Sứ Mạng, Tầm Nhìn Và Mục Tiêu Của Bidv Thăng Long

2.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của BIDV Thăng Long Tầm nhìn Trở thành ngân hàng có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu địa bàn hoạt động nói riêng và khu vực Đông Nám Á nói chung. Sứ mạng: Hoàn thiện mô hình tổ chức ...

Số Lượng Và Số Lượt Khách Hàng Vay Tiêu Dùng Qua Các Năm

Hình 2.3: Tình hình dư nợ CVTD (Nguồn: Báo cáo tình hình cho vay của phòng QHKH năm 2011-2013) Hình 2.3 cho thấy: Dư nợ CVTD từ năm 2011 tăng trưởng liên tục với tốc độ tăng mạnh. ( Ghi chú: Dư nợ toàn chi nhánh trong bảng trên gồm cả dư nợ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí