Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C T

Xem tất cả 81 trang, được chia thành 9 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 9 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 9

Giải pháp 8: Đối với những khách hàng có nợ khó đòi: Cần kiên quyết với nhiều biện pháp kết hợp để thu hồi nợ nhanh chóng và đảm bảo doanh thu, lợi nhuận. Vì vậy hợp đồng nhập khẩu nguyên vật liệu cần có tính chất pháp lý ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 8 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 8

4.3. Mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty 4.3.1. Phương hướng phát triển chung của Công ty năm 2011-2015 Giữ mức tăng trưởng bình quân 7% - 10% trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại, thi công xây lắp; đồng thời tăng ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 7 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 7

 Chứng thư giám định trong trường hợp hàng hóa được thông quan trên cơ sở kết quả giám định: bản điện tử hoặc một bản chính  Tờ khai trị giá hàng nhập trong trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai tờ khai trị giá: bản ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 6 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 6

8.29% đạt 43,892 triệu đồng giảm 54.62% so với năm 2008. Năm 2010 Hàn Quốc chiếm 35.88% đạt 92,206 triệu đồng giảm 4.67% ứng với giảm 4,517 triệu đồng so với năm 2008. Thị trường Nhật Bản: Năm 2008 đứng sau Trung Quốc đạt 101,821 triệu ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 5 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 5

2.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 2008 - 2010 Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 2009, 2010 ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So Sánh 2009/2008 2010/2009 Tuyệt đối Tương đối (%) ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 4 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 4

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập theo hình thức công ty cổ phần, được sử dụng con dấu riêng, tiến hành đầy đủ các thủ tục về đăng ký ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 3 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 3

Được thì nhà nhập khẩu phải có thái độ nghiêm túc, hợp tác, thận trọng xem xét yêu cầu của bên kia để có biện pháp giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý hậu quả do lỗi của mình gây ra đồng thời đưa ra hình thức bồi ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 2 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 2

Về thời gian mở L/C: Thông thường thì L/C được mở trước thời hạn giao hàng khoảng từ 20-25 ngày nếu như hợp đồng không quy định cụ thể. Nhưng để hợp đồng được chặt chẽ thì trong hợp đồng người ta thường quy định cụ ...

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 1 thumb

Nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư C&T - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp. Hcm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Nhập Khẩu Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Tư C&t Ngành: Quản Trị Kinh ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số