Tiếp Tục Đầu Tư Hiện Đại Hoá Công Nghệ Ngân Hàng.

Ngân hàng. Để có được điều đó các NHTM đã tìm đến các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường đại học, … để vận động dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. 3.2. Tiếp tục đầu tư hiện đại hoá ...

Định Hướng Phát Triển Nghiệp Vụ E-Banking Tại Việt Nam

Ích của người tiêu dùng có được nhờ mua sản phẩm còn bao gồm lợi ích có được từ mạng lưới những người tiêu dùng sản phẩm đó. Một trong những đặc điểm của thị trường mạng lưới là tính không thể dự đoán được. Những ...

Khả Năng Áp Dụng Chiến Lược Hiệu Ứng Mạng Trong E-Banking

Dụng được dịch vụ Home banking khách hàng chỉ cần có máy tính (tại nhà hoặc trụ sở) kết nối với hệ thống máy tính của Ngân hàng thông qua moderm- đường điện thoại quay số, đồng thời khách hàng phải đăng ký số điện thoại và ...

Chiến Luợc Kinh Doanh “Hiệu Ứng Mạng”

Tǎng dần khi ý tưởng, công nghệ còn đóng vai trò chủ chốt. Nhưng sau đó trong vòng đời của mình khi được tiêu chuẩn hóa và được sản xuất hàng loạt tại các nước khác nhau, sản phẩm này lại trở thành những sản phẩm hữu hình ...

Thị Trường Mạng Lưới Và Quy Luật Hiệu Suất Tăng Dần

“Hiệu ứng mạng” gián tiếp có thể xuất hiện trong nhiều tình huống. Những người tham gia các mạng lưới hữu hình đều có thể có lợi ích mạng gián tiếp nếu quy mô được tăng lên của mạng dẫn đến có nhiều lựa chọn và dịch ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số