Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án - 7

18. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. Giáo dục.

19. Trần Nho Thìn (2008), Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, Nxb. Giáo dục.

20. Trần Đình Việt (1984), “Nguyễn Án qua tác phẩm Tang thương ngẫu lục”, Tạp chí Văn học và tuổi trẻ (tháng 3).

21. Trần Ngọc Vượng (1999), Loại hình tác giả văn học nhà nho tài tử và văn học Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 63 trang: Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án - 7

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.4/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số