Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014 - 14

94. UBND tỉnh Phú Thọ, Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM, Công văn số 10/CV-BCĐ(2011), Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

95. UBND xã Đồng Luận (2014), Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

96. UBND xã Sơn Dương (2014), số 40/BC – UBND, Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

97. UBND xã Thụy Vân (2011), Thuyết minh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 định hướng đến năm 202, xã Thụy Vân – Tp.Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

98. UBND xã Thụy Vân (2013), số 122/BC- UBND, Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thụy Vân.

99. UBND xã Thụy Vân, Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Vân được giao kế hoạch vốn năm 2011.

100. UBND xã Gia Điền (2015), Số 29/BC-UBND, Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

101. UBNN xã Minh Đài (2015), Đánh giá thực trạng nông thôn mới xã Minh Đài, huyện Tân Sơn.

102. Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Phú Thọ, số 32/CV-VPĐP (10/6/2011), Đẩy nhanh tiến độ lập đề án và quy hoạch xây dượng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2020.

103. Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Phú Thọ, số 36/CV-VPĐP (24/6/2011), Văn bản về việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đề xuất hưỡng dẫn thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

104. Văn phòng điều phối Chương trình MTQGXDNTM tỉnh Phú Thọ, Bài viết xây dựng Kỷ yếu nông thôn mới năm 2015.

105. Hồng Vinh (1998), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

106. Mai Thị Thanh Xuân (2009), Kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XVI, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, số 25/2009, tr. 268 – 275.

107. Website: phutho.gov.vn

108. Website: nongthonmoiphutho.vn

109. Website: baophutho.vn

110. Website: thongkephutho.vn

PHỤ LỤC


Ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông 1

Ảnh 1. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ (Nguồn:http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Photo)


Ảnh 2 Bộ trưởng NN PTNT Cao Đức Phát và Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ thăm Công ty 2


Ảnh 2. Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát và Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ thăm Công ty Cổ phần Giống vật tư công nghệ cao

(Nguồn: http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Photo)


Ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hoàng Công Thủy thăm quan mô hình cánh 3


Ảnh 3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Hoàng Công Thủy thăm quan mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Cao Xá huyện Lâm Thao

(Nguồn: http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Photo


Ảnh 4 Ảnh 5 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ tại 4


Ảnh 4 Ảnh 5 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ tại 5

Ảnh 4; Ảnh 5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ tại các địa phương

(Nguồn: http://nongthonmoiphutho.vn/Home/Photo)


Ảnh 6 Hình ảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới Nguồn VPĐP tỉnh Phú Thọ 6

Ảnh 6. Hình ảnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (Nguồn: VPĐP tỉnh Phú Thọ)


Ảnh 7 Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ tổ 7


Ảnh 7. Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Phú Thọ tổ chức tập huấn bồi dưỡng cơ bản về xây dựng nông thôn mới (Nguồn: nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 8 Cán bộ chiến sĩ dân quân huyện Thanh Sơn phối hợp với nhân dân xã 8


Ảnh 8. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân huyện Thanh Sơn phối hợp với nhân dân xã Thượng Cửu

làm đường giao thông nông thôn (Nguồn: nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 9 Trường THCS Tân Đức Xã Tân Đức Việt Trì được đầu tư nâng cấp 9

Ảnh 9. Trường THCS Tân Đức (Xã Tân Đức, Việt Trì) được đầu tư, nâng cấp khang trang

(Nguồn: nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 10 Xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Ngọc Lập huyện Yên Lập Nguồn 10

Ảnh 10. Xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập (Nguồn: nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 11 Huyện Lâm Thao đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp Nguồn 11


Ảnh 11. Huyện Lâm Thao đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp (Nguồn: nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 12 Cánh đồng mẫu lớn đang xây dựng tại huyện Thanh Ba mang lại lợi ích 12

Ảnh 12. Cánh đồng mẫu lớn đang xây dựng tại

huyện Thanh Ba mang lại lợi ích cho người dân (Nguồn: phutho.gov.vn)

Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 10/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí