Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn - 6


4.4.2. Bảng giáo viên duyệt cho sinh viên

Bảng chấm điểm của giáo viên CVHT hiện ra khi giáo viên CVHT nhắn vào chấm điểm cho sinh viên đó.

Hình 4 6 CVHT duyệt điểm cho sinh viên 4 5 HỆ THỐNG PHÒNG CTSV 4 5 1 Danh sách lớp 1

Hình 4.6: CVHT duyệt điểm cho sinh viên

4.5. HỆ THỐNG PHÒNG CTSV

4.5.1. Danh sách lớp mở chấm điểm rèn luyện

Giao diện danh sách lớp cần mở để chấm điểm rèn luyện.


Hình 4 7 Danh sách lớp mở chấm điểm rèn luyện 4 5 2 Danh sách sinh viên mở chấm 2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 57 trang: Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn

Hình 4.7: Danh sách lớp mở chấm điểm rèn luyện


4.5.2. Danh sách sinh viên mở chấm điểm rèn luyện

Giao diện danh sách sinh viên mở chấm điểm rèn luyện


Hỉnh 4 8 Danh sách sinh viên chấm điểm rèn luyện 4 5 3 Nội dung chấm điểm rèn 3

Hỉnh 4.8. Danh sách sinh viên chấm điểm rèn luyện

4.5.3. Nội dung chấm điểm rèn luyện

Giao diện bảng nội dung cho sinh viên chấm điểm rèn luyện.


Hình 4 9 Mở bảng nội dung chấm điểm rèn luyện KẾT LUẬN Trong thời gian tìm 4


Hình 4 9 Mở bảng nội dung chấm điểm rèn luyện KẾT LUẬN Trong thời gian tìm 5

Hình 4.9: Mở bảng nội dung chấm điểm rèn luyện


KẾT LUẬN

Trong thời gian tìm hiểu làm đồ án tốt nghiệp đề tài” Xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn” em đã phát triển và hoàn thành cơ bản hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt – Hàn. Hệ thống này được xây dựng trên công nghệ web mã nguồn mở ASP.NET MVC và SQL server. Bên cạnh đó, đề tài đã phân tích hệ thống thông tin chấm điểm rèn luyện, xây dựng mô hình chức năng nghiệp vụ, phân tích hệ thống về dữu liệu và xây dựng mô hình thực thể cho hệ thống. Từ đó tạo ra cơ sở dữ liệu tích hợp để xây dựng hệ thống chấm điểm rèn luyện cho sinh viên. Trong quá trìn làm đồ án tốt nghiệp còn có một số hạn chế về mặt kinh nghiêm, kiến thức nên đồ án khó tránh khỏi sai xót. Trong thời gian chờ bảo vệ đồ án em sẽ hoàn thiện nốt các phần còn lại của các chức năng đã đặt ra.

Đề tài này thật sự hữu ích đối với chuyên ngành công nghệ thông tin như một tài liệu tham khảo đề tài này có tính thực tế cao. Trong tương lai, nếu có điều kiện khách quan cho phép, em sẽ tiếp tục hoàn thiện và phát triển để triển khai hệ thống vào thực tế, giúp cho nhà trường tiết kiện được thời gian, chi phí cho giáo viên, sinh viên giải quyết các công việc khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Phạm Quốc thắng, Tài liệu ASP.NET MVC 5 Tiếng Việt, http://meetdev.com/share/article/854/asp-net-mvc-5-tai-lieu-asp-net-mvc-5- tieng-viet/,

[2]. Vn,hello, Bộ Tài Liệu Asp.net MVC 5 Tiếng Việt, https://tinhte.vn/threads/download-bo-tai-lieu-asp-net-mvc-5-tieng- viet.2773160/, 3/3/ 2018.

[3]. Minh Stranger, hướng dẫn vẽ DFD, https://vi.scribd.com/doc/109362320/Huong-dan-ve-DFD.

[4]. Võ phúc, Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, https://www.slideshare.net/votanphuc/gt-pttk-hethongthongtin, tháng 7/2014.

[5]. Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, http://viethanit.edu.vn/2018/01/30/qui-che-qui-dinh/.

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *