Tình Hình Sản Xuất Và Tiêu Thụ Chè Trên Thế Giới

Khác nhằm tăng độ phì nhiêu cho đất vườn chè. Để kiểm soát sâu bệnh, họ dùng các chất chiết xuất từ cây xanh hoặc dùng tay để bắt sâu hay cắt tỉa những cành có sâu hại ăn. Ngược lại, người trồng chè thông thường sử dụng ...

Một Số Nét Cơ Bản Về Sản Xuất Chè Trên Địa Bàn Xã

4.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội Trong những năm vừa qua xã đã đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, mạnh dạn đưa ra các giống cây trồng mới có năng suất cao vào sản xuất, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng quy mô ...

Bình Quân Chi Phí Sản Xuất Mỗi Vụ Của Nông Hộ

Vật có nguồn gốc hóa học để chất lượng chè tại đây được tốt hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cải thiện môi trường xanh, sạch đẹp. 4.2.3.2. Bình quân chi phí sản xuất mỗi vụ của nông hộ Để thấy được chi phí cho ...

Nhận Thức Về Sản Xuất Chè Hữu Cơ Của Nông Hộ

4.3.2. Nhận thức về sản xuất chè hữu cơ của nông hộ Với tỷ lệ tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo về chè hữu cơ tương đối cao, các hộ gia đình được điều tra đã có kiến thức nhất định về sản xuất chè hữu cơ, ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí