Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế - 1


ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

-------------------------


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HUẾ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 91 trang: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế

Sinh viên thực hiện Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Lan TS. Hoàng La Phương Hiền Lớp: K51B QTKD

Mã SV: 17K4021117

Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế - 1

Niên khóa: 2017 - 2021


Huế tháng 1/2021

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt là quý thầy cô khoa Quản trị kinh doanh, cảm ơn thầy cô đã hết lòng truyền đạt những kiến thức cần thiết và bổ ích cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo ngân hàng và các anh chị chuyên viên tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội – chi nhánh Huế, đặc biệt là với các anh chị phòng Dịch vụ Khách hàng đã dành thời gian hướng dẫn, tạo điều kiện cho em quan sát và thực hành những kĩ năng mà mình học được, cũng như cơ hội để cọ sát với thực tế.

Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Hoàng La Phương Hiền đã quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình cho em trong suốt thời gian báo cáo thực tập. Tuy nhiên, vì còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm trong các kỹ năng nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định trong quá trình thực tập. Vì vậy, em mong nhận được sự góp ý của anh chị và quý thầy cô để khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!


Huế, tháng 01 năm 2020


Sinh viên thực hiện


Trần Thị Lan

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i

DANH MỤC BẢNG ii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii

DANH MỤC SƠ ĐỒ iv

DANH MỤC HÌNH ẢNH iv

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 3

4.2. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 3

5. Kết cấu khóa luận 4

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH 5

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 5

1.1.1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại 5

1.1.2. Ngân hàng thương mại là gì? 6

1.1.3. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 6

1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 6

1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 7

1.1.3.3. Hoạt động khác 8

1.1.4. Chức năng của ngân hàng thương mại 9

1.1.4.1. Chức năng trung gian 9

1.1.4.2. Chức năng trung gian thanh toán 9

1.1.4.3. Chức năng tạo tiền 10

1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại ... 10 1.2.1. Khái niệm cho vay đối với khách hàng cá nhân 10

1.2.2. Đặc điểm của cho vay khách hàng cá nhân 11

1.2.3. Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 13

1.2.4. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại ...14

1.2.5. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17

1.3. Hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 17

1.3.1. Sự cần thiết của việc thúc đẩy hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân 18

1.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 18

1.3.2.1. Các chỉ tiêu định tính 18

1.3.2.2. Các chỉ tiêu định lượng 19

1.3.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về quy mô 19

1.3.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu tăng trưởng 21

1.3.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu rủi ro 22

1.4.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu sinh lợi 25

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân

hàng thương mại. 26

1.3.3.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 26

1.3.3.2. Các nhân tố bên ngoài 28

Chương 2: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ31

2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế 31

2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 31

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 32

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 32

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 34

2.1.3. Tình hình lao động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Huế 35

2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế từ năm 2017 đến 2019 38

2.1.4.1. Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn 38

2.1.4.2. Tình hình biến động kết quả kinh doanh 43

2.2. Thực trạng cho vay tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 48

2.2.1. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Huế 48

2.2.2. Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàngTMCP Quân đội 49

2.2.3. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng nhân của Ngân hàng Quân đội –

chi nhánh Huế 52

2.2.3.1. Tình hình doanh số cho vay đối với khách hàng cá nhân 52

2.2.3.2.Tình hình dư nợ cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Huế56

2.2.3.3 Tình hình doanh số thu nợ khách hàng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 59

2.2.3.4. Tỉ lệ nợ xấu trong tín dụng cá nhân giai đoạn 2017 – 2019 62

2.2.3.5. Thời gian thu nợ bình quân 64

2.2.3.6.Vòng quay vốn tín dụng 65

2.3.Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội –

chi nhánh Huế 65

2.3.1. Kết quả đạt được 65

2.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân 67

Những hạn chế 67

Nguyên nhân gây ra hạn chế 67

Chương 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 70

3.1. Định hướng phát triển cho vay khách hàng cá nhân 70

3.2. Một số giải pháp thúc đẩy hiệu quả tín dụng 71

3.2.1. Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 71

3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng 71

3.2.3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 72

3.2.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 72

3.2.5. Xử lý nợ xấu phòng ngừa rủi ro 72

3.2.6. Tăng cường hoạt động marketing 73

Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75

3.1. Kết luận 75

3.1.1. Kết quả đạt được của đề tài 75

3.1.2. Hạn chế của đề tài 75

3.1.3. Hướng phát triển của đề tài 75

3.2. Kiến nghị 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT


CVTD : Cho vay tiêu dùng

DN : Doanh nghiệp

DSCV : Doanh số cho vay

DSTN : Doanh số thu nợ

DNCV : Dư nợ cho vay

KH : Khách hàng

KHCN : Khách hàng cá nhân

MB : Ngân hàng Quân Đội

MBBank Huế : Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh Huế

NHNN : Ngân hàng nhà nước

NHTM : Ngân hàng thương mại

SXKD : Sản xuất kinh doanh

TMCP : Thương mại cổ phần

TCTD : Tổ chức tín dụng

CBTD : Cán bộ tín dụng

DANH MỤC BẢNG


Bảng 2.1: Tình hình lao động của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế ...36

Bảng 2.2: Tình hình tài sản, nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội –Chi nhánh Huế năm 2017 - 2019 40

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế năm 2017 – 2019 47

Bảng 2.4: Tình hình doanh số cho vay của ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 55

Bảng 2.5: Tình hình dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 58

Bảng 2.6: Tình hình thu nợ KHCN tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 - 2019 60

Bảng 2.7: Tỉ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 62

Bảng 2.8: Thời gian thu nợ bình quân của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 – 2019 64

Bảng 2.9: Thời gian thu hồi vốn của Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017- 2019 65

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số