Tăng Cường Tổ Chức Bồi Dưỡng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Phân Hoá Cho Đội Ngũ Giáo Viên Của Trung Tâm

* Điều kiện thực hiện

- Trung tâm phải xây dựng được nội quy nề nếp cho hoạt động học tập của học viên tại Trung tâm;

- Các lực lượng có sự phối hợp và phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý học viên.

3.2.4. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực dạy học phân hoá cho đội ngũ giáo viên của Trung tâm

* Mục tiêu:

Đảm bảo việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trung tâm đáp ứng yêu cầu dạy học phân hoá. Chất lượng đội ngũ cơ bản được đánh giá qua 2 tiêu chuẩn đó là phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp. Chất lượng đội ngũ giáo viên sẽ là yếu tố quan trọng trực tiếp quyết định chất lượng dạy học phân hoá.

* Nội dung và cách thức tiến hành:

Biện pháp gồm ba nội dung cơ bản:

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên Trung tâm về vai trò của chất lượng đội ngũ đối với việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học phân hoá.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trung tâm để họ có điều kiện, phương tiện nhận thức và hành động đúng đắn hơn, hiểu sâu và hiểu rõ hơn về hoạt động dạy học phân hoá của mình.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Trung tâm. Năng lực này làm nên chất lượng hoạt động dạy học nói chung và dạy học phân hoá nói riêng.Nói cách khác, chất lượng hoạt động dạy học và dạy học phân hoá sẽ đánh giá chất lượng năng lực nghề của đội ngũ giáo viên Trung tâm.

Để thực hiện biện pháp, cán bộ quản lý Trung tâm có thể theo cách thức như sau:

Quản lý dạy học phân hóa ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - 11

- Ban Giám đốc nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên, làm cho đội ngũ giáo viên trong Trung tâm hiểu đúng, hiểu sâu và thấy rõ tầm quan trọng

của chất lượng đội ngũ đối với chất lượng hoạt động dạy học nói chung và dạy học phân hoá nói riêng. Để từ đó, mỗi giáo viên Trung tâm có ý thức cao trong việc tự phấn đấu hoàn thiện năng lực hoạt động chuyên môn của bản thân, đáp ứng yêu cầu của dạy học phân hoá.

- Ban Giám đốc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trung tâm. Chuẩn đào tạo của giáo viên Trung tâm là Đại học sư phạm. Tổ chức đưa giáo viên Trung tâm đi học các lớp nghiệp vụ nâng chuẩn, khuyến khích giáo viên Trung tâm tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, trình độ về nghề sư phạm.

- Ban Giám đốc chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn tại Trung tâm là quan trọng nhất, thiết thực nhất trong việc nâng cao năng lực dạy học phân hoá: thông qua sinh hoạt chuyên môn (trường, tổ); thông qua hoạt động dự giờ, đánh giá tiết dạy; thông qua hội giảng, hội thảo (sinh hoạt) chuyên đề chuyên môn,... gắn với kiến thức, tài liệu về dạy học phân hoá.

- Giáo viên Trung tâm tự bồi dưỡng năng lực dạy học phân hoá ngay trong quá trình dạy học. Đây là quan điểm học qua trải nghiệm thực tế. Trải nghiệm thực tế tại lớp học, tại Trung tâm, ngay trên học viên của mình, nên giáo viên Trung tâm có nhiều cơ hội thử nghiệm những kiến thức, kỹ năng về dạy học phân hoá.Từ đó, tự giáo viên so sánh và rút ra nhiều bài học từ thực tiễn sau khi đối chiếu với lý luận, tài liệu dạy học phân hoá đã được trang bị.

- Ban Giám đốc đưa kết quả bồi dưỡng năng lực dạy học phân hoá vào tiêu chí thi đua, khen thưởng và nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, … cho giáo viên Trung tâm.

- Ban Giám đốc phát huy tốt vai trò của đội ngũ cốt cán chuyên môn của Trung tâm, đứng đầu là các tổ trưởng chuyên môn và lực lượng giáo viên dạy giỏi.

* Điều kiện thực hiện:

- Ban Giám đốc Trung tâm phải có sự đồng thuận, nhất quán nhận thức và chỉ đạo về quản lý bồi dưỡng giáo viên.

- Ban Giám đốc Trung tâm phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng mục tiêu, đòi hỏi của hoạt động dạy học phân hoá.

3.2.5. Tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học phân hoá

* Mục tiêu:

Nhằm tạo điều kiện tối đa trong khả năng tài chính hiện có để trang bị và quản lý tốt cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ dạy học phân hóa cùng với môi trường dạy học dân chủ nhằm chuyển tải nội dung giảng dạy một cách linh hoạt, hiệu quả và phát huy niềm say mê, tự giác học tập của học viên và lòng say mê nghề nghiệp của giáo viên.

* Nội dung và cách thức tiến hành: Về cơ sở vật chất trường học

- Căn cứ vào kế hoạch dạy học, Trung tâm xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất - thiết bị dạy học phục vụ dạy và học theo quan điểm phân hóa phù hợp với năng lực tài chính mà Trung tâm được cung ứng theo định mức đề ra.

- Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, Ban Giám đốc cần có các biện pháp để bảo đảm việc sử dụng thiết bị dạy học và phòng bộ môn đúng chức năng, hiệu quả và phát huy tác dụng tích cực trong việc truyền tải kiến thức và mở mang sự hiểu biết của học viên.

- Chỉ đạo việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất - thiết bị dạy học hiện có và tự làm.

+ Cần nâng cao nhận thức cho GV về việc sử dụng TBDH, giúp họ ý thức được sự cần thiết và có nhu cầu sử dụng thường xuyên các thiết bị, phát huy hiệu quả sử dụng thiết bị trong các giờ học.

+ Tổ bộ môn lên kế hoạch đào tạo thì nhất thiết trong kế hoạch phải có mục đề xuất các thiết bị dạy học cần sử dụng. Tổng hợp các kế hoạch này,Trung tâm có kế hoạch về thiết bị dạy học của toàn trường.

+ Mỗi tổ bộ môn lại quy định cho giáo viên khi lên kế hoạch giảng bài cho mỗi tiết học phải có kế hoạch thiết bị dạy học phục vụ bài giảng đó.

+Trung tâm phải tuân thủ đúng yêu cầu về quản lý tài chính đối với thiết bị dạy học.

+ Chọn cử giáo viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm phụ trách việc bảo quản, khai thác, sử dụng trang thiết bị dạy học; bồi dưỡng năng lực, kỹ thuật chuyên dụng cho đội ngũ phụ trách thiết bị dạy học kịp thời, hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống phòng bộ môn theo hướng ngày càng chuyên môn hóa, đảm bảo cho giáo viên và học viên có thể dạy và học theo phòng bộ môn. Phòng bộ môn tạo ra những điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học viên sử dụng thiết bị dạy học thoải mái về tâm lý, về vệ sinh học đường, về tổ chức lao động một cách khoa học, gây được hứng thú học tập, phát triển tư duy, kỹ năng của học viên trong giờ học. Trong điều kiện chưa thể xây dựng phòng học bộ môn cho từng môn học thì có thể xây dựng phòng bộ môn cùng đặc thù như: phòng nghe nhìn; phòng lý - hóa; phòng kỹ thuật; phòng hóa - sinh... và các phòng chuyên dụng như phòng tin học, phòng học ngoại ngữ.

- Ngoài hệ thống các phòng bộ môn, Trung tâm phải cải tạo hệ thống các lớp học đảm bảo các yêu cầu: đủ ánh sáng, chống ồn, chống ẩm...tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng thiết bị dạy học từ khâu di chuyển đến khâu minh họa... giúp cho học viên lĩnh hội có hiệu quả bài giảng, giúp giáo viên lao động sư phạm trong giờ giảng không hao tổn nhiều sức lực.

- Phát động tự làm thiết bị dạy học trong giáo viên và học viên. Giáo viên có khả năng và kinh nghiệm tự tạo ra các thiết bị dạy học rẻ tiền và hiệu quả, học viên có thể cộng tác đắc lực với thầy để làm thiết bị dạy học, khôi phục các thiết bị đã bị hư hỏng, cải tiến thiết bị để sử dụng thuận tiện hơn, hiệu quả hơn.

Về môi trường dạy học trong Trung tâm

- Tạo môi trường sư phạm với các giáo viên say mê với công việc.Trò giỏi phải có thầy giỏi. Người thầy là nhân tố quan trọng, góp phần quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, cần tạo một môi trường sư phạm mà đội ngũ giáo

viên say mê với công việc, không có say mê thì không có sáng tạo, nhiệt huyết, dẫn đến chất lượng giáo dục không cao. Muốn vậy, ngoài việc phát huy các mối quan hệ bên trong Trung tâm; xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng Trung tâm xanh-sạch-đẹp- an toàn.. còn phải bảo đảm thu nhập độc lập cho giáo viên,để giáo viên có thể chuyên tâm vào giảng dạy.

- Tạo môi trường học tập thân thiện, quan tâm lẫn nhau và mang tính đồng đội, xây dựng tập thể Trung tâm thành tập thể biết học hỏi.

* Điều kiện thực hiện:

- Sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, sở Tài chính về kinh phí cho việc tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm.

- Sự quan tâm của xã hội hỗ trợ Trung tâm về vật lực, tài lực, giúp tăng cường cơ sở vật chất theo tinh thần xã hội hóa giáo dục.

- Sự quản lý chặt chẽ của Ban Giám đốc Trung tâm và các cán bộ được phân công phụ trách công tác cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.

3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học phân hoá trong Trung tâm

* Mục tiêu:

Nhằm xem xét thực tiễn việc thực hiện các nhiệm vụ dạy học phân hoá, đánh giá đúng thực trạng quá trình dạy học phân hoá. Từ đó, khuyến khích những nhân tố tích cực, phát hiện những sai lệch và đưa ra những quyết định điều chỉnh, giúp các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu dạy học phân hoá đã xác định.

* Nội dung và cách thức thực hiện:

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học phân hoá ở Trung tâm GDNN-GDTX, cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

(1)Xác định nguyên tắc kiểm tra, đánh giá

Khi tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học phân hoá, cần phải đảm bảo 4 nguyên tắc sau đây:

- Nguyên tắc đảm bảo tính chính xác khách quan. Đây là nguyên tắc hàng đầu trong kiểm tra, đánh giá. Kết quả kiểm tra, đánh giá phải phản ánh trung thực, đúng thực trạng kết quả dạy học phân hoá đạt được của từng giáo viên. Không định kiến hoặc thiên vị. Đảm bảo thực hiện đúng theo các văn bản pháp lý được quy định cho kiểm tra, đánh giá. Đánh giá phải đúng thực chất, chú trọng đến đánh giá chất lượng, hiệu quả dạy học phân hoá. Khi đánh giá kết quả hoạt động dạy học phân hoá, Ban Giám đốc Trung tâm phải kết hợp đánh giá quá trình dạy học phân hoá với đánh giá kết quả dạy học phân hoá. Sử dụng phối hợp nhiều phương pháp, hình thức đánh giá; kết hợp đánh giá định tính và định lượng, thu thập thông tin và đánh giá từ nhiều kênh.

- Nguyên tắc tính hiệu quả. Kiểm tra, đánh giá không chỉ để nắm kết quả dạy học phân hoá mà còn thông qua đó xem xét, phân tích, rút ra những điểm mạnh, điểm yếu và những nguyên nhân để tìm cách phát huy hoặc khắc phục. Kiểm tra, đánh giá phải có tác dụng thúc đẩy quá trình nâng cao hiệu quả dạy học phân hoá.

- Nguyên tắc tính công khai, dân chủ. Công khai dân chủ là nguyên tắc bắt buộc đối với kiểm tra, đánh giá. Công khai và dân chủ sẽ tạo ra bầu không khí lành mạnh trong Trung tâm, tác động tốt đến giáo viên, thúc đẩy giáo viên tích cực nâng cao hiệu quả dạy học phân hoá của bản thân.

- Nguyên tắc thường xuyên, liên tục. Kiểm tra, đánh giá phải thường xuyên liên tục trong quá trình dạy học phân hoá. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học phân hoá, đảm bảo cho dạy học phân hoá đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của học viên.

(2) Xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá

Xác lập quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học phân hoá một cách khách quan, khoa học.

Kiểm tra được thực hiện theo quy trình 4 bước cơ bản:

- Xác định tiêu chí đánh giá;

- Đo lường việc thực thi các nhiệm vụ dạy học phân hoá;

- So sánh sự phù hợp của kết quả dạy học phân hoá với tiêu chí đã xây dựng;

-Đưa ra các quyết định điều chỉnh cần thiết.

(3) Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá

Căn cứ vào các yêu cầu của dạy học phân hoá, Ban Giám đốc Trung tâm xác định các nội dung kiểm tra, đánh giá phù hợp.

Với dạy học phân hoá ở Trung tâm, GDNN-GDTX, những nội dung kiểm tra có thể là:

- Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học phân hoá;

- Kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên theo quan điểm dạy học phân hoá;

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách về dạy học phân hoá;

- Dự giờ để kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học phân hoá của giáo viên.

(4) Tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá

- Để kiểm tra, đánh giá đạt được mục đích, cần phải tổ chức một cách chặt chẽ. Đổi mới nhận thức về đánh giá, phải làm cho các cấp quản lý và mỗi người thông suốt quan điểm và đánh giá đầy đủ, khách quan theo định hướng nâng cao hiệu quả dạy học phân hoá.

- Trong quá trình kiểm tra, đánh giá,chú ý xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ dạy học phân hoá của giáo viên.

- Trong kiểm tra, đánh giá dạy học phân hoá, phải chỉ ra được những thành công và hạn chế.Từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh, đảm bảo cho hoạt động dạy học phân hoá đúng định hướng, đạt được mục đích đặt ra.

* Điều kiện thực hiện:

- Các chủ thể quản lý phải có năng lực, biết phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, biết đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác, đảm bảo cho kiểm tra, đánh giá thực hiện đúng chức năng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học phân hoá.

- Phải nêu cao được ý thức trách nhiệm của giáo viên để họ có thái độ đúng đắn đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá và tự kiểm tra, đánh giá.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Mỗi một biện pháp nêu trên đều có tính độc lập tương đối của nó và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại lẫn nhau, thúc đẩy nhau tạo nên một chỉnh thể thống nhất cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học phân hoá ở Trung tâm GDNN-GDTX Ba Bể.

Trong mối quan hệ đó, có thể coi biện pháp "Nâng cao nhận thức về dạy học phân hoá cho cán bộ quản lý, giáo viên và các lực lượng liên quan"có vai trò then chốt, có vị trí tiên quyết, vì không thể tiến hành nâng cao chất lượng dạy học phân hoá thành công, nếu nhận thức của đội ngũ giáo viên và các lực lượng giáo dục còn hạn chế.

Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của giáo viên Trung tâm theo quan điểm phân hoá; quản lý hoạt động học tập của học viên theo quan điểm phân hoá giữ vai trò trọng tâm, có tính quyết định đối với công tác quản lý của HT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Những biện pháp quản lý các điều kiện hỗ trợ đối với việc nâng cao chất lượng dạy học phân hoá như "Tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động dạy học phân hoá" hay "Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học phân hoá trong Trung tâm"sẽ có tác dụng tác động tích cực vào đội ngũ, tạo động lực, môi trường, xây dựng niềm tin và thái độ đồng thuận nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân hoá ở Trung tâm.

Biện pháp "Tăng cường tổ chức bồi dưỡng phát triển năng lực dạy học phân hoá cho đội ngũ giáo viên của Trung tâm" là biện pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân hoá trong Trung tâm.

Các biện pháp trên đây nếu được kết hợp thực hiện một cách nhịp nhàng, đồng bộ, và linh hoạt sẽ tạo ra bước đột phá quan trọng nhằm góp phần tăng

Xem tất cả 120 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí