Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, thực tiễn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội - 11

13. TS.Mai Hải Đăng (2015), Pháp luật quốc tế và Việt Nam về môi trường với việc bảo vệ quyền con người, sách chuyên khảo, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội, NXBTư Pháp.

14. Đức Hiển – Hồng Thúy (2014), “Bảo vệ môi trường mục tiêu phát triển bền vững”, Tạp chí nhân quyền.

15. TS.Nguyễn Thị Hồi (2008), “Các loại nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (12),trang 128,

16. Trần Thế Lực (2014), Đánh giá hiện trạng ô nhiễm nước sông Cầu Bây và đề xuất biện pháp giảm thiểu, Khóa luận tốt nghiệp, Trường đại học Thủy Lợi

17. TS Lê Thị Thanh Mai, Giáo trình môi trường và con người, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

18. Lưu Đình Nghĩa (2012), Nghiên cứu đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội.

19. Luật sư Nguyễn Sơn (2015), “Trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan trong phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại Việt Nam”, Tạp chí Môi trường (5).

20. TS.Phạm Quang Tiến, PGS.TS.Nguyễn Thị Hồi (2010), “Tập quán và luật tục bảo vệ môi trường của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (6),trang 53.

21. Lê Hoàng Vẹn (2011), Bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp- Pháp luật và thực tiễn, Khóa luận tốt nghiệp, Khoa Luật- Trường đại học Cần Thơ.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.

Website:

22. http://www.solaodong.hanoi.gov.vn/Bảo vệ môi trường ở Hà Nội: Bằng hành động thiết thực, hiệu quả, Văn quyết.

Quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, thực tiễn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội - 11

23. http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-thanh-tra/Can-che-tai-manh-voi-vi-pham-xa-thai-khu-cong-nghiep-4735Cần chế tài mạnh với vi phạm xả thải khu công nghiệp, Thu Trang.

24. http://vanban.hanoi.gov.vn/ Câu hỏi: Đề nghị Thành phố nghiên cứu giải quyết một số khu công nghiệp, cơ sở sản xuất xả thải không qua xử lý gây ảnh hưởng đến môi trường, Cổng gaio tiếp điện tử UBND thành phố Hà Nội

25. http://www.hoaiduc.hanoi.gov.vn/ Hà Nội: Cam kết, thống nhất hành động bảo vệ môi trường, H.Hải

26. http://www.thiennhien.net/Hoàn thiện pháp luật về ĐTM, ĐMC của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm luật pháp Trung Quốc, Nguyễn Minh Đức.

27. http://anninhthudo.vn/an-ninh-doi-song/kcn-sai-dong-b-nhieu-vi-pham-trong-linh-vuc-moi-truong/336445.antdKCN Sài Đồng B: Nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Trần Minh.

28. http://bmktcn.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4850&Itemid=103Kinh nghiệm xử lý chất thải tại KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội, Thao Lan.

29. http://baotintuc.vnsuc-khoe/lang-ung-thu-o-ha-noi-ngay-cang-o-nhiem- 20150330190242778.htmLàng ung thư ở Hà Nội ngày càng ô nhiễm, Thu Trang.

30. http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn/Một số nội dung về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, Phòng pháp chế khu công nghiệp Vĩnh Phúc

31. http://nature.org.vn/vn2014/05/nhung-bat-cap-trong-xu-ly-vi-pham-phap-luat-ve-moi-truong/Những bất cập trong xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, Trung tâm con người và thiên nhiên.

32. http://www.bactuliem.hanoi.gov.vn/Nâng cao hiệu lực, hiệu quả BVMT: Đồng bộ nhiều giải pháp, H.Hải

33. http://www.nhandan.com.vn//hanoi/tin-moi-nhan/item/23681002-nuoc-thai- dau-doc-moi-truong.htmlNước thải đầu độc môi trường, Hạnh Nguyễn và Đắc Sơn, Báo nhân dân.

34. http://duthaoonline.quochoi.vn/ Pháp luật về bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm một số nước Châu Á và bài học đối với Việt Nam, Trương Thu Trang.

35. http://www.kiemlam.org.vn/PortletBlank.aspx/89E2ECE261054E6DA2D06 A694DE50016/View/So-3/Phong_tuc_tap_quan_moi_lien_he_voi_quan_ ly_tai_nguyen_rung/?print=433010760Phong tục tập quán mối liên hệ với quản lý tài nguyên rừng, Cục Kiểm lâm.

36. http://luanvan.net.vn/ Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Thực trạng và giải pháp.

37. http://nongnghiep.vn/van-nan-o-nhiem-tu-khu-cong-nghiep-post135954.html

Vấn nạn ô nhiễm từ KCN, Hồng Thúy

38. http://dtcblehongphong.hanoi.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=wGyNu0fsew8%3D&tabid=65Xử lý tình huống gây ô nhiễm môi trường của công ty TNHH DJ Việt Nam, Nguyễn Thị Hòa- chuyên viên phòng TNMT huyện Chương Mỹ.

39. http://www.consumerprotect.com/protecting-the-environment/ Ways to help protect the Environment.

40. http://www.epa.ohio.gov/pic/facts/30years/tips.aspx/ 30 ways to protect the Enviroment.

41. http://www.uccee.org/Environmental_Pollution.html/ Environmental pollution and Its efffects.

Xem tất cả 89 trang.

Ngày đăng: 29/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí