Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng

Xem tất cả 102 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 12

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 12

Phước làm nguyên liệu giấy , Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học năm 2000-2004, Viện KHLN Việt Nam, Trang 106-108. 9. Phùng Nhuệ Giang (2003), Nghiên cứu quy luật cấu trúc và sinh trưởng của rừng Keo lai trồng truần loài , Luận văn ...

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 11

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 11

Trường hưởng 30% sản phẩm sau luân kỳ khai thác, hình thức này thường thì lâm trường cung cấp nguồn giống, tiền công trồng và phân bón. Thứ hai: Lâm trường thuê khoán các hộ gia đình theo hạng mục công việc như phát dọn thực bì, ...

Tổng Hợp Mô Hình Trồng Rừng Keo Lai Bv10 Ở Huyện Bảo Lạc

Tổng Hợp Mô Hình Trồng Rừng Keo Lai Bv10 Ở Huyện Bảo Lạc

Bảng 3.9. Tổng hợp mô hình trồng rừng Keo lai BV10 ở huyện Bảo Lạc Xã Tuổi Mật độ N/ha Mật độ thực tế (N/ha) M Sản phẩm (m 3 /ha) (m 3 /ha) Gỗ sử dụng Gỗ nhỏ Gỗ lớn Cô Ba 5 1660 1340 97,73 86,28 86,28 - 7 1660 1240 149,10 122,75 122,75 - 10 ...

Đánh Giá Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Trồng Rừng Keo Lai Tại Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Đánh Giá Thuận Lợi Và Khó Khăn Trong Trồng Rừng Keo Lai Tại Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

+ Cấm người vào chặt phá và bẻ cây rừng. + Thường xuyên tuần tra canh gác nhằm phát hiện các tác nhân phá hoại rừng để ngăn chặn kịp thời. 3.1.5. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong trồng rừng Keo lai tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao ...

Tổng Hợp Các Mô Hình Trồng Rừng Keo Lai Tại Địa Điểm Nghiên Cứu

Tổng Hợp Các Mô Hình Trồng Rừng Keo Lai Tại Địa Điểm Nghiên Cứu

An, Hưng Đạo và Kim Cúc có diện tích trồng Keo lai từ 24 – 37%. Hai xã Đình Phùng và Khánh Xuân có diện tích trồng keo lần lượt là 45,88 % và 46,15%. Xã Bảo Toàn, Hưng Thịnh và Sơn Lập có diện tích trồng keo từ 53 – 55%. Cuối cùng là hai ...

Sự Hấp Thụ Carbon Của Rừng Trồng Keo Lai Ở Địa Điểm Nghiên Cứu

Sự Hấp Thụ Carbon Của Rừng Trồng Keo Lai Ở Địa Điểm Nghiên Cứu

T là thời gian n độ dài luân kỳ trồng cây Keo lai Khi NPV > 0 dự án có hiệu quả, phương án được chấp nhận Khi NPV < 0 dự án không có hiệu quả, phương án không chấp nhận được. IRR - Tỷ suất hoàn vốn nội tại ( Internal rate of ...

Thực Trạng Trồng Rừng Keo Lai Tại Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Thực Trạng Trồng Rừng Keo Lai Tại Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phường, thị trấn và 111 cơ sở y tế tư nhân. So với năm 2018 giảm 1,2%, nguyên nhân do một số cơ sở y tế tư nhân ngừng hoạt động. Tổng số giường bệnh là 2.457 giường, so với năm 2018 tăng 4,2%, trong đó 1.860 giường trong các bệnh ...

Điều Kiện Tự Nhiên Kinh Tế Xã Hội Khu Vực Nghiên Cứu

Điều Kiện Tự Nhiên Kinh Tế Xã Hội Khu Vực Nghiên Cứu

Cho doanh thu trung bình là ~80.200.000đ/ha, lợi nhuận ròng đạt trung bình 5.200.000đ/ha/năm, tỷ lệ hoàn vốn là 39,40% và hiệu suất đầu tư là 3,34 lần cho một luân kỳ kinh doanh 7 năm, Đề tài nghiên cứu đánh giá phân hạng đất, hiệu quả ...

Những Kết Quả Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Làm Đất

Những Kết Quả Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Làm Đất

1.2.3. Những kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của biện pháp làm đất Trong những năm gần đây, việc áp dụng cơ giới trong trồng rừng, nhất là trồng rừng công nghiệp đã được các nhà lâm học quan tâm, điển hình là công trình ...

Những Kết Quả Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Bón Phân Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Rừng

Những Kết Quả Nghiên Cứu Về Ảnh Hưởng Của Bón Phân Đến Sinh Trưởng Và Năng Suất Rừng

Năm trồng cho thấy đường kính bình quân của các công thức thí nghiệm tăng theo chiều giảm của mật độ, nhưng tổng tiết diện ngang (G) lại tăng theo chiều tăng của mật độ, có nghĩa là rừng trồng ở mật độ thấp tuy tăng trưởng ...

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 2

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 2

Hình 3.1. Hiện trạng sử dụng đất theo phân loại đất tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 44 Hình 3.2. Cơ cấu carbon trong cá thể Keo lai 7 tuổi 60 Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCR Tỷ số lợi ích (Benefit /Cost ratio) HGĐ Hộ gia đình IRR Tỷ suất ...

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 1

Đánh giá hiệu quả một số mô hình trồng rừng tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông Lâm Trần Văn Mười Đánh Giá Hiệu Quả Một Số Mô Hình Trồng Rừng Tại Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng Luận Văn Thạc Sĩ Lâm Học Thái Nguyên - 2020 Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Nông ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số