Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014 - 15


Ảnh 13 Ngành Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí 1


Ảnh 13. Ngành Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tiêu chí số 8 để giúp người dân có điều kiện tiếp cậnvới thông tin trên mạng, trên sách báo

(Ảnh chụp tại Bưu điện xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng) (Nguồn: phutho.gov.vn)


Ảnh 14 Ứng dụng khoa học và sản xuất nông nghiệp Hiệu quả từ mô hình sản 2

Ảnh 14. Ứng dụng khoa học và sản xuất nông nghiệp- Hiệu quả từ mô hình sản xuất phân bón NPK Lâm Thao Magie Sunphat (Nguồn:phutho.gov.vn)


Ảnh 15 Lãnh đạo huyện Lâm Thao trao Bằng công nhận xã chuẩn Quốc gia về NTM 3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.


Ảnh 15. Lãnh đạo huyện Lâm Thao trao Bằng

công nhận xã chuẩn Quốc gia về NTM cho xã Cao Xá, Lâm Thao (Nguồn:nongthonmoiphutho.vn)


Ảnh 16 Hội nghị thẩm định xã Thụy Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 4

Ảnh 16. Hội nghị thẩm định xã Thụy Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 (Nguồn:phutho.gov.vn)


Ảnh 17 Xã Thanh Minh Thị xã Phú Thọ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông 5


Ảnh 17. Xã Thanh Minh (Thị xã Phú Thọ) đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2014 cho xã Thanh Minh năm 2014

(Nguồn:phutho.gov.vn)


Ảnh 18 Huyện Lâm Thao đón nhận danh hiệu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 6


Ảnh 18. Huyện Lâm Thao đón nhận danh hiệu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

(Nguồn:nongthonmoiphutho.vn)

Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 10/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí