưa được kiểm tra thường xuyên nên không kịp thời phát hiện rủi ro, thường chỉ kiểm tra những khoản vay khi có vấn đề. Công tác kiểm tra có lúc chưa kịp thời hoặc gặp khó khăn trong kiểm tra thực tế khách hàng, việc kiểm tra sử dụng vốn mặc dù được lập Báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay nhưng chưa được lãnh đạo phòng ký duyệt; do đó chưa phát huy được hết vai trò của công tác giám sát sau khi cho vay đối với khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, đầu tư vào SXKD chưa hiệu quả….để có biện pháp xử lý thích ứng. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập trả nợ của khách hàng dẫn đến ngân hàng không thu hồi được vốn cũng như lãi cho vay.

- Ngân hàng và CBTD chủ yếu dựa vào TSBĐ để cho vay nên làm giảm chất lượng thẩm định, không đánh giá đầy đủ hiệu quả sử dụng vốn vay, dẫn đến việc cho vay khách hàng không uy tín, gia tăng nợ quá hạn cho ngân hàng.

Xem tất cả 89 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí