Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

Xem tất cả 104 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 12

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 12

Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cần phải đánh giá một cách khách quan khoa học những thành công và hạn chế, nguyên nhân của nó, từ đó đề ra những chủ trưởng, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo công tác XĐGN theo ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 11

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 11

(DN) thì mới hy vọng đưa ra được những quyết định phù hợp để phát triển các sản phẩm của miền núi theo yêu cầu của thị trường. Trong những năm qua, nhiều DN Việt Nam thành đạt được là nhờ kinh doanh các sản vật của miền núi. ...

Nhóm Giải Pháp Xây Dựng Kết Cấu Hạ Tầng Nông Thôn

Nhóm Giải Pháp Xây Dựng Kết Cấu Hạ Tầng Nông Thôn

Phát triển nghề nuôi ong lấy mật (Mật hoa cây dược liệu) tập trung tại các xã xã Liêm Phú, Khánh Hạ, Nậm Xây, Nậm Chày, Nậm Xé, Nậm Tha. Phát triển chăn nuôi dê tập trung tại các xã Nậm Dạng, Chiềng Ken, Nậm Tha, Liêm Phú, Dần Thàng, ...

Nghèo Do Thiếu Vốn Và Sử Dụng Vốn Không Hiệu Quả

Nghèo Do Thiếu Vốn Và Sử Dụng Vốn Không Hiệu Quả

Đời sống của đồng bào DTTS chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do tập quán canh tác lạc hậu, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất còn nhiều khó khăn; sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào khí hậu, thổ nhưỡng và ...

Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo

Đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Giảm Nghèo

- Triển khai kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở hộ nghèo theo Quyết định 33 của Chính phủ cho 56 hộ nghèo, kinh phí thực hiện 842 triệu đồng. - Tổ chức trao 09 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo từ nguồn quỹ Vì người nghèo của Tỉnh với số ...

Thực Trạng Nghèo Của Đồng Bào Thiểu Số Của 03 Xã Nghiên Cứu

Thực Trạng Nghèo Của Đồng Bào Thiểu Số Của 03 Xã Nghiên Cứu

Qua số liệu điều tra năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai có 113 xã thuộc diện ĐBKK theo Chương trình 135 thì Văn Bàn chiếm 14 xã. Kết quả điều tra hộ nghèo và cận nghèo của 22 xã, 01 thị trấn cho thấy: tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện chiếm ...

Thực Trạng Nghèo Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn

Thực Trạng Nghèo Của Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn

Các xã có diện tích rừng lớn như: Sơn Thủy, Tân An, Tân Thượng, Nậm Tha, Liêm Phú… để sản xuất một số loại sản phẩm như: Ván ép thanh, đồ gỗ gia dụng, đũa công nghiệp, gỗ các loại… Trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm qua, ...

Thực Trạng Sử Dụng Đất Huyện Giai Đoạn 2016-2018

Thực Trạng Sử Dụng Đất Huyện Giai Đoạn 2016-2018

Con nhỏ… Nhóm hộ nghèo này khó có thể thoát nghèo vì không có sức lao động và nhân lực lao động, hoàn toàn dự vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. - Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, giảm ...

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giảm Nghèo Bền Vững

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Giảm Nghèo Bền Vững

Tăng cường hơn nữa chính sách ưu đãi, thu hút đối với cán bộ y tế công tác ở địa bàn nghèo. Ưu đãi đầu tư trước để đạt chuẩn cơ sở bệnh viện, trạm y tế ở các huyện, xã nghèo. Thứ tư, hỗ trợ về nhà ở Tiếp tục thực ...

Quy Định Về Chuẩn Nghèo Đói (Theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia)

Quy Định Về Chuẩn Nghèo Đói (Theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia)

Tái nghèo: Một hộ được gọi là tái nghèo khi hộ đó đã thoát nghèo nhưng vì nguyên nhân nào đó đã không còn đủ khả năng ứng phó với những bất lợi trong cuộc sống dẫn đến đói nghèo, tức là có mức thu nhập thấp hơn mức chuẩn ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 2

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Quy định về chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia) 7 Bảng 2.1. Thực trạng sử dụng đất huyện giai đoạn 2016-2018 27 Bảng 2.2. Cơ cấu dân tộc huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai năm 2018 28 Bảng 3.1. Tỷ lệ hộ ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 1

Giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Bùi Ánh Dương Giải Pháp Giảm Nghèo Bền Vững Cho Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai Luận Văn Thạc Sĩ Phát Triển Nông Thôn Thái Nguyên - 2019 Đại Học Thái Nguyên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số